Anda di halaman 1dari 31

Daftar Obat Asumsi 250'

No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah


1 Asam Mefenamat 500 48 Molagit 3 box
2 Ibuprofen 400 300 49 Oralit 2 box
3 Ibuprofen syr/Axofen 300 50 Acyclovir cr/Acifar 10
4 Antalgin 1000 51 Bioplacenton 6
5 Paracetamol 1000 52 Erphamazol 24
6 Spasminal tab 200 53 Miconazol cr 24
7 Paracetamol syr/Afibramol syr 30 54 Hidrocortison cr 24
Betahistin tab 3 box 55 Klorfeson cr 24
Natrium Diklofenac/ Kemoren 300 56 Ichtyol salep 9
8 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20/ 10 mg 300/300 57 Salep 2-4 15
9 Acyclovir 200/400 100/100 58 Trifamycetin sk 12
10 Amoxicillin 500 600 59 Salisyl talk 24
11 Amoxycillin syr/Hufanoxil 60 60 Aminophillin tab 200
12 Chloramphenicol syr/Novachlor 5 61 Salbutamol 2 mg 200
13 Cefadroxil 500 200 62 Teosal tab 200
14 Ciprofloxacin 500/Bimaflox 400 63 Calcium Lactat 1 fls'
15 Clindamycin 150/300 50/50 64 Caviplex 10 box
16 Cotri syr/ Etamoxul syr 30 65 Curcuma tab 3 box
17 Cotrimoxazol tab 600 66 Neurodex 5 box
18 Metronidazol syr/Metrolet 5 67 Hufabion cap 3 box
19 Antibiotik Metronidazol 500 200 68 Tialysin syr 60
20 CTM 2000 69 Vitcur syr 30
21 Dexamethason tab 1000 70 Vit C 1000
Methilprednisolon 200 71 Vit B Complex 1000
22 Cetirizin syr/Lerzin 10 72 Vit B 6 1000
23 Ketoconazol tab 100 73 Salisyl talk 24
24 Antihistamin Griseofulvin tab 500 mg 200 74 Allopurinol tab 300
25 Flumint tab 1000 75 Metformin 500 300
26 Bromhexin tab/broncifar 300 76 Glibenclamid tab 300
27 Ambroxol tab 600 77 Kasa Masinal 20
28 Ambroxol syr/Hufaxol syr 60 78 PK 36
29 Etaflusin syr 50 79 Rivanol sol 12
30 ISPA OBH syr 60 80 Molexdin sol 15ml 12
31 Captopril 12,5 600 81 Plester 10
32 Captopril 25 mg 600 82 Erlamycetin TM 10
33 Propanolol 10mg 100 83 Erlamycetin TT 10
34 Isosorbid Dinitrat 300 84 Erlamycetin EO 3
35 Digoxin 100 85 Pyrantel 100
36 Furosemid tab 200 86 Plastik B 10
37 Hipertensi Nifedipin tab 200 87 Plastik K 10
38 Antasida tab 2000 88 Kresek 2
39 Ranitidin tab 600 89 Gom 24
40 Vitazym tab 300 90 PTU 100 mg 100
41 Vosea/Metoclopramid tab 200 91 Nuwasir 100
Omeprazol 90 92 Vit K 1 fls'
42 Domperidon tab 200 93 Vit A 6000 UI 1 fls'

Pencernaan
43 Novamag syr 20 94 Cimetidin tab 200
44 Pencernaan Hufadon syr 20
Daftar Obat Asumsi 500'
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 10box 48 Salisyl talk 48
2 Ibuprofen 200 600 49 Allopurinol tab 400
3 Antalgin 1000 50 Glibenclamid tab 200
4 Paracetamol 2000 51 PK 24
5 Spasminal tab 300 52 Rivanol sol 12
6 Paracetamol syr 50 53 Molexdin sol 15ml 12
7 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20/ 10 mg 500/500 54 Erlamycetin TM 24
8 Amoxicillin 500 10 box 55 Erlamycetin TT 24
9 Amoxycillin syr/Hufanoxil 72 56 Pyrantel 100
10 Ciprofloxacin 500 200 57 Plastik B 15
11 Cotrimoxazol tab 200 58 Plastik K 15
12 Cotrimoxazol syr/ Novatrim 48 59 Kresek 4
13 Antibiotik Metronidazol 500 200 60 Gom 24
14 CTM 2 61 Tialysin syr 120
15 Dexamethason tab 2 62 Neurodex tab 5 box
16 Griseofulvin tab 500 mg 100
17 DMP tab 1000
18 DMP syr 20
Ambroxol tab 500
19 Ambroxol syr 20
20 Citocetin syr 120
21 OBH syr 60
22 GG tab 1000
23 ISPA Flumint 2000
24 Captopril 12,5 600
25 Captopril 25 mg 600
26 HCT 25 mg 1000
27 Furosemid tab 200
28 Hipertensi Nifedipin tab 200
29 Antasida tab 2000
30 Ranitidin tab 500
31 Vosea/Metoclopramid tab 200
32 Molagit tab 300
33 Oralit 200
34 Saluran Pencernaan Envios syr /Kaominal syr 20
35 Klorfeson cream 30
36 Erphamazol cr 30
37 Hidrocortison cr 24
38 Ichtyol salep 10
39 Salep 2-4 24
40 Scabicid cr 12
41 Salep Kulit Trifamycetin sk 30
42 Sesak Napas Teosal tab 500
43 Etabion cap 500
44 Caviplex tab 10 box
45 Kalk 1000
46 Vit B Complex 1000
47 Vit C tab 1000
Daftar Obat Sigap 200'
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 300 49 Calcium Lactat/Novaka 100
2 Ibuprofen 200 100 50 Vit B Complex 1
