Anda di halaman 1dari 8

JAWAP SEMUA SOALAN BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B

BAHAGIAN A

1.Yang berikut adalah sikap orang yang boleh dipercayai. KECUALI


A Apabila berjanji, dia menepati janji
B Apabila bersalah, dia tidak mengaku kesalahannya
C Apabila diberi pinjam sesuatu barang, dia menggunakan barang tersebut dengan baik.
D Apabila diberikan tugasan, dia melakukan tugasan tersebut dengan bersungguh-sungguh

2.Wang rakan anda hilang, anda ternampak rakan baik anda mengambil wang tersebut.Apabila
disoal oleh guru, apakah tindakan anda?
A Mendiamkan diri
B Memberitahu guru bahawa anda tidak tahu
C Memberitahu hal sebenar walaupun anda tahu, anda mungkin akan kehilangan kawan baik
D Memberitahu guru bahawa ada orang luar yang masuk ke bilik darjah dan mengambil wang
itu.
3.Apakah yang perlu kita lakukan jika kita mengetahui akan kelemahan diri?
A menyalahkan takdir tuhan
B menerima kelemahan diri dan bersedih
C berputus asa dan mengasingkan diri dari rakan-rakan
D tidak berasa rendah diri dan berusaha membaiki kelemahan tersebut

4.Yang manakah antara tindakan yang berikut menunjukkan cara-cara menjaga maruah diri?
A bercakap kasar dan menjerit-jerit
B berpakaian sopan dan berbudi pekerti tinggi
C Bergaul bebas antara lelaki dan perempuan
D Mengambil pil terlarang untuk ,menghilangkan kerungsingan

5.Siapakah antara murid yang berikut mempunyai maruah diri?


A Urmila selalu menyendiri kerana merasa dirinya hodoh dan tidak tahu berbual
B Lee san selalu menganggap dirinya bodoh dan tidak berjaya dalam hidup
C Karim mengikut rakannya merokok kerana takut rakan-rakannya akan menyisihkannya.
D Foo Lian sentiasa mempunyai kenyakinan diri dan gigih berusaha dalam sebarang bidang

6.Kemesraan dalam kalangan anggota keluarga terjalin dengan cara berikut, KECUALI
A panggilan
B layanan mesra
C ziarah-menziarahi
D hidangan makanan yang lazat
7.Berikut ialah ciri-ciri sahabat yang positif kecuali
A Ikhlas
B Penipu
C Rajin
D Pemurah

8.Orang yang bersikap rasional mempunyai fikiran yang


A bersih dan sempurna
B waras dan matang
C bijak dan tenang
D jujur dan ikhlas

9. Ancaman yang menjejaskan keselamatan di kawasan kediaman boleh dikategorikan seperti


yang berikut.
A Penculikan
B Pecah rumah
C Rogol
D Krisis Air

10. Peranan anda untuk untuk membantu mengekalkan keselamatan di rumah


I Sentiasa memastikan pagar dan pintu rumah berkunci
II Sentiasa bersikap berhati-hati dan peka akan keadaan persekitaran
III Membantu mengawasi rumah jiran
IV Elakkan diri darippada mempercayai orang yang tidak dikenali

A I,II dan III


B I,II dan IV
C I, III dan IV
D II ,III dan IV

11.Apakah perasaan anda setelah dapat membantu jiran yang memerlukan pertolongan
KECUALI
A gembira
B bangga
C angkuh
D senang hati

12.Kepentingan mengekalkan keselamatan kawasan kediaman KECUALI


A Kekurangan penyakit berjangkit di kawasan kediaman
B Hidup sejahtera dan hahagia
C Gejala sosial dapat di kurangkan
D Perasaan gembira dan tenang
13..Panduan menjaga keselamatan sekiranya tiada di rumah KECUALI
A Memberikan kunci kepada jiran
B Nyalakan lampu
C Batalkan langganan seperti surat khabar
D Tidak meninggalkan sebarang tanda

