Anda di halaman 1dari 3

MINGGU 22 PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN

HARI Isnin FASA PENGLIBATAN


TARIKH 2.7.18 Tayangan video Cute Baby Eating Sour Lemon 3 times
SUBJEK SAINS 1. Guru menayangkan video kepada murid.
2. Murid memerhatikan video yang ditayangkan.
KELAS/MASA 2 MHR 940-1020 3. Murid disoal berdasarkan video yang ditunjukkan.
2 ARZ 1050-1130 Soalan:
2 ADH 1250-210 1. Bayi itu makan apa?
2. Apakah rasa makanan tersebut?
TEMA TEMA : PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM 3. Apakah contoh makanan lain yang mempunyai rasa masam?
4. Mengapakah makanan itu rasanya masam?
FASA PENEROKAAN
STANDARD 6.0 ASID DAN ALKALI Murid ditayangkan hasil pembelajaran.
KANDUNGAN 2. Murid diterangkan kandungan hasil pembelajaran..
3. Murid disoal berdasarkan hasil pembelajaran.
STANDARD Murid dapat:
Penyiasatan bahan Asid, Alkali dan Neutral.
PEMBELAJARAN 6.1.1 Mendefinisikan secara operasi asid dan alkali.
1. Murid diterangkan peraturan penyiasatan
6.1.2 Menerangkan dengan contoh bahan berasid dan beralkali.
2. Murid diberikan bahan penyiasatan.
6.1.3 Menunjuk cara menentukan kekuatan asid dan alkali berdasarkan
3. Murid menjalankan penyiasatan.
nilai pH.
4. Murid melengkapkan hasil penyiasatan dalam lembaran kerja 2.
6.1.4 Mengenal pasti kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian
FASA PENERANGAN
AKTIVITI PAK-21  Gallary Walk  Hot Seat  Perbentangan Penerangan konsep :
 Tanyangan Slide  Think Pair Share 1.Sifat fizik bagi asid dan alkali
 Tanyangan video  Three Stray One Stay • Sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas
EMK  Kreativiti & inovasi  Bahasa  Nilai Murni litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink
 Keusahawanan  TMK  Patriotisme • Sifat alkali dari aspek nilai pH,rasa,sifat mengkakis,kesan ke atas kertas litmius
 Pendidikan Alam Sekitar  Sains dan teknologi Asid dan alkali hanya menunjukkan sifat dengan kehadiran air.
SUMBER P&P  video, buku rujukan. Modul KBAT, FASA PENGOLAHAN
 Bahan makanan dan bahan kimia.. Mjlnkn akt utk menentukan bhn berasid dan bahan beralkali dlm kehidupan
 Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis harian menggunakan
 Lembaran kerja, slaid, • Kertas litmus • Penunjuk universal • Metil jingga
 Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik • Fenolftalein • pH meter
 Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item Mnjlnkn akt utk mengkaji hubungan nilai pH dgn kekuatan asid dan alkali.
KBAT / iTHINK/SSI  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih  Peta Alir Mengumpul, mentafsir dan mempersembahkan data ttg penggunaan asid dan
 Peta Buih Berganda  Peta Pokok  Peta Titi  Peta Pelbagai Alir alkali dlm kehidupan harian termasuk sektor pertanian dan industri.
REFLEKSI : FASA PENILAIAN
_________________________________________________________________________ Murid menyelesaikan buku kerja masing2 dgn bantuan guru terutaman murid
_________________________________________________________________________ lemah
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:  Lembaran Kerja  Hasil Kerja  Pemerhatian  Kuiz
_______________________________________________________________________  Lisan  Drama  Tugasan  Projek
_______________________________________________________________________ -
MINGGU 22 PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
HARI Rabu FASA PENGLIBATAN
TARIKH 4.7.18 Tayangan video Cute Baby Eating Sour Lemon 3 times
SUBJEK SAINS 1. Guru menayangkan video kepada murid.
2. Murid memerhatikan video yang ditayangkan.
KELAS/MASA 2 ARZ 1250-210 3. Murid disoal berdasarkan video yang ditunjukkan.
TEMA TEMA : PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM Soalan:
1. Bayi itu makan apa?
2. Apakah rasa makanan tersebut?
3. Apakah contoh makanan lain yang mempunyai rasa masam?
4. Mengapakah makanan itu rasanya masam?
FASA PENEROKAAN
STANDARD 6.0 ASID DAN ALKALI Murid ditayangkan hasil pembelajaran.
