Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

MATEMATIK TAHUN 4

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas
Masa / Berdaya tahan
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Peratus Mahir berkomunikasi
Standard Kandungan 9.1
Standard / Pemikir
9.1(i)
Pembelajaran Kerja sepasukan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Bersifat ingin tahu
Objektif Pembelajaran 1. Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus
dan sebaliknya. Berperinsip

Hubungan peratus dengan perpuluhan (Buku teks – Muka surat 109) Bermaklumat

Penyayang / Prihatin
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Patriotik
Ringkasan Aktiviti 2. Murid menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan
kepada peratus dan sebaliknya.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. Strategi Pengajaran dan
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi Pembelajaran
pelajaran.
5P
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis
/ Penyelesaian masalah
Lembaran kerja Pembelajaran berasaskan
/ Hasil kerja projek
Pemerhatian
Pentaksiran dan Kuiz Pembelajaran kooperatif
Penilaian
Lisan
Pembelajaran kecergasan
Tugasan
pelbagai
Projek
Pembelajaran Kontekstual
Pada akhir pengajaran;
Pembelajaran
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Konstruktivisme
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Kemahiran Belajar Cara
dalam sesi akan datang.
Belajar

Kajian Masa Depan


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Akses
Program Sekolah Kendiri
Mengiringi murid keluar
Catatan Pembelajaran Luar Bilik
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Darjah
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Pembelajaran Masteri
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Pendekatan Modular

Ulasan Pentadbir / Pendekatan Berpusatkan


Murid
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

/ Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)