14. Apakah perasaan anda terdapat pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan
untuk kegunaan semua.
I Bersyukur
II Berbangga
III Berterima kasih
IV Kerjasama
`
A I ,II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III, dan IV

15. Antara kesan vandalisme


A Pengaliran wang ke luar Negara
B Rakyat menjadi miskin
C Persekitaran sentiasa bersih
D Menyusahkan orang ramai

16. Cara-cara menggunakan kemudahan awam


I Mengepam air ketika menggunakan tandas
II Tidak membuang sampah di merata-rata tempat
III Mematuhi peraturan yang telah disediakan
IV Melukis gambar penyanyi pujaan

A I ,II dan III


B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III, dan IV

17.Alam sekitar yang paling dekat dengan kita ialah


A sekolah
B tempat tinggal
C hutan
D pantai

18.Apakah kesan pencemaran tanah kepada manusia KECUALI


A Kerosakan kualiti tanah
B Tanah ditumbuhi dengan rumput
C Tanah gersang
D Keasidan tanah
19.Perlakuan remaja berhemah dalam masyarakat
I Berpakaian sopan
II Bertingkah laku soapan
III Melibatkan diri dalam pembangunan
IV Melakukan perkara yang memberikan kebaikan kepada diri sendiri

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20.Kesan ketagihan merokok kepada remaja KECUALI


A Kesihatan terjejas
B Terdedah risiko penyakit berbahaya
C Kestabilan emosi
D Perubahan fizikal

Tuliskan jawapan soalan 1 hingga 20

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.


BAHAGIAN B
1. Cara hidup bermoral memberikan kesan yang positif kepada manusia, manakala cara hidup
tidak bermoral pula memberikan kesan yang negatif kepada manusia. (10 markah)

1.BERADAB

5.BERSIKAP JUJUR 2.BIJAK MENANGANI


STRESS
CARA HIDUP
BERMORAL

3.BERINTEGRITI
4.MENEPATI MASA

1.MENCURU

5.MENIPU 2.GANSTERISME
CARA HIDUP
TIDAK
BERMORAL

4.MEMBAZIR 3.MELEPAK
2..Lengkapkan rajah di bawah ciri-ciri remaja berhemah(5 markah)

BERILIMU
PENGETAHUAN

SEMANGAT PATRIOTIK

CIRI REMAJA
GIGIH BERUSAHA BERHEMAH

BERAKHLAK MULIA

PATUH KEPADA AJARAN


AGAMA

3..Lengkapkan peta pemikiran sebab akibat pergaulan bebas. (6 markah)

Sebab Akibat

Pengaruh Media Massa MEROSAKKAN DIRI

Pengaruh Kawan
Pergaulan
MEMALUKAN DIRI DAN
Bebas KELUARGA

Kurangnya Didikan Agama


MERUGIKAN TENAGA UNTUK
MEMBANGUNKAN NEGARA
4.Lengkapkan etiket di meja makan.

(4 markah)
BERPAKAIAN BERSIH DAN
KEMAS

MENGUNYAH MAKANAN MAKAN APABILA SEMUA


DENGAN MULUT AHLI KELUARGA SUDAH
TERTUTUP HADIR
Etiket di
meja makan

MENGAMBIL MAKANAN
SECUKUPNYA TIDAK MENDAHULUKAN ORANG
BERLEBIHAN YANG LEBIH TUA
MENGAMBIL MAKANAN

BERJUMPA DENGAN KAUNSELOR


5.

DILIBATKAN DENGAN ROGRAM DAN CERAMAH


AKIBAT
MELANGGAR DIHUKUM SEPERTI ROTAN DAN DENDA
PERATURAN
SEKOLAH
DIGANTUNG ATAU DIBUANG SEKOLAH

MENCEMARKAN NAMA SENDIRI DAN KELUARGA


(5markah)