Anda di halaman 1dari 3

NO

PKP MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT


ACARA
7.30 PAGI SEMUA PEGAWAI TEKNIKAL MELAPORKAN DIRI

A/TT 101 8.30 PAGI LOMPAT TINGGI L 12 AKHIR

A/TT 102 8.30 PAGI LOMPAT JAUH P 12 AKHIR

A/TT 103 8.30 PAGI LONTAR PELURU L 12 AKHIR

ARAU 104 8.30 PAGI 4 X 200 METER P 12 SARINGAN 1

ARAU 105 8.40 PAGI 4 X 200 METER P 12 SARINGAN 2

ARAU 106 9.00 PAGI 4 X 200 METER L 12 SARINGAN 1

ARAU 107 9.10 PAGI 4 X 200 METER L 12 SARINGAN 2

A/TT 108 9.30 PAGI LOMPAT TINGGI P 12 AKHIR

A/TT 109 9.40 PAGI LOMPAT JAUH L 12 AKHIR

A/TT 110 10.00 PAGI LONTAR PELURU P 12 AKHIR

ARAU 111 9.30 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR P 12 SARINGAN 1

ARAU 112 9.40 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR P 12 SARINGAN 2

TT 113 9.50 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR L 12 SARINGAN 1

TT 114 10.00 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR L 12 SARINGAN 2

10.00 PAGI MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 101, 102, 103

ARAU 115 10.10 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR L 12 SARINGAN 1

ARAU 116 10.20 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR L 12 SARINGAN 2

TT 117 10.30 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR P 12 AKHIR 1

TT 118 10.40 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR L 12 AKHIR 2

ARAU 119 10.50 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR L 12 AKHIR 1

ARAU 120 11.00 PAGI 80 METER LARI BERPAGAR P 12 AKHIR 2

11.30 tgh. MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 117, 118, 119


PKP NO
MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT
ACARA
2.15 PETANG SEMUA PEGAWAI TEKNIKAL MELAPORKAN DIRI
ARAU 201 2.45 PETANG 100 METER L 12 SARINGAN 1
ARAU 202 2.50 PETANG 100 METER L 12 SARINGAN 2
ARAU 203 2.55 PETANG 100 METER L 12 SARINGAN 3
TT 204 3.00 PETANG 100 METER L 12 SARINGAN 1
TT 205 3.10 PETANG 100 METER L 12 SARINGAN 2
ARAU 206 3.15 PETANG 100 METER P 12 SARINGAN 1
ARAU 207 3.20 PETANG 100 METER P 12 SARINGAN 2
ARAU 208 3.25 PETANG 100 METER P 12 SARINGAN 3
TT 209 3.30 PETANG 100 METER P 12 SARINGAN 1
TT 210 3.35 PETANG 100 METER P 12 SARINGAN 2
ARAU 211 3.45 PETANG 200 METER L 12 SARINGAN 1
ARAU 212 3.55 PETANG 200 METER L 12 SARINGAN 2
ARAU 213 4.05 PETANG 200 METER L 12 SARINGAN 3
TT 214 4.15 PETANG 200 METER L 12 SARINGAN 1
TT 215 4.25 PETANG 200 METER L 12 SARINGAN 2
ARAU 216 4.35 PETANG 200 METER P 12 SARINGAN 1
ARAU 217 4.45 PETANG 200 METER P 12 SARINGAN 2
ARAU 218 4.55 PETANG 200 METER P 12 SARINGAN 3
TT 219 5.00 PETANG 200 METER P 12 SARINGAN 1
TT 220 5.10 PETANG 200 METER P 12 SARINGAN 2
REHAT

ARAU 221 5.20 PETANG 4X100 METER L 12 SARINGAN 1


ARAU 222 5.35 PETANG 4X100 METER L 12 SARINGAN 2
ARAU 223 5.45 PETANG 4X100 METER P 12 SARINGAN 1
ARAU 224 6.00 PETANG 4X100 METER P 12 SARINGAN 2
PKP NO MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT
ACARA
2.00 PETANG SEMUA PEGAWAI TEKNIKAL MELAPORKAN DIRI
TT 301 2.30 PETANG 100 METER P 12 AKHIR 1
ARAU 302 2.40 PETANG 100 METER P 12 AKHIR 2
TT 303 2.50 PETANG 100 METER L 12 AKHIR 1
ARAU 304 3.00 PETANG 100 METER L 12 AKHIR 2
TT 305 3.10 PETANG 200 METER P 12 AKHIR 1
ARAU 306 3.20 PETANG 200 METER P 12 AKHIR 2
TT 307 3.30 PETANG 200 METER L 12 AKHIR 1
ARAU 308 3.40 PETANG 200 METER L 12 AKHIR 2
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 301 HINGGA 308
TT 309 4.00 PETANG 4 X 100 METER P 12 AKHIR 1
ARAU 310 4.10 PETANG 4 X 100 METER P 12 AKHIR 2
TT 311 4.20 PETANG 4 X 100 METER L 12 AKHIR 1
ARAU 312 4.30 PETANG 4 X 100 METER L 12 AKHIR 2
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 309, 310, 311, 312
TT 313 4.50 PETANG 4 X 200 METER P 12 AKHIR 1
ARAU 314 5.00 PETANG 4 X 200 METER P 12 AKHIR 2
TT 315 5.10 PETANG 4 X 200 METER L 12 AKHIR 1
ARAU 316 5.20 PETANG 4 X 200 METER L 12 AKHIR 2
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 313, 314, 115, 116
ACARA PENUTUPAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
5.30 PETANG
PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN 2018