KANDUNGAN 2. Murid diterangkan kandungan hasil pembelajaran..
3. Murid disoal berdasarkan hasil pembelajaran.
STANDARD Murid dapat:
Penyiasatan bahan Asid, Alkali dan Neutral.
PEMBELAJARAN 6.1.1 Mendefinisikan secara operasi asid dan alkali.
1. Murid diterangkan peraturan penyiasatan
6.1.2 Menerangkan dengan contoh bahan berasid dan beralkali.
2. Murid diberikan bahan penyiasatan.
6.1.3 Menunjuk cara menentukan kekuatan asid dan alkali berdasarkan
3. Murid menjalankan penyiasatan.
nilai pH.
4. Murid melengkapkan hasil penyiasatan dalam lembaran kerja 2.
6.1.4 Mengenal pasti kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian
FASA PENERANGAN
AKTIVITI PAK-21  Gallary Walk  Hot Seat  Perbentangan Penerangan konsep :
 Tanyangan Slide  Think Pair Share 1.Sifat fizik bagi asid dan alkali
 Tanyangan video  Three Stray One Stay • Sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas
EMK  Kreativiti & inovasi  Bahasa  Nilai Murni litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink
 Keusahawanan  TMK  Patriotisme • Sifat alkali dari aspek nilai pH,rasa,sifat mengkakis,kesan ke atas kertas litmius
 Pendidikan Alam Sekitar  Sains dan teknologi Asid dan alkali hanya menunjukkan sifat dengan kehadiran air.
SUMBER P&P  video, buku rujukan. Modul KBAT, FASA PENGOLAHAN
 Bahan makanan dan bahan kimia.. Mjlnkn akt utk menentukan bhn berasid dan bahan beralkali dlm kehidupan
 Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis harian menggunakan
 Lembaran kerja, slaid, • Kertas litmus • Penunjuk universal • Metil jingga
 Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik • Fenolftalein • pH meter
 Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item Mnjlnkn akt utk mengkaji hubungan nilai pH dgn kekuatan asid dan alkali.
KBAT / iTHINK/SSI  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih  Peta Alir Mengumpul, mentafsir dan mempersembahkan data ttg penggunaan asid dan
 Peta Buih Berganda  Peta Pokok  Peta Titi  Peta Pelbagai Alir alkali dlm kehidupan harian termasuk sektor pertanian dan industri.
REFLEKSI : FASA PENILAIAN
_________________________________________________________________________ Murid menyelesaikan buku kerja masing2 dgn bantuan guru terutaman murid
_________________________________________________________________________ lemah
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:  Lembaran Kerja  Hasil Kerja  Pemerhatian  Kuiz
_______________________________________________________________________  Lisan  Drama  Tugasan  Projek
_______________________________________________________________________ -
MINGGU 22 PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
HARI Selasa FASA PENGLIBATAN
TARIKH 3.7.18 Tayangan video Cute Baby Eating Sour Lemon 3 times
SUBJEK SAINS 1. Guru menayangkan video kepada murid.
2. Murid memerhatikan video yang ditayangkan.
KELAS/MASA 2 ARZ 700-820 3. Murid disoal berdasarkan video yang ditunjukkan.
2 ADH 1210-1250 Soalan:
2 MHR 1250-210 1. Bayi itu makan apa?
2. Apakah rasa makanan tersebut?
TEMA TEMA : PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM 3. Apakah contoh makanan lain yang mempunyai rasa masam?
4. Mengapakah makanan itu rasanya masam?
FASA PENEROKAAN
STANDARD 6.0 ASID DAN ALKALI Murid ditayangkan hasil pembelajaran.
KANDUNGAN 2. Murid diterangkan kandungan hasil pembelajaran..
3. Murid disoal berdasarkan hasil pembelajaran.
STANDARD Murid dapat:
Penyiasatan bahan Asid, Alkali dan Neutral.
PEMBELAJARAN 6.1.1 Mendefinisikan secara operasi asid dan alkali.
1. Murid diterangkan peraturan penyiasatan
6.1.2 Menerangkan dengan contoh bahan berasid dan beralkali.
2. Murid diberikan bahan penyiasatan.
6.1.3 Menunjuk cara menentukan kekuatan asid dan alkali berdasarkan
3. Murid menjalankan penyiasatan.
nilai pH.
