Anda di halaman 1dari 8

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

TARIKH :17/5/2018 HARI :Khamis

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

7.30-10.00 2 jam 30 minit Pnd.Seni Visual


Khamis 10.10-10.30 20 minit Rehat
17.05.2018 10.00-12.30 2 jam 30 minit Pend.Alquran dan sunnah
10.40-11.55 1 jam 15 minit Pend.Seni Visual 1

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS


1-2 7.30-8.55 Pnd.Seni Visual 5PSV2
4-5 9.00-10.00 Pnd.Seni Visual 4 sv3

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 5PSV2 –Semua murid dalam keadaan terkawal dan mengulangkaji


pelajaran untuk exam yang akan di ambil

4psv3- Semua murid dalam keadaan terkawal dan mengulangkaji pelajaran


untuk exam yang akan di ambil
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
TARIKH :18/5/2018 HARI :Jumaat

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

8.10-11.10 3 jam Sejarah 3


Jumaat 11.10-11.30 20 minit Rehat
18.05.2018 11.30-12.30 1 jam Pend.Sivik &
Kewarganegaraan

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS


4-5 7.30-9.00 Sejarah 3 5PSV2
7-8 9.00-10.00 Sejarah 3 4PG
9-10 11.30-1.00 Pend.Sivik & 4PSV3
Kewarganegaraan

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 4PG –Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik

5PSV2- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik


4PSV3- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
TARIKH :21/5/2018 HARI :Isnin

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

7.30-10.00 2 jam 30 minit Sejarah2


Isnin 10.10-10.30 20 minit Rehat
21.03.2018 10.50-11.50 1 jam 30 minit Sejarah 1

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS

4-5 9.00-10.00 Sejarah2 4 PG


9-10 11.30-12.30 Sejarah1 4PSV3

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 4pg – Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
4psv3- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
TARIKH :22/5/2018 HARI :Selasa

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

7.30-10.00 2 jam 15 minit Bahasa Melayu 1


Selasa 10.10-10.30 20 minit Rehat
22.05.2018 10.50-11.50 1 jam Pen. Jasmani&Kesihatan

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS


1-2 7.30-8.30 Bahasa Melayu 1 4PG
7-8 10.30-11.30 Pen. 5PSV2
Jasmani&Kesihatan

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 4PG –Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
5PSV2- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
TARIKH :23/5/2018 HARI :Rabu

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

7.30-10.00 2 jam 30 minit Bahasa Melayu 2


Rabu 10.10-10.30 20 minit Rehat
23.05.2018 10.30-12.00 1 jam 30 minit Biologi 3

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS


1-3 7.30-8.45 Bahasa Melayu 2 5Sains
7-8 9.55-10.45 Biologi 3 4Sains

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 5Sains –Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
4Sains- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
TARIKH :24/5/2018 HARI :Khamis

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

7.30-9.45 2 jam 15 minit Bahasa Inggeris 2


Khamis 9.50-10.10 20 minit Rehat
24.05.2018 10.15-12.00 1 jam 45 minit Bahasa Inggeris 1

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS


1-2 7.30-8.20 Bahasa Melayu 1 5PSv2
4-5 8.45-9.45 Bahasa Melayu 1 4PSV3
7-8 9.55-10.45 Bahasa Inggeris 2 4 Sains

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 4PSV3–Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik


5PSV2- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
4Sains-Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
TARIKH :25/5/2018 HARI :Jumaat

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

8.10-10.40 2 jam 30 minit Biologi 2/GKT


Jumaat 8.10-10.25 2 jam 15 minit Ekonomi 2
25.05.2018 10.50-11.10 20 minit Rehat
11.15-12.30 1 jam 15 minit Biologi1/Ekonomi 1

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS


4-5 9.00-10.00 Biologi 5PSv2
7-8 10.30-11.30 Ekonomi 2 4PG
10-11 11.30-12.30 Ekonomi 1 4 PSV3

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 4PSV3–Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik


5PSV2- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
4PG-Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
TARIKH :28/5/2018 HARI :Isnin

JADUAL UJIAN/PEPERIKSAAN :

7.56-9.25 1 jam 15 minit Kimia 3


Isnin 9.35-9.55 20 minit Rehat
28.05.2018 10.00-12.30 2 jam 30 minit Pend.Moral

JADUAL PENGAWASAN :

WAKTU MASA MATA PELAJARAN KELAS


4-5 9.00-10.00 Sejarah2 4 PG
9-10 11.30-12.30 Sejarah1 4PSV3

Objektif Murid dapat :


 Kenal pasti kehendak soalan
 Menentukan jawapan yang betul dan tepat
 Menjawab soalan dengan betul dan yakin
Aktiviti 
 Menerangkan peraturan peperiksaan
 mengedarkan kertas soalan
 mengawal dan mengawas murid semasa menjawab peperiksaan
 memungut skrip jawapan dan soalan
 menghantar skrip jawapan di bilik peperiksaan

Refleksi 4PSV3–Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik


4PG- Semua murid hadir dan menjalankan peperiksaan dengan baik