Anda di halaman 1dari 4

LAFAZ PENERIMA ZAKAT FITRAH :

SAYA TERIMA ZAKAT FITRAH INI BAGI PIHAK MAJLIS UGAMA ISLAM DAN
ADAT RESAM MELAYU PAHANG
1. NIAT ZAKAT FITRAH DIRI SENDIRI

a) Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri

ATAU :

Lafaz Ijab Bagi Pembayar Zakat :

“INI ZAKAT FITRAH SEBANYAK RM ………… YANG WAJIB BAGI DIRI SAYA PADA TAHUN INI
KERANA ALLAH TA’ALA.”

Lafaz Qabul Bagi Penerima Zakat/Amil :

“SAYA TERIMA ZAKAT SEBANYAK RM ………………… YANG WAJIB BAGI DIRI TUAN PADA
TAHUN INI KERANA ALLAH TA’ALA.”
2. NIAT ZAKAT FITRAH BERKELUARGA

b) Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri Dan Keluarga

ATAU :

Lafaz Ijab Bagi Pembayar Zakat :

“INI ZAKAT FITRAH SAYA DAN TANGGUNGAN SAYA SERAMAI ….. ORANG, SEBANYAK RM
……………….. YANG WAJIB BAGI DIRI SAYA PADA TAHUN INI KERANA ALLAH TA’ALA.”

Lafaz Qabul Bagi Penerima Zakat/Amil :

“SAYA TERIMA ZAKAT TUAN DAN TANGGUNGAN TUAN SERAMAI ….. ORANG SEBANYAK
RM ……………….. YANG WAJIB BAGI DIRI TUAN PADA TAHUN INI KERANA ALLAH TA’ALA.”
3. NIAT ZAKAT FITRAH BERWAKIL

c) Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Orang Lain

ATAU :

Lafaz Ijab Bagi Pembayar Zakat/Wakil :

“INI ZAKAT FITRAH ………….. (Sebut Nama Orang Yang Berwakil) DAN TANGGUNGANNYA
SERAMAI ……………. ORANG YANG WAJIB BAGI DIRINYA PADA TAHUN INI SEBANYAK RM
………………………… YANG BERWAKIL KEPADA SAYA KERANA ALLAH TA’ALA.”

Lafaz Qabul Bagi Penerima Zakat/Amil :

“SAYA TERIMA ZAKAT ….. (Sebut Nama Orang Yang Berwakil) DAN TANGGUNGANNYA
SERAMAI …. ORANG YANG WAJIB BAGI DIRINYA PADA TAHUN INI SEBANYAK RM
………………………. YANG TELAH BERWAKIL KEPADA TUAN KERANA ALLAH TA’ALA.”