4. Murid melengkapkan hasil penyiasatan dalam lembaran kerja 2.
6.1.4 Mengenal pasti kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian
FASA PENERANGAN
AKTIVITI PAK-21  Gallary Walk  Hot Seat  Perbentangan Penerangan konsep :
 Tanyangan Slide  Think Pair Share 1.Sifat fizik bagi asid dan alkali
 Tanyangan video  Three Stray One Stay • Sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas
EMK  Kreativiti & inovasi  Bahasa  Nilai Murni litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink
 Keusahawanan  TMK  Patriotisme • Sifat alkali dari aspek nilai pH,rasa,sifat mengkakis,kesan ke atas kertas litmius
 Pendidikan Alam Sekitar  Sains dan teknologi Asid dan alkali hanya menunjukkan sifat dengan kehadiran air.
SUMBER P&P  video, buku rujukan. Modul KBAT, FASA PENGOLAHAN
 Bahan makanan dan bahan kimia.. Mjlnkn akt utk menentukan bhn berasid dan bahan beralkali dlm kehidupan
 Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis harian menggunakan
 Lembaran kerja, slaid, • Kertas litmus • Penunjuk universal • Metil jingga
 Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik • Fenolftalein • pH meter
 Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item Mnjlnkn akt utk mengkaji hubungan nilai pH dgn kekuatan asid dan alkali.
KBAT / iTHINK/SSI  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih  Peta Alir Mengumpul, mentafsir dan mempersembahkan data ttg penggunaan asid dan
 Peta Buih Berganda  Peta Pokok  Peta Titi  Peta Pelbagai Alir alkali dlm kehidupan harian termasuk sektor pertanian dan industri.
REFLEKSI : FASA PENILAIAN
_________________________________________________________________________ Murid menyelesaikan buku kerja masing2 dgn bantuan guru terutaman murid
_________________________________________________________________________ lemah
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:  Lembaran Kerja  Hasil Kerja  Pemerhatian  Kuiz
_______________________________________________________________________  Lisan  Drama  Tugasan  Projek
_______________________________________________________________________ -
MINGGU 22 PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
HARI Khamis FASA PENGLIBATAN
TARIKH 5.7.18 Tayangan video Cute Baby Eating Sour Lemon 3 times
SUBJEK SAINS 1. Guru menayangkan video kepada murid.
2. Murid memerhatikan video yang ditayangkan.
KELAS/MASA 2 MHR 700-820 3. Murid disoal berdasarkan video yang ditunjukkan.
2 ADH 1050-1210 Soalan:
TEMA TEMA : PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM 1. Bayi itu makan apa?
2. Apakah rasa makanan tersebut?
3. Apakah contoh makanan lain yang mempunyai rasa masam?
4. Mengapakah makanan itu rasanya masam?
FASA PENEROKAAN
STANDARD 6.0 ASID DAN ALKALI Murid ditayangkan hasil pembelajaran.
KANDUNGAN 2. Murid diterangkan kandungan hasil pembelajaran..
3. Murid disoal berdasarkan hasil pembelajaran.
STANDARD Murid dapat:
Penyiasatan bahan Asid, Alkali dan Neutral.
PEMBELAJARAN 6.1.1 Mendefinisikan secara operasi asid dan alkali.
1. Murid diterangkan peraturan penyiasatan
6.1.2 Menerangkan dengan contoh bahan berasid dan beralkali.
2. Murid diberikan bahan penyiasatan.
6.1.3 Menunjuk cara menentukan kekuatan asid dan alkali berdasarkan
3. Murid menjalankan penyiasatan.
nilai pH.
4. Murid melengkapkan hasil penyiasatan dalam lembaran kerja 2.
6.1.4 Mengenal pasti kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian
FASA PENERANGAN
AKTIVITI PAK-21  Gallary Walk  Hot Seat  Perbentangan Penerangan konsep :
 Tanyangan Slide  Think Pair Share 1.Sifat fizik bagi asid dan alkali
 Tanyangan video  Three Stray One Stay • Sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas
EMK  Kreativiti & inovasi  Bahasa  Nilai Murni litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink
 Keusahawanan  TMK  Patriotisme • Sifat alkali dari aspek nilai pH,rasa,sifat mengkakis,kesan ke atas kertas litmius
 Pendidikan Alam Sekitar  Sains dan teknologi Asid dan alkali hanya menunjukkan sifat dengan kehadiran air.
SUMBER P&P  video, buku rujukan. Modul KBAT, FASA PENGOLAHAN
 Bahan makanan dan bahan kimia.. Mjlnkn akt utk menentukan bhn berasid dan bahan beralkali dlm kehidupan
 Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis harian menggunakan
 Lembaran kerja, slaid, • Kertas litmus • Penunjuk universal • Metil jingga
 Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik • Fenolftalein • pH meter
 Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item Mnjlnkn akt utk mengkaji hubungan nilai pH dgn kekuatan asid dan alkali.
