Anda di halaman 1dari 7

ISI KANDUNGAN

BIL. PERKARA

1. VISI SEKOLAH

2. MISI SEKOLAH

3. MATLAMAT JAWATANKUASA KESELAMATAN

4. OBJEKTIF JAWATANKUASA KESELAMATAN

5. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KESELAMATAN

6. PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN 2018

7. SWOT ANALISIS KESELAMATAN

8. CARTA GANTT

9. PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KESELAMATAN

10. PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KESELAMATAN

11. PELAN OPERASI JAWATANKUASA KESELAMATAN


OBJEKTIF

1. MEMASTIKAN SEMUA WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN DESA SETAPAK


SENTIASA DALAM KEADAAN SELAMAT.

2. MEMBERIKAN KEYAKINAN KEPADA PENJAGA MURID, SEKOLAH


ADALAH TEMPAT SELESA DAN SELAMAT UNTUK ANAK-ANAK MEREKA
MENUNTUT ILMU.

3. MEMASTIKAN SEMUA WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN DESA SETAPAK


SENTIASA SELAMAT DARI ANCAMAN LUAR.

4. MEMASTIKAN KEADAAN FIZIKAL SEKOLAH SELAMAT DAN TIDAK


MEMBAHAYAKAN WARGANYA.
BIDANG TUGAS

1.MENGADAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA.

2.MENYEDIAKAN PELAN KEBAKARAN UNTUK SETIAP KELAS.

3. MENGADAKAN RONDAAN SETIAP KAWASAN SEKOLAH.

4. LATIHAN KEBAKARAN UNTUK SEMUA WARGA SEKOLAH.

5. MEMASTIKAN ALAT PEMADAM API BERFUNGSI DENGAN BAIK.

6. MEMASTIKAN GATE DIBUKA DAN DITUTUP PADA WAKTUNYA.


AKTIVITI TAHUNAN

BIL. AKTIVITI BULAN

1. TAKLIMAT KESELAMATAN DAN KAWAD JANUARI


KECEMASAN

2. LATIHAN KAWAD KECEMASAN 1 MAC

3. LATIHAN KAWAD KECEMASAN 2 SEPTEMBER


SWOT
ANALISIS KESELAMATAN

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. KEADAAN SEKITAR DAN 1. KESEDARAN DAN


FIZIKALSEKOLAH YANG PEMAHAMAN MURID
SEMPURNA. KURANG.

2.KERJASAMA DARIPADA JABATAN 2. KURANG MENDAPAT


BOMBA,POLIS DAN KOMUNITI KERJASAMA DARI
SETEMPAT. KOMUNITI SETEMPAT.

PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (AHREETAN)

1. MENDAPAT INFO DAN 1. KAWASAN PERSEKITARAN


MAKLUMAT TENTANG YANG LUAS.
KESELAMATAN.
2. KEGIATAN JENAYAH YANG
2. MENDAPAT INFO DARI MEDIA SEMAKIN MENINGKAT.
MASSA, BOMBA,POLIS DAN
KOMUNITI
CARTA GANTT
AKTIVITI TAHUNAN
JAWATANKUASA KESELAMATAN
2018

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEP
.
1. Taklimat X
Keselamatan dan
Kawad Kecemasan

2. Kawad Kecemasan 1
X

3. Kawad Kecemasan 2
X

Anda mungkin juga menyukai