Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA

SAMBUTAN MINGGU BAHASA DAN


PELANCARAN NILAM 2018

i. PENDAHULUAN

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ialah matapelajaran teras yang dipelajari di sekolah rendah
dan sekolah menengah. Bagi membina minat terhadap bahasa yang mencerminkan ketinggian ilmu,
maka kepentingan mempelajari kedua-dua bahasa ini amat dititikberatkan. Oleh itu, Program NILAM
merupakan salah satu inisiatif yang diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk
meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar bagi memartabatkan Bahasa Melayu dan
memperkukuh bahasa Inggeris. Bagi melengkapkan murid dengan keterampilan pendidikan dan
pekerjaan, maka Kelab Persada Melayu dan English Society Maktab Mahmud Kuala Muda dengan
kerjasama Panitia Bahasa, Maktab Mahmud Kuala Muda akan menganjurkan Sambutan Minggu
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Program NILAM.

ii. RASIONAL

Sekolah menjadi wahana dalam usaha mendaulatkan dan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan dan memperkukuh bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu. Lantaran itu, pelbagai
aktiviti akan dijalankan bagi menarik penyertaan warga sekolah khasnya para pelajar agar lebih
mahir berkomunikasi.

iii. MATLAMAT

Minggu Bahasa dapat membantu mempertingkatkan pengetahuan pelajar tentang aspek bahasa
terutamanya dari segi kesantunan berbahasa dan tatabahasa.

iv. OBJEKTIF PROGRAM

1. Mendedahkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dari pelbagai aspek.
2. Meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar.
3. Menimbulkan minat dalam kalangan individu untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa
Inggeris.
v. CADANGAN TARIKH DAN MASA PROGRAM

Tarikh Pelancaran : 11 Februari 2018

Aktiviti/Pertandingan: 14 Februari (English Festival)


: 04 Mac 2018 (Minggu Bahasa Melayu)

vi. TEMPAT

Maktab Mahmud Kuala Muda (MMKM)

vii. TEMA

“Bahasa Pencetus Bangsa Berwibawa”

vii. PERASMIAN PEMBUKAAN/ PELANCARAN

Encik Abd. Ghani Bin Abidin, Pengetua Maktab Mahmud Kuala Muda.

ix. KUMPULAN SASARAN

Semua pelajar MMKM.

x. KEWANGAN

Anggaran Perbelanjaan

BIL PERKARA RM
1. Hadiah Pertandingan Bahasa Melayu RM 200.00
2. Hadiah Pertandingan Bahasa Inggeris RM 200.00
Jumlah RM 400.00
Perincian Hadiah

BIL PERKARA/ PERTANDINGAN RM


1. Pertandingan Bahasa Melayu:
1. Pidato( Menengah atas)
RM 10.00
Tempat Pertama
RM 7.00
TempatKedua
RM 3.00
Tempat Ketiga
Jumlah RM 20.00

2. Syarahan (Menengah Rendah)


Tempat Pertama RM 10.00
Tempat Kedua RM 7.00
Tempat Ketiga RM 3.00
Jumlah RM 20.00
3. Debat
Tempat Pertama RM 20.00
Tempat Kedua RM 15.00
Tempat Ketiga RM 5.00
Jumlah RM 40.00
4. Forum
Tempat Pertama RM 20.00
Tempat Kedua RM 15.00
Tempat Ketiga RM 5.00
Jumlah RM 40.00

5. Sajak
Tempat Pertama RM 10.00
Tempat Kedua RM 7.00
Tempat Ketiga RM 3.00
Jumlah RM 20.00
6. Bicara Berirama
Tempat Pertama RM 30.00
Tempat Kedua RM 20.00
Tempat Ketiga RM 10.00
Jumlah RM 60.00
2. Pertandingan Bahasa Inggeris
1. Public Speaking
Tempat Pertama RM 20.00
Tempat Kedua RM 15.00
Tempat Ketiga RM 5.00
Jumlah RM 40.00
2. Story Telling
Tempat Pertama RM 20.00
Tempat Kedua RM 15.00
Tempat Ketiga RM 5.00
Jumlah RM 40.00
3. Spelling Bee
Tempat Pertama - RM 20.00
Tempat Kedua RM 15.00
Tempat Ketiga RM 5.00
Jumlah RM 40.00
4. Choral Speaking
Tempat Pertama - RM 60.00 RM 40.00
Tempat Kedua - RM 50.00 RM 25.00
Tempat Ketiga - RM 40.00 RM 15.00
Jumlah RM 80.00

JUMLAH
1. PANITIA BAHASA MELAYU RM 200.00
2. PANITIA BAHASA INGGERIS +RM 200.00
JUMLAH KESELURUHAN RM 400.00
Sumber/Pendapatan

BIL PERKARA RM
1. Panitia BahasaMelayu RM 200.00
2. Panitia Bahasa Inggeris RM200.00

Jumlah RM 400.00

xi. JAWATANKUASA KERJA

PENGERUSI : Encik Abd. Ghani Bin Abidin


Pengetua Maktab Mahmud Kuala Muda( MMKM)
NAIB PENGERUSI : En. Mohamad Hilmi Bin Mohd Zain
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
PENYELARAS : Puan Noordiana Binti Ishak
Ketua Bidang Bahasa
SETIAUSAHA :Puan Normeyla Binti Nasir
Ketua Panitia Bahasa Melayu
PENOLONG SETIAUSAHA :Puan Syahirah Hani Binti Ahmad Tajuddin Bukhari
BENDAHARI :Puan Shatirah Binti Ahmad Sakaoff
AJK PERTANDINGAN : Ahli Kelab Persada Melayu dan Kelab Bahasa Inggeris

xii. TENTATIF PROGRAM

BIL AKTIVITI TARIKH/ HARI MASA TEMPAT


1. Pelancaran Bulan 11 Februari 2018/ Ahad 7.30 pagi hingga Dataran Perhimpunan
Bahasa dan Nilam 8.30 pagi MKMM
2. Pertandingan 14 Februari 2018/ Rabu 8.00 pagi hingga Dewan MMKM
Sempena English 2.00 petang
Festival
3. Pertandingan Minggu 04 Mac 2018/ Ahad 8.00 pagi hingga Dewan MKMM
Bahasa Melayu 2.00 petang
xiii. PENUTUP

Segala program yang dirancang adalah untuk mencapai objektif yang telah digarisi. Semoga semua
perancangan yang diatur mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

(NORMEYLA BINTI NASIR) (MOHAMAD HILMI BIN MOHD ZAIN)


Guru Penasihat Kelab Persada Melayu Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Maktab Mahmud Kuala Muda Maktab Mahmud Kuala Muda

Diluluskan / Tidak diluluskan

(ABD. GHANI BIN ABIDIN)


Pengetua
Maktab Mahmud Kuala Muda