KBAT / iTHINK/SSI  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih  Peta Alir Mengumpul, mentafsir dan mempersembahkan data ttg penggunaan asid dan
 Peta Buih Berganda  Peta Pokok  Peta Titi  Peta Pelbagai Alir alkali dlm kehidupan harian termasuk sektor pertanian dan industri.
REFLEKSI : FASA PENILAIAN
_________________________________________________________________________ Murid menyelesaikan buku kerja masing2 dgn bantuan guru terutaman murid
_________________________________________________________________________ lemah
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:  Lembaran Kerja  Hasil Kerja  Pemerhatian  Kuiz
_______________________________________________________________________  Lisan  Drama  Tugasan  Projek
_______________________________________________________________________ -

MINGGU 23 PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN


HARI Isnin FASA PENGLIBATAN
TARIKH 9.7.18 Tayangan video Cute Baby Eating Sour Lemon 3 times
SUBJEK SAINS 1. Guru menayangkan video kepada murid.
2. Murid memerhatikan video yang ditayangkan.
KELAS/MASA 2 ADH 900-940 3. Murid disoal berdasarkan video yang ditunjukkan.
2 MHR 1040-1200 Soalan:
1. Bayi itu makan apa?
2 ARZ 1240-200 2. Apakah rasa makanan tersebut?
TEMA TEMA : PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM 3. Apakah contoh makanan lain yang mempunyai rasa masam?
4. Mengapakah makanan itu rasanya masam?
FASA PENEROKAAN
STANDARD 6.0 ASID DAN ALKALI Murid ditayangkan hasil pembelajaran.
KANDUNGAN 2. Murid diterangkan kandungan hasil pembelajaran..
3. Murid disoal berdasarkan hasil pembelajaran.
STANDARD Murid dapat:
Penyiasatan bahan Asid, Alkali dan Neutral.
PEMBELAJARAN 6.1.1 Mendefinisikan secara operasi asid dan alkali.
1. Murid diterangkan peraturan penyiasatan
6.1.2 Menerangkan dengan contoh bahan berasid dan beralkali.
2. Murid diberikan bahan penyiasatan.
6.1.3 Menunjuk cara menentukan kekuatan asid dan alkali berdasarkan
3. Murid menjalankan penyiasatan.
nilai pH.
4. Murid melengkapkan hasil penyiasatan dalam lembaran kerja 2.
6.1.4 Mengenal pasti kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian
FASA PENERANGAN
AKTIVITI PAK-21  Gallary Walk  Hot Seat  Perbentangan Penerangan konsep :
 Tanyangan Slide  Think Pair Share 1.Sifat fizik bagi asid dan alkali
 Tanyangan video  Three Stray One Stay • Sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas
EMK  Kreativiti & inovasi  Bahasa  Nilai Murni litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink
 Keusahawanan  TMK  Patriotisme • Sifat alkali dari aspek nilai pH,rasa,sifat mengkakis,kesan ke atas kertas litmius
 Pendidikan Alam Sekitar  Sains dan teknologi Asid dan alkali hanya menunjukkan sifat dengan kehadiran air.
SUMBER P&P  video, buku rujukan. Modul KBAT, FASA PENGOLAHAN
 Bahan makanan dan bahan kimia.. Mjlnkn akt utk menentukan bhn berasid dan bahan beralkali dlm kehidupan
 Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis harian menggunakan
 Lembaran kerja, slaid, • Kertas litmus • Penunjuk universal • Metil jingga
 Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik • Fenolftalein • pH meter
 Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item Mnjlnkn akt utk mengkaji hubungan nilai pH dgn kekuatan asid dan alkali.
KBAT / iTHINK/SSI  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih  Peta Alir Mengumpul, mentafsir dan mempersembahkan data ttg penggunaan asid dan
 Peta Buih Berganda  Peta Pokok  Peta Titi  Peta Pelbagai Alir alkali dlm kehidupan harian termasuk sektor pertanian dan industri.
REFLEKSI : FASA PENILAIAN
_________________________________________________________________________ Murid menyelesaikan buku kerja masing2 dgn bantuan guru terutaman murid
_________________________________________________________________________ lemah
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:  Lembaran Kerja  Hasil Kerja  Pemerhatian  Kuiz
_______________________________________________________________________  Lisan  Drama  Tugasan  Projek
_______________________________________________________________________ -