Anda di halaman 1dari 16

FORMAT IMPORT NILAI SIKAP SPIRITUAL KELAS Kelas IXA6

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)


Kode Mata Pelajaran : 401200000 Spiritual
Kode Rombel : d7122533-7649-4718-9914-5fa7d16e9159
No PD ID ID KD Nama Siswa Jenis Penilaian
1 b424d548-4ac3-1100357adb-04bAnnisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
3 007af88e-46da-1100357adb-04bFARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
5 cac6d33e-4616-1100357adb-04bHimalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
7 9ebed45a-4718-1100357adb-04bI Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
9 b35c4c3a-492f-11 00357adb-04bI Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
11 43aa8567-2f01-e200357adb-04bI KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
13 cf206250-4716-1100357adb-04bIda Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
15 4c99bbbe-46d1-1100357adb-04bKadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
17 90fdb52a-4b87-1100357adb-04bKadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
19 74ce7c6e-4ad2-1100357adb-04bKadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
21 bba20e34-4957-1100357adb-04bKadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
23 105cff96-4bca-11 00357adb-04bKadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
25 54e193f8-4958-1100357adb-04bKadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
27 ace83e32-461d-1100357adb-04bKadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
29 f5375bb0-46df-1100357adb-04bKadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
31 7b1fe78e-54f4-11 00357adb-04bKadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
33 37094052-4af6-1100357adb-04bKetut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
35 686b801c-4b94-1100357adb-04bKetut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
37 39d7df74-495b-1100357adb-04bKomang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
39 43550f2a-582b-1100357adb-04bLuh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
41 3a202d12-4611-1100357adb-04bMade Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
43 5dc4277a-51e5-1100357adb-04bMade Rido Paramartha Penilaian 1 ()
45 282064be-4955-1100357adb-04bNi Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
47 875bddca-4ac0-1100357adb-04bPutu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
49 0a26c0fa-4713-1100357adb-04bPutu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
51 40f973da-4bc2-1100357adb-04bPutu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
53 540b3024-4af7-1100357adb-04bPutu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
55 4bfb3df6-4b89-1100357adb-04bPutu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
57 77f16d5a-4557-1100357adb-04bRahmaniah Penilaian 1 ()
59 b424d548-4ac3-112b80e2f6-7519Annisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
61 007af88e-46da-112b80e2f6-7519FARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
63 cac6d33e-4616-112b80e2f6-7519Himalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
65 9ebed45a-4718-112b80e2f6-7519I Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
67 b35c4c3a-492f-11 2b80e2f6-7519I Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
69 43aa8567-2f01-e22b80e2f6-7519I KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
71 cf206250-4716-112b80e2f6-7519Ida Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
73 4c99bbbe-46d1-112b80e2f6-7519Kadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
75 90fdb52a-4b87-112b80e2f6-7519Kadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
77 74ce7c6e-4ad2-112b80e2f6-7519Kadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
79 bba20e34-4957-112b80e2f6-7519Kadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
81 105cff96-4bca-11 2b80e2f6-7519Kadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
83 54e193f8-4958-112b80e2f6-7519Kadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
85 ace83e32-461d-112b80e2f6-7519Kadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
87 f5375bb0-46df-112b80e2f6-7519Kadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
89 7b1fe78e-54f4-11 2b80e2f6-7519Kadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
91 37094052-4af6-112b80e2f6-7519Ketut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
93 686b801c-4b94-112b80e2f6-7519Ketut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
95 39d7df74-495b-112b80e2f6-7519Komang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
97 43550f2a-582b-112b80e2f6-7519Luh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
99 3a202d12-4611-112b80e2f6-7519Made Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
101 5dc4277a-51e5-112b80e2f6-7519Made Rido Paramartha Penilaian 1 ()
103 282064be-4955-112b80e2f6-7519Ni Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
105 875bddca-4ac0-112b80e2f6-7519Putu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
107 0a26c0fa-4713-112b80e2f6-7519Putu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
109 40f973da-4bc2-112b80e2f6-7519Putu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
111 540b3024-4af7-112b80e2f6-7519Putu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
113 4bfb3df6-4b89-112b80e2f6-7519Putu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
115 77f16d5a-4557-112b80e2f6-7519Rahmaniah Penilaian 1 ()
