Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN AMALI – SISTEM ATMOSFERA

Jadual 1 menunjukkan arah dan kekerapan tiupan angin pada bulan Januari di stesen kaji
cuaca X.

Jadual 1: Arah dan kekerapan angin pada bulan Januari di stesen kaji cuaca X

Arah Utara Timur Timur Tenggara Selatan Barat Barat Barat Tenang
Laut Daya Laut
Bilangan 1 6 4 2 5 4 3 2 3
Hari

(a) i. Berdasarkan Jadual 1, hitungkan peratus kekerapan arah tiupan angin di stesen
kaji cuaca X? (KONSTRUK II - mengaplikasi) [5]
ii. Berdasarkan Jadual 1, lukiskan sebuah rajah untuk menunjukkan arah dan
peratus kekerapan tiupan angin di stesen kaji cuaca X.(KONSTRUK II -
mengaplikasi) [10]

(b) Bincangkan kesan tiupan angin monsun timur laut terhadap aktiviti manusia di
pinggir pantai. (KONSTRUK III-menganalisis) [10]

Anda mungkin juga menyukai