3 Infalgin strip 200 51 Vit C 25mg 1
4 Paracetamol 1000 52 Neurodex 400
5 Spasminal tab 100 53 Salisyl talk 12
6 Paracetamol syr 15 54 Allopurinol tab 100
7 Analgetik/Antipiretik
Piroxicam 20/10 200/200 55 Glibenclamid tab 100
8 Amoxicillin 500 300 56 PK 6
9 Acyclovir 400 50 57 Rivanol sol 10
10 Hufanoxil syr 20 58 Molexdin sol 15ml 3
11 Ciprofloxacin 500 100 59 Erlamycetin TM 12
12 Cotrimoxazol tab 100 60 Erlamycetin TT 6
13 Cotrimoxazol syr/Graprima 10 61 Erlamycetin EO 6
14 Antibiotik Metronidazol 500 100 62 Pyrantel 100
15 CTM 1 63 Plastik B 3
16 Dexa 1 64 Plastik K 3
17 Cetirizin tab 100 65 Gom 6
18 Anti Alergi Ketoconazol 50 66 Multivit syr/Tialysin 40
19 Ambroxol tab/Hufaxol 200 67 Kasa Masinal 10
20 Ambroxol syr/Hufaxol 6 68 Kresek 1
21 Colfin/Pimacolin 40 69 Caviplex 300
22 OBH syr 20 70 Simvastatin 2 box
23 ISPA Molexflu 450 71 Bioplacenton 15
25 Captopril 12,5 300
26 Captopril 25 mg 300
27 Furosemid tab 100 Penerima,,
28 Nifedipin tab 100
29 Antasida tab 1000
30 Ranitidin tab 200
31 Domperidon tab/Domet syr 100/5
32 Vosea 100
33 Molagit tab 150
34 Zink 100
35 Oralit 100
36 Saluran Pencernaan Envios syr/Guanistrep 12
37 Klorfeson cream 22
38 Acyclovir cr 3
39 Erphamazol cr 12
40 Gentamycin SK 12
41 Hidrocortison cr 15
42 Scabicid cr 2
43 Ichtyol salep 3
44 24 Salep 24
45 Salep Kulit Trifamycetin 10
46 Sesak Napas Teosal tab 100
47 Novabion 100
Daftar Harga Obat Untuk Pos Sehat
No Jenis Nama Jumlah Harga /box/fls
1 Asam Mefenamat 100' 3box Rp 13,150.00
2 Ibuprofen 400 100' 1 box Rp 13,800.00
3 Antalgin 1000' 1 fls Rp 106,600.00
4 Paracetamol 1000' 1 fls Rp 56,800.00
5 Spasminal tab 100' 1 box Rp 42,000.00
6 Paracetamol syr/Unicetamol 15 Rp 2,100.00
Piroxicam 10 mg 100' 1 box Rp 9,450.00
7 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20 100' 2 box Rp 11,050.00
8 Amoxicillin 500 100' 3 box Rp 31,500.00
9 Amoxicillin syr/Yusimox syr 20fls Rp 3,600.00
10 Ciprofloxacin 500 100' 1 box Rp 31,500.00
11 Cotrimoxazol tab 100' 1 box Rp 17,300.00
12 Metronidazol 500 100tab 1 box Rp 23,100.00
13 Antibiotik Cotri Syr/Etamoxul syr 20fls Rp 3,300.00
14 Dexa tab 1000' 1 fls Rp 32,000.00
15 Ketoconazol tab 50' 1 box Rp 18,700.00
16 Cetirizin tab 50' 1 box Rp 14,250.00
17 Antihistamin CTM 1000 1 fls Rp 10,500.00
18 Ambroxol tab 100 2 box Rp 12,500.00
19 Ambroxol syr/Hufaxol syr 6fls Rp 3,300.00
20 Etaflusin syr 25fls Rp 3,400.00
21 OBH syr 20 fls Rp 3,300.00
22 ISPA Flumint tab 1000' 1 fls Rp 95,300.00
23 Captopril 12,5 tab 100' 3 box Rp 7,500.00
24 Captopril 25 mg tab 100' 3 box Rp 10,350.00
25 Furosemid tab 100' 1 box Rp 11,000.00
26 Hipertensi Nifedipin tab 100' 1 box Rp 12,200.00
27 Antasida tab 1000' 1 fls Rp 35,000.00
28 Ranitidin tab 100' 2 box Rp 15,900.00
29 Lexapharm/Meto tab 100' 1 box Rp 22,050.00
30 Molagit tab 150' 1 box Rp 49,350.00
31 Oralit 100' 1 box Rp 36,750.00
32 Saluran Pencernaan Envios syr 10fls Rp 3,150.00
33 Klorfeson cream 12tube Rp 4,500.00
34 Erphamazol cr 12tube Rp 2,650.00
35 Hidrocortison cr 10tube Rp 3,150.00
36 Ichtyol salep 3tube Rp 4,200.00
37 Salep 2-4 6 tube Rp 2,850.00
38 Salep Kulit Farsycol salep 12 tube Rp 2,310.00
39 Sesak Napas Teosal tab 100' 1 box Rp 21,950.00
40 Vit B Complex 1000' 1 fls Rp 20,850.00
41 Vit C 25mg 1000' 1 fls Rp 19,200.00
42 Neurodex 200' 2 box Rp 51,000.00
43 Caviplex tab 100' 3 box Rp 29,000.00
44 Tialysin syr 30 Rp 3,150.00
45 Novakalk 100' 1 box Rp 11,000.00
Multivitamin
46 Multivitamin Etabion 100' 2 box Rp 17,850.00
Allpurinol tab 100' 1 box Rp 13,850.00
Glibenclamid tab 100' 1 box Rp 6,600.00
Pyrantel 100' 1box Rp 33,600.00
PK 6pcs Rp 2,000.00
Erlamycetin TM 6fls Rp 5,300.00
Erlamycetin TT 6fls Rp 3,600.00
Rivanol sol 3fls Rp 2,000.00
Molexdin sol 15ml 3fls Rp 2,500.00
Gom 6fls Rp 2,650.00
Kasa Masinal 3box Rp 2,100.00
Plastik B 100' 5sak Rp 4,100.00
Plastik K 100' 5sak Rp 3,000.00
Lain-Lain Plastik Kresek 1sak Rp 13,150.00
Daftar Obat ALS INDOSAT
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 200 48 Salisyl talk 12
2 Ibuprofen 200 100 49 Allopurinol tab 100
3 Infalgin strip 200 50 Glibenclamid tab 100
4 Paracetamol 1000 51 PK 6
5 Spasminal tab 100 52 Rivanol sol 3
6 Paracetamol syr 15 53 Molexdin sol 15ml 3
7 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20/10 200/200 54 Erlamycetin TM 6
8 Amoxicillin 500 200 55 Erlamycetin TT 6
9 Acyclovir 400 50 56 Erlamycetin EO 3
10 Hufanoxil syr/Novamox 20 57 Pyrantel 50
11 Ciprofloxacin 500 100 58 Plastik B 3
12 Cotrimoxazol tab 100 59 Plastik K 3
13 Cotrimoxazol syr Miratrim 10 60 Gom 6
14 Antibiotik Metronidazol 500 100 61 Multivit syr/Tialysin 50
15 CTM 1 62 Kasa Masinal 3
16 Dexa 1 63 Kresek 1
17 Anti Alergi Ketoconazol 50
18 Ambroxol tab/Hufaxol 200
19 Ambroxol syr/Hufaxol 6
20 Etaflusin/Pimacolin 24
21 OBH syr 20
22 ISPA Molexflu 300
23 Captopril 12,5 300
24 Captopril 25 mg 300
25 Furosemid tab 100
26 Hipertensi Nifedipin tab 100
27 Antasida tab 1000
28 Ranitidin tab 200
29 Vosea 100
30 Molagit tab/Entrostop 150
31 Oralit 25
32 Saluran Pencernaan Envios syr/Guanistrep 6
33 Klorfeson cream 10
34 Acyclovir cr 3
35 Erphamazol cr 10
36 Hidrocortison cr 10
37 Scabicid cr 2
38 Ichtyol salep 3
39 24 Salep 5
40 Salep Kulit Trifamycetin/Farsycol 10
41 Sesak Napas Teosal tab 100
42 Novabion 100
43 caviplex 300
44 Calcium Lactat/Novakal 100
45 Vit B Complex 1
46 Vit C 25mg 1
47 Multivit Neurodex 400
Daftar Obat ALS Asumsi 100'
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 200 47 Salisyl talk 12
2 Ibuprofen 200 100 48 Allopurinol tab 100
3 Infalgin strip 200 49 Glibenclamid tab 100
4 Analgetik/Antipiretik Paracetamol 1000 50 PK 6
5 Spasminal tab 100 51 Rivanol sol 3
6 Paracetamol syr 15 52 Molexdin sol 15ml 3
7 Piroxicam 20/10 200/200 53 Erlamycetin TM 6
8 Amoxicillin 500 200 54 Erlamycetin TT 6
9 Acyclovir 400 50 55 Erlamycetin EO 3
10 Hufanoxil syr 20 56 Pyrantel 100
11 Antibiotik Ciprofloxacin 500 100 57 Plastik B 3
12 Cotrimoxazol tab 100 58 Plastik K 3
13 Cotrimoxazol syr/Etamoxul 10 59 Gom 6
14 Metronidazol 500 100 60 Multivit syr/Tialysin 30
15 CTM 1 61 Kasa Masinal 3
16 Anti Alergi Dexa tab 1 62 Kresek 1
17 Ketoconazol 50 63 Simvastatin 2 box
18 Ambroxol tab 200 64 Digoxin 1
19 Ambroxol syr/Roverton 6 65 ISDN 1
20 ISPA Colfin/Pimacolin 24
21 OBH syr 20
22 Molexflu 300
23 Captopril 12,5 200
24 Captopril 25 mg 200
Hipertensi
Furosemid tab 100
25 Nifedipin tab 100
26 Antasida tab 1000
27 Ranitidin tab 100
28 Vosea 100
Saluran Pencernaan
29 Molagit tab 150
30 Oralit 50
31 Envios syr/Guanistrep 6
32 Klorfeson cream 10
33 Acyclovir cr 3
34 Erphamazol cr 10
35 Salep Kulit Hidrocortison cr 10
36 Ichtyol salep 3
38 24 Salep 3
39 Trifamycin SK 10
40 Sesak Napas Teosal tab 100
41 Novabion 100
42 caviplex 200
43 Calcium Lactat/Novakal 100
Multivitamin
Multivitamin
44 Vit B Complex 1
45 Vit C 25mg 1
46 Neurodex 200
Daftar Obat Sumbangan
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 200 49 Erla EO 2
2 Ibuprofen 400 100 50 Vit B complex 1 pot
3 Infalgin tab 200 51 vit C 1 pot
4 Spasminal 1 box 52 Ferroplex 2 box
5 Paracetamol tab 1 pot 53 Fe tab 30' 10 sak
6 Piroxicam 10 mg/20 200/200 54 Salisyl talk 12
7 Analgetik/Antipiretik Paracetamol syr 15 55 Tialysin syr 30
8 Amoxicillin 500 100 56 Allopurinol 100
9 Amoxicillin syr 15 57 Glibenclamid 100
10 Spiramycin 500 1 box 58 PK 6
11 Cotrimoxazol tab 480 1 box 59 Molexdin 15ml 3
12 Cotri syr 10 60 Rivanol 3
13 Metronidazol 500 100 61 Gom 6
14 Acyclovir 400 1 box 62 Kasa Masinal 3
15 Antibiotik Cotri syr 10 63 Pyrantel tab 1 box
16 CTM 1 pot 64 Plastik Obat B/k 3/3
17 Ketoconazol tab 1 box 65 Calcium Lactat 1 pot
18Antihistamin&Kortikosteroid
Dexa 1 pot 66
19 OBH 15 67
20 Ambroxol syr/Hufaxol 3 68
21 Pimacolin syr 15
22 Molexflu tab 1 box Penerima
23 ISPA Ambroxol tab 200
24 Captopril 12,5 200
25 Furosemid tab 100
26 Captopril 25 200 ( )
27 Hipertensi Nifedipin tab 100
28 Antasida tab 1 pot
29 Ranitidin tab 100
30 Meto tab/Vosea 100
31 Molagit tab 150
33 Oralit 1 box
34 Saluran Pencernaan Guanistrep syr 6
36 Dermifar cr 10
37 Trifamycetin SK 8
38 Acyclovir cr 3
39 Hydrocortison cr 4
40 Salep 24 3
41 Icthyol salep 3
42 Teosal 1 box
44 Sesak Napas Grafasma 1 box
45 Pil KB Pil KB Kombinasi 1box(100)
47 Erla TT 6
48 Erla TM 6
Daftar Obat Sumbangan Riau
No Jenis Nama 2 No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 200 46 Erla EO 6 tube
2 Ibuprofen 200 1 pot 47 Erlamycetin Edrop 6 fls
3 Infalgin tab 2 box 48 Salisyl talk 12 fls
4 Spasminal 1 box 49 Vit B complex 1
5 Paracetamol tab 1 pot 50 Vit C tab 1
6 Omestan Syr 6 fls 51 Calcium lactat 1 fls
7 Piroxicam 20 mg/10mg 2 /2 box 52 Tialysin syr 40 fls
8 Analgetik/Antipiretik Paracetamol syr 21 fls 53 Allopurinol 2 box
9 Dionicol syr 6 fls 54 PK 6
10 Amoxicillin 500 224 tab 55 glibenclamid 1 box
11 Amoxicillin syr 25 fls 56 Molexdin 6 fls
12 Aciclovir 400 1 box 57 Rivanol sol 5 fls
13 Ciprofloxacin 500 1 box 58 Gom 6 fls
14 Metronidazol 500 1 box 59 Kasa masinal 5
15 Cotrimoxazol tab 2 box 60 Pyrantel 1 box
16 Antibiotik Cotri syr/Miratrim 18 fls 61 Termagon tab 1 box
17 CTM 1 pot 62 Plastik Obat B/S/K 2/3/2
18 Ketoconazol tab 2 box 63 Ferroplex tab 2 box
19Antihistamin&Kortikosteroid
Dexa 1 fls 64 Fe tab 30' 10 sak
20 OBH 17 fls
21 Ambroxol syr 11 fls
22 Pimacolin syr 25 fls
23 Molexflu tab 2 box
24 ISPA Ambroxol tab 3 box Penerima
25 Captopril 12,5 3 box
26 Furosemid tab 1 box
27 Captopril 25 3 box
28 Hipertensi Nifedipin tab 1 box
29 Antasida tab 1 pot ( )
30 Ranitidin tab 2 box
31 Meto tab/Vosea 1 box
32 Oralit 1 box
33 Molagit tab 1 box
34 Saluran Pencernaan Guanistrep syr 12 fls
35 Klorfeson 3 tube
36 erphamazol 5 tube
37 Farsycol oint/Trifamycetin 8 tube
38 Acyclovir cr 3
39 Hydrocortison cr 7 tube
40 Salep 24 3
41 Icthyol salep 3
42 Sesak Napas Teosal 1 box
43 Grafasma tab 1 box
44 Erla TT 12 fls
45 caviplex 1 box
Daftar Obat PS.BI Pasar Minggu
No Jenis Nama Jumlah
1 Asam Mefenamat 500
2 Infalgin 200
3 Paracetamol syr/Metamol 20
4 Paracetamol tab/Tropigesic 1 pot
5 Ibuprofen 200/400 300/300
6 Ibuprofen syr/Novaxipen 12
7 Spasminal tab 100
8 Neuralgin RX 200
9 Betahistin tab 150
10 Gratheos/Na Diklofenac 50 250
11 Allopurinol 100mg 500
12 Piroxicam 10 mg 500
13 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20 mg 500
14 Amoxicillin 500 500
15 Solpenok syr 20
16 Acyclovir 400 50
17 Cefadroxil 500 100
18 Cefadroxil syr 3 fls
19 Metronidazol tab 200
20 Cotrimoxazol 300
21 Cotri Syr/Etamoxul syr 10
22 Antibiotik Ciprofloxacin 300
24 CTM 1000' 1 pot
25 Dexa 1000' 1 pot
26 Cetirizin tab 4 box
27 cetirizin syr/Lerzin 3 fls
28 Loratadin tab 5 box
30 Grafachlor tab 2 box
31 Griseofulvin 500 100
32 Antialergi/steroid/jamur Ketoconazol 50
33 OBH 30 fls
FG Throches 300
34 Dextral tab 2 box
35 Molexflu tab 3 box
36 Ambroxol tab 500
37 Ambroxol syr/Hufaxol syr 12
38 ISPA Colfin syr 24
39 Nifedipin 300
40 Furosemid tab 200
41 Amlodipin 5 mg 10 box
42 Amlodipin 10 mg 10 box
43 Digoxin 100
44 ISDN 100
45 Glibenclamid 5 box
46 Metformin 500 5 box
47 Captopril 12,5 5 box
Hipertensi/Jantung/DM
48 Hipertensi/Jantung/DM Captopril 25 5 box
49 Antasida doen 1000
50 Ranitidin 500
51 Omeprazol 150
52 Domperidon 150
53 Domperidon syr/Vesperum 3 fls
55 Vosea 100
56 Vitazym 300
57 Molagit 150
58 Oralit 100
59 Zink tab 100
60 Saluran Pencernaan Guanistrep 12
61 Hidrocortison 2,5% 12
62 Bioplacenton 3
63 Betason N cr 12
64 Acyclovir cr 6
65 Klorfeson 12
66 Erphamazol 12
67 Gentamycin SK 6
68 Trifamycin SK/Farsycol 6
69 Salep 2-4 6
70 Salep Kulit Icthyol salep 6
71 Salbutamol 2 mg 3 box
72 Sesak Napas Teosal 3 box
, Caviplex 500
, Tialysin syr 60
, Vit C 1 pot
, Vit B Complex 1 pot
, Novakal 200
, Neurodex 600
, Multivitamin Hufabion cap 300
, Pyrantel tab 1 box
Simvastatin 10 mg 5 box
Rivanol sol 6 fls
Molexdin sol 15ml 6 fls
Kasa Masinal 6 box
Plester 6 roll
Erlamycetin TT/TM/EO 10/10/10
Borax Glicerin 12
Lain-lain PK 12
Salisyl Talk 12 fls
Plastik Obat B 10
Plastik Obat K 10
Plastik Kresek 2 ball
Daftar Obat ALS Asumsi 150'
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 300 47 Salisyl talk 24
2 Ibuprofen 200 100 48 Allopurinol tab 100
3 Antalgin tab 1000 49 Glibenclamid tab 100
4 Paracetamol 1000 50 PK 6
5 Spasminal tab 100 51 Rivanol sol 3
6 Paracetamol/Metamol 20 52 Molexdin sol 15ml 3
7 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20/10 200/100 53 Erlamycetin TM/Reco 10
8 Amoxicillin 500 300 54 Erlamycetin TT 10
9 Solpenok syr 20 55 Pyrantel 1 box
10 Acyclovir 400 50 56 Erlamycetin EO 3
11 Ciprofloxacin 500 100 57 Plastik B 5
12 Cotrimoxazol tab 100 58 Plastik K 5
13 Cotrimoxazol syr/Graprima 15 59 Gom 10
14 Antibiotik Metronidazol 500 100 60 Vit C 25 mg 1
15 CTM 1000 61 Multivit syr/Tialysin 50
16 Dexa 1000 62 Kasa Masinal 3
17 Antihistamin Griseofulvin 500 100 63 Kresek 1
18 Ambroxol tab 300
19 Ambroxol syr/Hufaxol syr 6 digoxin 100
20 Pimacolin syr 30 isdn 100
21 OBH syr 30
22 ISPA Decold tab 1000
23 Captopril 12,5 200
24 Captopril 25 mg 200
25 Furosemid tab 100
26 Hipertensi Nifedipin tab 100
27 Antasida tab 1000
28 Ranitidin tab 200
29 Metoclopramid/Vosea 100
30 Molagit tab 150
31 Oralit 100
32 Saluran Pencernaan Envios syr/Guanistrep 10
33 Klorfeson cream 12
34 Acyclovir cream 3
35 Erphamazol cr 12
36 Hidrocortison cr 12
37 Ichtyol salep 3
38 Scabicid cr 3
39 24 Salep 3
40 Salep Kulit Trifamycetin 12
41 Sesak Napas Teosal tab 100
42 Novabion 200
43 Caviplex 300
44 Calcium Lactat 1
45 Vit B Complex 1
46 Multivit Neurodex 400
Daftar Obat Asumsi 200'
No Jenis Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 400 49 Salisyl talk 24
2 Ibuprofen 200 200 50 Allopurinol tab 200
3 Antalgin 1000 51 Glibenclamid tab 100
4 Paracetamol 1000 52 PK 12
5 Spasminal tab 200 53 Rivanol sol 6
6 Paracetamol syr 20 54 Molexdin sol 15ml 6
7 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20/ 10 mg 200/200 55 Erlamycetin TM 12
8 Amoxicillin 500 400 56 Erlamycetin TT 12
9 Amoxycillin syr/Solpenok 30 57 Pyrantel 100
10 Ciprofloxacin 500 100 58 Plastik B 10
11 Cotrimoxazol tab 100 59 Plastik K 10
12 Acyclovir 400 50 60 Erlamycetin EO 3
13 Cotrimoxazol syr/ Novatrim 15 61 Kresek 2 sak
14 Antibiotik Metronidazol 500 100 62 Gom 12
15 CTM 1 63 Tialysin syr 60
16 Dexamethason tab 1 64 Neurodex tab 400
17 Ketoconazol 1 box 65 Kasa Masinal 5
18 Ambroxol tab 200 66 Metformin 500 1 box
19 Ambroxol syr 10 67 isdn 2 box
20 Pimacolin/Colfin syr 40 68 digoxin 1box
21 OBH syr 30
22 GG tab 1000
23 ISPA Molexflu 450
24 Captopril 12,5 300
25 Captopril 25 mg 300
27 Furosemid tab 100
28 Hipertensi Nifedipin tab 100
29 Antasida tab 1000
30 Ranitidin tab 200
Vitazym 1 box
31 Vosea/Metoclopramid tab 100
32 Molagit tab 150
33 Oralit 100
34 Saluran Pencernaan Guanistrep/Envios FB 10
35 Klorfeson cream 12
36 Acyclovir cr 3
37 Erphamazol cr 12
38 Hidrocortison cr 12
39 Ichtyol salep 5
40 Salep 2-4 5
41 Scabicid cr 4
42 Salep Kulit Gentamycin SK 12
43 Sesak Napas Teosal tab 200
44 Hufabion 200
45 Caviplex tab 300
46 Calcium Lactat/Calcimef 200
47 Vit B Complex 1000
48 Vit C tab 1000
DAFTAR OBAT SIGAP III 13 Januari 2014
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 200 49 Salisyl talk 12
2 Ibuprofen 200 200 50 Allopurinol tab 100
3 Antalgin tab 1000 51 Glibenclamid tab 100
4 Paracetamol 1000 52 Molexdin sol 15ml 3
5 Spasminal tab 100 53 Erlamycetin TT 6
6 Paracetamol syr 15 54 Erlamycetin TM/Alletrol 6
7 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 10 mg/20 mg 200/200 55 Thialysin syr 25
8 Amoxicillin 500 200 56 GOM 6
9 Amoxycillin syr/Yusimox 20 57 Rivanol 3
10 Ciprofloxacin 500 100 58 PK 12
11 Cotrimoxazol tab 100 59 Kasa Masinal 3