117 b424d548-4ac3-1155432b65-45fbAnnisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
119 007af88e-46da-1155432b65-45fbFARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
121 cac6d33e-4616-1155432b65-45fbHimalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
123 9ebed45a-4718-1155432b65-45fbI Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
125 b35c4c3a-492f-11 55432b65-45fbI Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
127 43aa8567-2f01-e255432b65-45fbI KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
129 cf206250-4716-1155432b65-45fbIda Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
131 4c99bbbe-46d1-1155432b65-45fbKadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
133 90fdb52a-4b87-1155432b65-45fbKadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
135 74ce7c6e-4ad2-1155432b65-45fbKadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
137 bba20e34-4957-1155432b65-45fbKadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
139 105cff96-4bca-11 55432b65-45fbKadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
141 54e193f8-4958-1155432b65-45fbKadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
143 ace83e32-461d-1155432b65-45fbKadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
145 f5375bb0-46df-1155432b65-45fbKadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
147 7b1fe78e-54f4-11 55432b65-45fbKadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
149 37094052-4af6-1155432b65-45fbKetut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
151 686b801c-4b94-1155432b65-45fbKetut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
153 39d7df74-495b-1155432b65-45fbKomang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
155 43550f2a-582b-1155432b65-45fbLuh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
157 3a202d12-4611-1155432b65-45fbMade Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
159 5dc4277a-51e5-1155432b65-45fbMade Rido Paramartha Penilaian 1 ()
161 282064be-4955-1155432b65-45fbNi Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
163 875bddca-4ac0-1155432b65-45fbPutu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
165 0a26c0fa-4713-1155432b65-45fbPutu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
167 40f973da-4bc2-1155432b65-45fbPutu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
169 540b3024-4af7-1155432b65-45fbPutu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
171 4bfb3df6-4b89-1155432b65-45fbPutu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
173 77f16d5a-4557-1155432b65-45fbRahmaniah Penilaian 1 ()
175 b424d548-4ac3-1166a66a14-633Annisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
177 007af88e-46da-1166a66a14-633FARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
179 cac6d33e-4616-1166a66a14-633Himalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
181 9ebed45a-4718-1166a66a14-633I Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
183 b35c4c3a-492f-11 66a66a14-633I Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
185 43aa8567-2f01-e266a66a14-633I KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
187 cf206250-4716-1166a66a14-633Ida Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
189 4c99bbbe-46d1-1166a66a14-633Kadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
191 90fdb52a-4b87-1166a66a14-633Kadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
193 74ce7c6e-4ad2-1166a66a14-633Kadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
195 bba20e34-4957-1166a66a14-633Kadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
197 105cff96-4bca-11 66a66a14-633Kadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
199 54e193f8-4958-1166a66a14-633Kadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
201 ace83e32-461d-1166a66a14-633Kadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
203 f5375bb0-46df-1166a66a14-633Kadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
205 7b1fe78e-54f4-11 66a66a14-633Kadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
207 37094052-4af6-1166a66a14-633Ketut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
209 686b801c-4b94-1166a66a14-633Ketut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
211 39d7df74-495b-1166a66a14-633Komang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
213 43550f2a-582b-1166a66a14-633Luh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
215 3a202d12-4611-1166a66a14-633Made Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
217 5dc4277a-51e5-1166a66a14-633Made Rido Paramartha Penilaian 1 ()
219 282064be-4955-1166a66a14-633Ni Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
221 875bddca-4ac0-1166a66a14-633Putu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
223 0a26c0fa-4713-1166a66a14-633Putu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
225 40f973da-4bc2-1166a66a14-633Putu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
227 540b3024-4af7-1166a66a14-633Putu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
229 4bfb3df6-4b89-1166a66a14-633Putu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
231 77f16d5a-4557-1166a66a14-633Rahmaniah Penilaian 1 ()
233 b424d548-4ac3-117a1240c5-9314Annisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
235 007af88e-46da-117a1240c5-9314FARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
237 cac6d33e-4616-117a1240c5-9314Himalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
239 9ebed45a-4718-117a1240c5-9314I Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
241 b35c4c3a-492f-11 7a1240c5-9314I Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
243 43aa8567-2f01-e27a1240c5-9314I KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
245 cf206250-4716-117a1240c5-9314Ida Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
247 4c99bbbe-46d1-117a1240c5-9314Kadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
249 90fdb52a-4b87-117a1240c5-9314Kadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
251 74ce7c6e-4ad2-117a1240c5-9314Kadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
253 bba20e34-4957-117a1240c5-9314Kadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
255 105cff96-4bca-11 7a1240c5-9314Kadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
257 54e193f8-4958-117a1240c5-9314Kadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
259 ace83e32-461d-117a1240c5-9314Kadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
261 f5375bb0-46df-117a1240c5-9314Kadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
263 7b1fe78e-54f4-11 7a1240c5-9314Kadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
265 37094052-4af6-117a1240c5-9314Ketut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
267 686b801c-4b94-117a1240c5-9314Ketut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
269 39d7df74-495b-117a1240c5-9314Komang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
271 43550f2a-582b-117a1240c5-9314Luh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
273 3a202d12-4611-117a1240c5-9314Made Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
275 5dc4277a-51e5-117a1240c5-9314Made Rido Paramartha Penilaian 1 ()
277 282064be-4955-117a1240c5-9314Ni Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
279 875bddca-4ac0-117a1240c5-9314Putu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
281 0a26c0fa-4713-117a1240c5-9314Putu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
283 40f973da-4bc2-117a1240c5-9314Putu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
285 540b3024-4af7-117a1240c5-9314Putu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
287 4bfb3df6-4b89-117a1240c5-9314Putu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
289 77f16d5a-4557-117a1240c5-9314Rahmaniah Penilaian 1 ()
291 b424d548-4ac3-11a41135d8-dc9eAnnisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
293 007af88e-46da-11a41135d8-dc9eFARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
295 cac6d33e-4616-11a41135d8-dc9eHimalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
297 9ebed45a-4718-11a41135d8-dc9eI Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
299 b35c4c3a-492f-11 a41135d8-dc9eI Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
301 43aa8567-2f01-e2a41135d8-dc9eI KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
303 cf206250-4716-11a41135d8-dc9eIda Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
305 4c99bbbe-46d1-11a41135d8-dc9eKadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
307 90fdb52a-4b87-11a41135d8-dc9eKadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
309 74ce7c6e-4ad2-11a41135d8-dc9eKadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
311 bba20e34-4957-11a41135d8-dc9eKadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
313 105cff96-4bca-11 a41135d8-dc9eKadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
315 54e193f8-4958-11a41135d8-dc9eKadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
317 ace83e32-461d-11a41135d8-dc9eKadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
319 f5375bb0-46df-11a41135d8-dc9eKadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
321 7b1fe78e-54f4-11 a41135d8-dc9eKadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
323 37094052-4af6-11a41135d8-dc9eKetut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
325 686b801c-4b94-11a41135d8-dc9eKetut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
327 39d7df74-495b-11a41135d8-dc9eKomang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
329 43550f2a-582b-11a41135d8-dc9eLuh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
331 3a202d12-4611-11a41135d8-dc9eMade Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
333 5dc4277a-51e5-11a41135d8-dc9eMade Rido Paramartha Penilaian 1 ()
335 282064be-4955-11a41135d8-dc9eNi Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
337 875bddca-4ac0-11a41135d8-dc9ePutu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
339 0a26c0fa-4713-11a41135d8-dc9ePutu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
341 40f973da-4bc2-11a41135d8-dc9ePutu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
343 540b3024-4af7-11a41135d8-dc9ePutu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
345 4bfb3df6-4b89-11a41135d8-dc9ePutu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
347 77f16d5a-4557-11a41135d8-dc9eRahmaniah Penilaian 1 ()
349 b424d548-4ac3-11a9b430d1-074fAnnisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
351 007af88e-46da-11a9b430d1-074fFARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
353 cac6d33e-4616-11a9b430d1-074fHimalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
355 9ebed45a-4718-11a9b430d1-074fI Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
357 b35c4c3a-492f-11 a9b430d1-074fI Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
359 43aa8567-2f01-e2a9b430d1-074fI KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
