Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN HARIAN 4/6/2018 (ISNIN) MINGGU 22

Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR Khas - Bermasalah


Pembelajaran)
Subjek Kemahiran Manipulatif
Nama kelas PK 6
Masa 1150-1250
Kumpulan Tahun 6
Objektif Pada akhir sesi pengajaran dan pemudah cara, 4 daripada 7 murid
dapat menggenggam bahan dengan betul
Tajuk 2. Motor Halus
Standard 2.1 Melakukan pergerakan motor halus dengan alatan / bahan
Kandungn
Standard 2.1.4 Menggenggam bahan yang bertekstur lembut, halus, keras dan
Pembelajaran kasar.
Aktiviti 1) Murid memberi salam kepada guru
2) Guru menerangkan aktiviti PdPc yang akan dijalankan
3) Guru mengeluarkan bahan yang bertekstur lembut,halus,keras dan
kasar
4) Guru menunjukkan cara menggenggam bahan-bahan tersebut
5) Murid diminta ke depan secara bergilir untuk menggenggam bahan
yang dibawa guru
6) Murid yang lemah diberi bimbingan secara individu.
7) Guru mengulas pengajaran hari ini.
Penilaian Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan
pengajaran & Bercerita/Drama Kuiz Projek
pemudahcara Ulasan :
_________________________________________________________

Nilai-nilai Rajin, patuh, tekun


Murni
Bahan Bantu Bahan bertekstur
Mengajar(BBM)
Refleksi/Impak

_________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai