Anda di halaman 1dari 4

Borang soalselidik ini adalah untuk mengumpul data bagi mengkaji faktor-faktor yang memberi

sumbangan kepada penggunaan internet dalam usaha mendapatkan lebih maklumat dalam
meningkatkan pemahaman dalam subjek fizik dikalangan pelajar major fizik di UPSI.

Bahagian A

Tandakan jawapan anda pada pilihan yang diberikan.

1. Semester pengajian. ________________

2. Syarat kelayakan akademik meneruskan pengajian ke UPSI.

a) Diploma c) Matrikulasi e) Lain-lain dan nyatakan __________


b) STPM d) PKPG

3. Adakah anda mempunyai computer sendiri di rumah ?

Ya [ ]
Tidak [ ]

4. Adakah anda mempunyai komputer sendiri di rumah ?

Ya [ ]
Tidak [ ]

5. Anda mahir menggunakan komputer ?

Ya [ ]
Tidak [ ]

6. Kekerapan melayari internet ?

a) Sekali seminggu
b) 2 hingga 3 kali seminggu
c) 4 hingga 5 kali seminggu
d) Lebih dari 5 kali seminggu
Bahagian B

Bulatkan pilihan anda berdasarkan skala berikut.

1 = Amat tidak setuju


2 = Tidak bersetuju
3 = Bersetuju
4 = Amat bersetuju

i) Pengaruh dan Minat

1 Ibu bapa serta ahli keluarga menggalakkan saya


menggunakan internet untuk mencari maklumat yang 1 2 3 4 5
berfaedah.

2 Rakan-rakan saya memberitahu mendapatkan


maklumat dari internet adalah mudah. 1 2 3 4 5

3 Pensyarah saya sentiasa mendedahkan tentang


kepentingan menggunakan internet untuk mencari 1 2 3 4 5
maklumat.

4 Pembelajaran di dalam kelas dan nota kuliah sudah


memadai bagi saya 1 2 3 4 5

5 Menggunakan internet adalah lebih mudah dari


mendapatkan buku rujukan dan maklumat berbanding 1 2 3 4 5
perpustakaan.

6 Saya melayari internet unutk mencari jawapan dan


perasaan ingin tahu yang mendalam. 1 2 3 4 5

7 Saya berasa tidak seronok mendapatkan maklimat


dengan melayari internet. 1 2 3 4 5

8 Saya gemar melayari internet kerana terdapat gambar


dan visual yang menarik. 1 2 3 4 5

9 Saya tidak minat melayari internet kerana sukar


memahami isi kandungannya berbanding dari buku 1 2 3 4 5
dan pensyarah.
ii) Motivasi dan kesedaran diri.

1 Saya sedar kepentingan menggunakan internet pada


zaman yang serba canggih ini 1 2 3 4 5

2 Saya ingin bersaing dengan orang sekeliling untuk


meningkatkan pengetahuan. 1 2 3 4 5

3 Bagi saya melayari internet adalah penting sebagai


bakal seorang guru supaya mempunyai salah satu 1 2 3 4 5
kemahiran menggunakan komputer.

4 Seorang guru perlu mempunyai pengetahuan yang


lebih luas dan kukuh. 1 2 3 4 5

iii) Kemudahan

1 ‘cyber cafe’ mudah didapati untuk melayari internet


1 2 3 4 5

2 Kadar bayaran yang berpatutan menyebabkan saya


mudah untuk mendapatkan kemudahan internet. 1 2 3 4 5

3 Saya rasa perkhidmatan di ‘cyber cafe’ tidak


memuaskan kerana tiada keselesaan 1 2 3 4 5

4 Saya sukar unutk menggunakan kemudahan internet


dan computer di makmal computer yang disediakan 1 2 3 4 5
oleh UPSI kerana masanya terhad.

5 Saya suka menggunakan computer dan melayari


internet di makmal computer UPSI kerana tidak 1 2 3 4 5
perlu bayar
Bahagian C. Penggunaan internet terhadap subjek Fizik

1 Saya selalu mencari nota-nota fizik dengan melayari


internet. 1 2 3 4 5

2 Saya ingin membuat perbincangan berdasarkan nota


fizik yang didapati melalui internet dengan rakan atau 1 2 3 4 5
secara berkumpulan.

3 Saya mencari maklumat dari internet unutk membantu


menyelesaikan tugasan subjek fizik yang diberi oleh 1 2 3 4 5
pensyarah.

4 Saya mencari latihan tambahan bagi subjek fizik


melalui internet untuk mengukuhkan pemahaman. 1 2 3 4 5

5 Saya tidak pernah meluangkan masa melayari internet


untuk mencari maklumat tambahan dalam fizik. 1 2 3 4 5

6 Saya juga melayari internet untuk mengetahui bidang


fizik dengan lebih luas. 1 2 3 4 5

7 Saya sering membuat perbincangan bagi subjek fizik


dengan rakan melalui e-mel. 1 2 3 4 5

8 Saya mencetak nota-nota atau muat turun nota penting


bagi subjek fizik dari internet. 1 2 3 4 5

9 Saya tidak merujuk pensyarah unutk membincangkan


tentang nota fizik yang kurang difahami dari internet. 1 2 3 4 5

10 Saya mendapatkan maklumat untuk menyelesaikan


masalah kekeliruan dalam fizik 1 2 3 4 5