Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2018-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Menjurus ke arah GPS sekolah 2.67
Sektor/PPD/Sekolah Sk Setapak
Bidang /Unit Kurikulum (Panitia RBT)

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Meningkatkan 1. Murid-murid tidak 1. Murid dapat menguasai Meningkatkan peratus murid % bilangan
pembelajaran menguasai kemahiran teknik-teknik kemahiran mendapat A bagi kertas RBT murid A
murid berfikir secara kritis dan berfikir secara kritis dan meningkat. 8% 15% 20 % 25%
inovatif
inovatif

2. Murid-murid tidak . . Murid dapat Bengkel Pengendalian alatan 100%


menguasai aspek asas mengamalkan aspek pencapaian
dalam pengendalian keselamatan pengendalian 70%
80% 90% 100%
alatan .
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatakan tahap penguasaan asas RBT
Sektor/PPD/Sekolah SK Setapak
Bidang/Unit Kurikulum
Strategi Memastikan semua murid menguasai kemahiran dan menguasai aspek asas
Pelan Tindakan Meningkatkan tahap penguasaan dan minat.

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Pereka Muda Mencungkil bakat yang Ketua Panitia RBT Bulan Jun RM 50 100% murid dapat 70% 100%
terpendam dalam diri murid. dan guru-guru menguasai
subjek pengetahuan
2 Bengkel pengendalian Menggalikan murid menguasai Semua guru Bulan Jun RM 100 100% murid Tahap 2 65% 100%
alatan aspek asas..

3 Kuiz Memupuk minat murid .Ketua Panitia PM Bulan Jun Rm 30 90% murid dapat 50% 100%
terhadap subjek Pendidikan dan guru-guru melibatkan diri dalam
Moral subjek setiap aktiviti.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018


Sektor/PPD/Sekolah
SK Setapak JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel “Kemahiran asas dalam pengendalian alatan
Objektif Meningkatakan kemahiran murid dalam aspek asas,
Tarikh/Tempoh Bulan September 2018
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahap 2

Tanggungjawab Guru mata pelajaran RBT


Proses Kerja 1. Murid-murid dibahagikan mengikut kumpulan.
2. Setiap dibimbing oleh Guru mata pelajaran RBT

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah
SK Setapak JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Pereka mudah
Objektif Meningkatkan tahap keyakinan diri dan mencungkil bakat yang terpendam dalam diri murid.
Tarikh/Tempoh Bulan Jun
Kumpulan Sasaran Semua murid TAHAP 2
Tanggungjawab Guru mata pelajaran
Proses Kerja
1. Murid-murid akan mengumpulkan barang buangan.
2. Menyediakan bahan buangan
3. Murid menghasilkan barangan daripada bahan buangan
4. Pemenang akan mendapat hadiah

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah
SK Setapak JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Kuiz
Objektif Memupuk minat dan meningkatkan tahap kemahiran
Tarikh/Tempoh Jun 2018
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahap 2
Tanggungjawab Ketua RBT
Proses Kerja
1. Guru mata pelajaran menyediakan kuiz.
2. Pemenang akan mendapat hadiah.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai