Anda di halaman 1dari 1

ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE

a studenţilor ETTI admişi în anul I master


pentru anul universitar 2018-2019
Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
(ETTI) în sesiunea iulie 2018, cu domiciliul stabil în provincie, pot
solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate
cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din
UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament”
(aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații
suplimentare putând fi consultate la adresa:
http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

 Cazarea în cămin se face în ordinea descrescătoare a mediei


obţinute la concursul de admitere şi în limita locurilor disponibile
alocate fiecărei facultăți la sfârșitul lunii septembrie 2017 de către UPB
(pentru studenţii admişi în anul I master sunt rezervate minimum
100 de locuri de cazare în căminele UPB). Cazarea efectivă în cămin
a studenţilor va avea loc la sfârşitul lunii septembrie, după un program
care va fi anunţat până pe data de 20 septembrie 2018 la aceeaşi adresă:
http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

 În vederea obţinerii unui loc de cazare în cămin, studenţii vor


depune, odată cu chitanţa privind taxa de înmatriculare, şi o cerere de
cazare tip, pe care o vor solicita comisiei locale de admitere ETTI şi
pe care o vor completa în momentul înmatriculării.

 Informaţii suplimentare se pot obţine pe pagina de Internet a


facultăţii (www.electronica.pub.ro).

14 iulie 2018 Decanatul Facultăţii ETTI