12 Cotri syr/Omegatrim syr 12 60 Lidocain inj 5
13 Antibiotik Metronidazol 500/Bacnidazol 100 61 Dexa inj 3
15 CTM 1000 62 Epineprin inj 3
16 Antihistamin/Antijamur Dexamethason tab 1000 63 Spuit 3 cc 10
Ambroxol tab 100 64 Needle 25/26 5/5
19 Ambroxol syr/Hufaxol 6 65 Etil Chlorid 1
21 Citocetin syr/Etaflusin syr 20 66 Molakrim 3
22 OBH syr 18 67 MKP lang no 5 12
24 ISPA Flumint/demacolin 1000 68 Catgut plain 3/0 3
25 Captopril 12,5 200 69 Handscoon qs
26 Captopril 25 mg 200 70 alkohol 1 l 70% 1
27 Furosemid tab/Gralixa 100 71 Povidon Iodin 1
28 Hipertensi Nifedipin tab 100 72 NaCl 500ml 1
29 Antasida tab 1000 73 Alkohol swabb 10 sak
30 Ranitidin tab 200 74 Jarum kulit 13/0 1
31 Lexapharm/Metoclopramid ta 100
32 Molagit tab 150
33 Oralit 50
34 Saluran Pencernaan Guanistrep/Envios syr 10
35 Klorfeson cream 12
36 Erphamazol cr 12 PJ SIGAP
37 Hidrocortison cr 12
38 Ichtyol salep 3
39 Salep 2-4 12
40 Scabicid cr 3 ( )
41 Salep Kulit Farsicol 10
42 Sesak Napas Teosal tab 100
43 Etabion cap 200 DD Farma
44 Caviplex 200
45 Neurodex tab 200
47 Vit C 25mg 1000
48 Vit B Complex 1000 ( )
DAFTAR OBAT SIGAP PER Januari 2013
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 200 49 Salisyl talk 12
2 Ibuprofen 200 200 50 Allopuronol tab 100
3 Antalgin tab 1 51 Glibenclamid tab 100
4 Paracetamol 1 52 PK 6
5 Spasminal tab 100 53 Rivanol sol 3
6 Paracetamol syr 15 54 Molexdin sol 15ml 6
7 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 10 mg 200 55 Erlamycetin EO 3
8 Amoxicillin 500 200 56 Erlamycetin TT 6
9 Amoxycillin syr 20 57 Erlamycetin TM/RECO 6
10 Ciprofloxacin 500 100
11 Cotrimoxazol tab 100
12 Cotrimoxazol syr 20
13 Antibiotik Metronidazol 500 100
14 Prednison tab 1
15 CTM 1
16 Dexamethason tab 1
17 Antihistamin/Antijamur Griseofulvin tab 100
18 DMP tab 200
19 DMP syr 5
20 Etaflusin syr 20
21 OBH syr 20
22 GG tab 1
23 ISPA Demacolin tab 1
24 Captopril 12,5 200
25 Captopril 25 mg 200
26 Furosemid tab 100
27 Hipertensi Nifedipin tab 100
28 Antasida tab 1
29 Ranitidin tab 200
30 Vosea/Metoclopramid t 100
31 Molagit tab 150
32 Oralit 50
33 Saluran Pencernaan Guanistrep/Novadiar 10
34 Klorfeson cream 12
35 Erphamazol cr 12
36 Hidrocortison cr 12
37 Ichtyol salep 3
38 Salep 2-4 3
39 Scabicid cr 3
40 Salep Kulit Trifamycetin sk 10
41 Sesak Napas Teosal tab 100
42 Etabion cap/Ramabion 100
43 Caviplex tab 50
44 Vit B Complex 1
45 Vit C 25 mg 1
46 Multivitamin Thialysin syr 20
47 GOM 10
48 Pyrantel tab 1 box
DAFTAR OBAT SIGAB NEPAL 2015
NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH
1 ASAM MEFENAMAT 200 32 GENTAMISIN CR 10
2 IBUPROFEN 200 100 33 TEOSAL 100
3 INFALGIN 200 34 HUFABION 200
4 PARACETAMOL 1000 35 CAVIPLEX 200
5 SPASMINAL 100 36 VIT B COMP 1000
6 PIROXICAM 20MG 100 37 NEURODEX 400
7 PIROXICAM 10MG 100 38 ALLOPURINOL 100MG 100
8 AMOXICILLIN 200 39 RIVANOL SOL 3
9 ACYCLOVIR 400MG 50 40 PYRANTEL TAB 100
10 CIPROFLOXACIN 100 41 PLASTIK B 2
11 COTRIMOXAZOLE 100 42 PLASTIK K 2
12 METRONIDAZOLE 100 43 KASA MASINAL 3
13 CTM 1000 44 MICROPORE 2
14 DEXAMETASON 1000
15 AMBROXOL TAB 200
16 MOLEXFLU 150
17 CAPTOPRIL 12,5MG 200
18 CAPTOPRIL 25MG 200
19 FUROSEMID 100
20 NIFEDIPIN 10MG 100
21 ANTASIDA TAB 1000
22 RANITIDIN 200
23 VOSEA 100
24 MOLAGIT 150
25 ORALIT 100
26 KLORFESON 12
27 ACYCLOVIR CR 3
28 ERPHAMAZOL CR 10
29 HIDROCORTISON 2,5 10
30 ICHTYOL 3
31 SALEP 24 3
DAFTAR OBAT PS.Al.HIDAYAH Kebayoran Lama
No Jenis Nama Jumlah No Nama Obat Jumlah
1 Asam Mefenamat 300 48 Calcium Lactat 1000
2 Ibuprofen 400 200 49 Vit B Complex 1000
3 Antalgin 1000 50 Vit C 25mg 1000
4 Paracetamol tab 1000 51 Neurodex 400
5 Betahistin 30 52 Tialysin syr 50
6 Spasminal tab 100 53 salisyl talk 24
7 Paracetamol syr 25 54 Allopurinol 100
8 Analgetik/Antipiretik Piroxicam 20/Piroxicam 10 200/200 55 Glibenclamid 100
9 Amoxicillin 500 300 56 PK 12
10 Amoxycillin syr/Solpenok 30 57 Rivanol sol 3
