Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN SOAL EKSPONEN 2

USBN minat 2018

1. Himpunan penyelesaian dari persamaan 52𝑥+1 − 6. 5𝑥 + 1 = 0 adalah ...


1
a. (5 , 1) b. (5,1) c. (−1,0) d. (−1,1) e. (1,0)

USBN wajib 2018


−1
125−1 𝑚−4 𝑛−6
2. Diketahui m≠0 dan n≠0 bentuk sederhana dari ( 1 ) adalah ....
𝑚𝑛4
5

a. 54 𝑚5 𝑛10 b. 54 𝑚3 𝑛10 c. 52 𝑚5 𝑛10 d. 52 𝑚3 𝑛10 e. 52 𝑚3 𝑛2

1 2
𝑥 2 𝑦2𝑧 3
3. Diketahui: x = 16, y = 9 dan z = 4. Nilai paling sederhana dari 1 1 1 =
𝑥 4 𝑦2𝑧 6
A. 27 B. 81 C. 96 D. 108 E. 162
𝑚𝑛
4. Diketahui 𝑚 = 2√6 + 3√2 dan 𝑛 = 3√2 − 2√6 nilai 𝑚+𝑛 =
1 1 1 1 1
a. √6 b. √3 c. √2 d. − 2 √2 e. − 6 √6
6 3 2

5,

SIMAK UI 2017

5. Jika , maka banyak nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah …

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

SIMAK UI 2017

6. Nilai x yang memenuhi

a. 3 b. 6 c. 9 d. 18 e. 81

UM UGM 2008

7. Bentuk sederhana dari

a. 3 b. 6 c. 1 d. 18 e. X

UNDIP 2010

8. Bentuk sederhana adalah ...


8 8 16
a. − 5 b. 5
c. 0 d. 5
e. 5√41

UM UGM MD 2017

9.

SBMPTN 2016

10.

SBMPTN 2015

11. Jika a, b, x dan y adalah bilangan real positif dan , maka nilai x – y = …

SBMPTN 2014

12. Penyelesaian pertidaksamaan adalah …

SBMPTN 2013

13. Jika 9 m – 1 + 9 m + 1 = 82, maka 4m = …