11 Ciprofloxacin 500 100 58 Molexdin sol 15ml 3
12 Cotrimoxazol/Zultrof tab 100 59 Erlamycetin TT 10
13 Cotrimoxazol syr/Etamoxul syr 20 60 Erlamycetin TM 10
14 Antibiotik Metronidazol 500/Bacnidazol 100 61 Pyrantel tab 100
15 Cetirizin tab 50 62 Borax Glycerin 6
16 CTM 1 63 Kasa Masinal 4-Jan
17 Dexamethason tab 1 64 Plastik Obat B 5
18 Antihistamin Griseofulvin 500 100 65 Plastik Obat k 5
19 Ambroxol tab 200 66 Plastik Kresek 1
20 Ambroxol syr 6
21 Etaflusin syr 24
22 OBH syr 20
23 GG tab 1000
24 ISPA Flumint 1000
25 Captopril 12,5 200
26 Captopril 25 mg 200
27 HCT 1000
28 Furosemid tab 100
29 Hipertensi Nifedipin tab 100
30 Antasida 1000
31 Ranitidin tab 200
32 Omeprazol 60
33 Vitazym tab 100
34 Vosea/Metoclopramid tab 100
35 Molagit tab 150
36 Oralit 100
37 Saluran Pencernaan Envios FB syr(Guanistrep) 10
38 Klorfeson cream 12
39 Bioplacenton gel 3
40 Betason N 6
41 Erphamazol cr 12
42 Hidrocortison cr 12
43 Ichtyol salep 3
44 Salep 2-4 12
45 Salep Kulit Farsycol cr Chloram SK 265
46 Sesak Napas Teosal tab 100
47 Novabion 200
48 Multivit tab Caviplex 300
Daftar Obat dan Alkes Inj dan infus berlebih di Gudang Apotek-DD-Farma

No Nama Obat Jumlah ED Harga Netto Jumlah


1 Aminofluid inf 500ml 2 Dec-13 Rp 78,750.00 Rp 157,500.00
2 Aminoleban inf 2 Sep-13 Rp 167,645.00 Rp 335,290.00
3 Aminophyllin inj 15 Nov-12 Rp 3,781.00 Rp 56,715.00
4 Anesject inj(ketalar inj) 1 Jul-14 Rp 77,139.00 Rp 77,139.00
5 Asering inf 51 Nov-14 Rp 14,197.00 Rp 724,047.00
6 Atropin inj 8 Jul-15 Rp 1,464.00 Rp 11,712.00
7 Buscopan inj 20 Aug-14 Rp 20,911.00 Rp 418,220.00
8 Calcium Gluconas inj 18 Nov-13 Rp 11,000.00 Rp 198,000.00
9 Catgut Cromic 2/0 28 Jul-13 Rp 6,000.00 Rp 168,000.00
10 Cefoperazon inj 1 Feb-14 Rp 73,300.00 Rp 73,300.00
11 Cefotaxim inj 40 Nov-13 Rp 6,930.00 Rp 277,200.00
12 Ceftazidim inj 20 Nov-13 Rp 37,620.00 Rp 752,400.00
13 Chlorbiotic inj/Chloram inj 2 Jun-13 Rp 8,500.00 Rp 17,000.00
14 Ciprofloxacin inf 13 Jun-13 Rp 50,000.00 Rp 650,000.00
15 Citicolin inj 250 15 Jul-13 Rp 15,000.00 Rp 225,000.00
16 Colsancetin inj/Chloram inj 5 May-14 Rp 10,000.00 Rp 50,000.00
17 Dexamethason inj 100 Dec-15 Rp 2,000.00 Rp 200,000.00
18 Dextrose 10 % 50 Rp 10,780.00 Rp 539,000.00
19 Epidosin inj 5 Nov-14 Rp 19,965.00 Rp 99,825.00
20 Epineprin inj 64 Apr-14 Rp 2,417.00 Rp 154,688.00
21 Ethiferan inj (meto inj 36 Oct-14 Rp 2,807.00 Rp 101,052.00
22 Fluimucil inj 6 Jun-13 Rp 13,000.00 Rp 78,000.00
23 Furosemid inj 100 Dec-15 Rp 2,058.00 Rp 205,800.00
24 Indop(dopamin inj) 2 Oct-12 Rp 45,000.00 Rp 90,000.00
25 Inotrop inj (Dobutamin ) 1 Feb-13 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00
26 Ka-en 1B 8 Jan-18 Rp 14,052.00 Rp 112,416.00
27 Ka-en 3A 7 Aug-13 Rp 8,000.00 Rp 56,000.00
28 Ka-en 3B 12 Aug-16 Rp 15,660.00 Rp 187,920.00
29 Ka-en MG3 15 Dec-13 Rp 15,063.00 Rp 225,945.00
30 Kedacillin inj 1 Jun-13 Rp 22,761.00 Rp 22,761.00
31 Meropenem inj 10 Nov-14 Rp 132,000.00 Rp 1,320,000.00
32 Methilergometrin inj 40 Jan-13 Rp 1,300.00 Rp 52,000.00
33 Nacl 100ml 76 Mar-13 Rp 15,660.00 Rp 1,190,160.00
34 NGT 12 18 Feb-15 Rp 12,000.00 Rp 216,000.00
35 NGT 14 11 Apr-15 Rp 12,000.00 Rp 132,000.00
36 NGT 16 13 Jan-14 Rp 14,000.00 Rp 182,000.00
38 NGT 18 13 Mar-16 Rp 15,000.00 Rp 195,000.00
39 Novamet inf 20 Apr-14 Rp 12,500.00 Rp 250,000.00
40 Ondansetron inj 30 Jun-15 Rp 8,800.00 Rp 264,000.00
41 Oxytosin inj/Pitogin inj 50 Oct-13 Rp 4,500.00 Rp 225,000.00
42 Pantoprazol inj 1 Mar-13 Rp 68,200.00 Rp 68,200.00
43 Peneng Biru 1 Rp 75,000.00 Rp 75,000.00
44 Peneng merah 1 Rp 75,000.00 Rp 75,000.00
45 Ranitidin inj 85 Mar-15 Rp 2,570.00 Rp 218,450.00
46 Sotatic inj(Meto inj) 10 Jun-13 Rp 4,109.00 Rp 41,090.00
47 Stomacer inj(OMZ inj) 10 Aug-13 Rp 104,500.00 Rp 1,045,000.00
48 Suction cath 12 11 Jun-14 Rp 9,000.00 Rp 99,000.00
49 Tegaderm 20 Aug-14 Rp 25,000.00 Rp 500,000.00
50 Tramadol inj 25 Mar-15 Rp 6,402.00 Rp 160,050.00
51 Triofusin 500 3 Oct-12 Rp 74,000.00 Rp 222,000.00
52 Triofusin E 1000 1 Jun-13 Rp 99,705.00 Rp 99,705.00
53 Umbilical 1 Rp 55,000.00 Rp 55,000.00
54 Vit K inj 40 Feb-15 Rp 1,450.00 Rp 58,000.00
55 Wing Needle 23 44 Apr-14 Rp 6,500.00 Rp 286,000.00
56 Wing Needle 25 53 Jan-14 Rp 6,500.00 Rp 344,500.00
57 Wing Needle 27 53 Jun-14 Rp 6,500.00 Rp 344,500.00
Rp 14,042,585.00

1 Abbocath 14 29 Sep-15 Rp 10,912.00 Rp 316,448.00


2 Abbocath 16 4 Mar-14 Rp 10,000.00 Rp 40,000.00
3 Abbocath 18 62 Jul-16 Rp 8,000.00 Rp 496,000.00
4 Abbocath 20 49 Jun-16 Rp 8,000.00 Rp 392,000.00
5 Blood set 77 Dec-13 Rp 15,500.00 Rp 1,193,500.00
6 Buret 1 Oct-14 Rp 40,000.00 Rp 40,000.00
7 Cathether tip 22 Jul-16 Rp 17,000.00 Rp 374,000.00
8 Dextrose 5 % 30 Rp 8,670.00 Rp 260,100.00
9 Dopamin HCl inj 3 Rp 45,000.00 Rp 135,000.00
10 Gudle anak 5 Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
11 Gudle dws 4 Rp 40,000.00 Rp 160,000.00
12 Infuset anak/Microdrip 23 May-16 Rp 12,500.00 Rp 287,500.00
13 Kondom cath L 23 Rp 2,500.00 Rp 57,500.00
14 Kondom cath M 65 Rp 2,500.00 Rp 162,500.00
15 Kondom cath S 15 Rp 2,500.00 Rp 37,500.00
16 Masker rebleating anak 1 Rp 52,520.00 Rp 52,520.00
17 Masker rebleting dws 11 Rp 29,700.00 Rp 326,700.00
18 Spuit 10cc 200 Nov-15 Rp 1,500.00 Rp 300,000.00
19 Spuit 20 cc 66 Jun-16 Rp 6,400.00 Rp 422,400.00
20 Spuit 50 cc 17 Jun-16 Rp 11,756.00 Rp 199,852.00
21 Threeway 15 Sep-14 Rp 17,000.00 Rp 255,000.00
22 Transofix 3 May-15 Rp 5,000.00 Rp 15,000.00
23 Vasofix 18 34 Oct-14 Rp 13,000.00 Rp 442,000.00
24 Vasofix 20 50 Feb-16 Rp 13,000.00 Rp 650,000.00
25 Vasofix 24 86 Jan-16 Rp 13,000.00 Rp 1,118,000.00
26 Vented Paclitakel set 2 Rp 50,000.00 Rp 100,000.00
27 Venvlon 22 BD 50 Apr-16 Rp 13,000.00 Rp 650,000.00
28 Verban 10x10 1375 Rp 1,090.00 Rp 1,498,750.00
29 Vernab 10x5 440 Rp 550.00 Rp 242,000.00
Rp 10,374,270.00

1 Foley Cathether 10 2 Jun-16 Rp 17,600.00 Rp 35,200.00


2 Foley Cathether 12 2 Mar-13 Rp 13,000.00 Rp 26,000.00
3 Foley cathether 14 3 Mar-15 Rp 13,000.00 Rp 39,000.00
4 Foley Cathether 16 25 Jan-17 Rp 13,000.00 Rp 325,000.00
5 Foley Cathether 18 7 Feb-16 Rp 13,000.00 Rp 91,000.00
6 Foley Cathether 20 6 Nov-13 Rp 13,000.00 Rp 78,000.00
7 Foley Cathether 22 15 Mar-13 Rp 13,000.00 Rp 195,000.00
8 Foley Cathether 24 5 Oct-13 Rp 13,000.00 Rp 65,000.00
9 Sucction Cath 16 1 Jun-14 Rp 9,000.00 Rp 9,000.00
10 Suction Cath 14 3 Nov-15 Rp 8,000.00 Rp 24,000.00
11 Treeway Cathether 22 5 Aug-13 Rp 45,000.00 Rp 225,000.00
Rp 1,112,200.00
Apotek DD-Farma LKC
No Nama Alkes GS.Yatim Mandiri GS.Yaris Serang
1 Mortil &stamfer sedang 1 1
2 Mortil & stamfer k 1 0
3 Bed Periksa 1 0
4 Meja Instrumen mayo 1 1
5 Sterilisator Corona 1 1
6 Korentang 1 1
7 Lampu sorot periksa Shella 1 1
8 Lampu baca radiologi single 1 1
9 Meteran tinggi badan 1 1
10 Reflex hammer 1 1
11 Senter/pen light 2 1
12 Snelly Dokter 2 4
13 stetoskop dws ABN 2 0
14 Stetoskop anak Riester 0 1
15 O2+Regulator+Trolly 1 0
16 Tensimeter Riester 2 1
17 Timbangan anak Onemed 1 1
18 Timbangan dws One med 1 2
19 Minor Set 1 0
20 Nesco alat 1 1
21 stick HB 1 1
22 Stick Cholesterol 1 1
23 Stick Glucose 1 1
24 Stick Asam Urat 1 1
27 Dressing drums 0 1
28 Forceps jar 0 1
29 Instrument trays (kaca) 0 1
30 Kidney trays B 0 1
31 Kursi Roda 0 1
32 Torniquet 0 2
33 Lemari Poli U/ Poli 0 1
34 Scarem/pembatas 2 bidang 0 1
35 Spekulum Hidung 0 1
Daftar Obat Sumbangan
No Nama Obat Jumlah
1 Acyclovir 400 100 tab
2 Antasida 2 pot
3 Allopurinol 1 box
4 Amoxicillin 500 5 box
5 Ambroxol tab 3 box
6 Antalgin tab 1 pot
7 Asam Mefanamat 3 box
8 Captopril 12,5 2 box
9 Cotrimoxazol ad/Ottoprim 3 box
10 CTM 1 pot
11 Dexamethason 1 pot
12 Glibenclamid 2 box
13 Ibuprofen 400 1 box
14 Ibuprofen 200 2 pot
15 Metronidazol 500 3 box
16 Paracetamol tab 1 pot
17 Piroxicam 20mg 2 box
18 Ranitidin tab 2 box

Penerima

( )