361 cf206250-4716-11a9b430d1-074fIda Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
363 4c99bbbe-46d1-11a9b430d1-074fKadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
365 90fdb52a-4b87-11a9b430d1-074fKadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
367 74ce7c6e-4ad2-11a9b430d1-074fKadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
369 bba20e34-4957-11a9b430d1-074fKadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
371 105cff96-4bca-11 a9b430d1-074fKadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
373 54e193f8-4958-11a9b430d1-074fKadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
375 ace83e32-461d-11a9b430d1-074fKadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
377 f5375bb0-46df-11a9b430d1-074fKadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
379 7b1fe78e-54f4-11 a9b430d1-074fKadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
381 37094052-4af6-11a9b430d1-074fKetut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
383 686b801c-4b94-11a9b430d1-074fKetut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
385 39d7df74-495b-11a9b430d1-074fKomang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
387 43550f2a-582b-11a9b430d1-074fLuh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
389 3a202d12-4611-11a9b430d1-074fMade Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
391 5dc4277a-51e5-11a9b430d1-074fMade Rido Paramartha Penilaian 1 ()
393 282064be-4955-11a9b430d1-074fNi Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
395 875bddca-4ac0-11a9b430d1-074fPutu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
397 0a26c0fa-4713-11a9b430d1-074fPutu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
399 40f973da-4bc2-11a9b430d1-074fPutu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
401 540b3024-4af7-11a9b430d1-074fPutu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
403 4bfb3df6-4b89-11a9b430d1-074fPutu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
405 77f16d5a-4557-11a9b430d1-074fRahmaniah Penilaian 1 ()
407 b424d548-4ac3-11b37b1a70-df8 Annisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
409 007af88e-46da-11b37b1a70-df8 FARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
411 cac6d33e-4616-11b37b1a70-df8 Himalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
413 9ebed45a-4718-11b37b1a70-df8 I Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
415 b35c4c3a-492f-11 b37b1a70-df8 I Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
417 43aa8567-2f01-e2b37b1a70-df8 I KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
419 cf206250-4716-11b37b1a70-df8 Ida Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
421 4c99bbbe-46d1-11b37b1a70-df8 Kadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
423 90fdb52a-4b87-11b37b1a70-df8 Kadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
425 74ce7c6e-4ad2-11b37b1a70-df8 Kadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
427 bba20e34-4957-11b37b1a70-df8 Kadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
429 105cff96-4bca-11 b37b1a70-df8 Kadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
431 54e193f8-4958-11b37b1a70-df8 Kadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
433 ace83e32-461d-11b37b1a70-df8 Kadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
435 f5375bb0-46df-11b37b1a70-df8 Kadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
437 7b1fe78e-54f4-11 b37b1a70-df8 Kadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
439 37094052-4af6-11b37b1a70-df8 Ketut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
441 686b801c-4b94-11b37b1a70-df8 Ketut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
443 39d7df74-495b-11b37b1a70-df8 Komang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
445 43550f2a-582b-11b37b1a70-df8 Luh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
447 3a202d12-4611-11b37b1a70-df8 Made Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
449 5dc4277a-51e5-11b37b1a70-df8 Made Rido Paramartha Penilaian 1 ()
451 282064be-4955-11b37b1a70-df8 Ni Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
453 875bddca-4ac0-11b37b1a70-df8 Putu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
455 0a26c0fa-4713-11b37b1a70-df8 Putu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
457 40f973da-4bc2-11b37b1a70-df8 Putu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
459 540b3024-4af7-11b37b1a70-df8 Putu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
461 4bfb3df6-4b89-11b37b1a70-df8 Putu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
463 77f16d5a-4557-11b37b1a70-df8 Rahmaniah Penilaian 1 ()
465 b424d548-4ac3-11be3bbd63-e6cAnnisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
467 007af88e-46da-11be3bbd63-e6cFARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
469 cac6d33e-4616-11be3bbd63-e6cHimalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
471 9ebed45a-4718-11be3bbd63-e6cI Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
473 b35c4c3a-492f-11 be3bbd63-e6cI Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
475 43aa8567-2f01-e2be3bbd63-e6cI KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
477 cf206250-4716-11be3bbd63-e6cIda Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
479 4c99bbbe-46d1-11be3bbd63-e6cKadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
481 90fdb52a-4b87-11be3bbd63-e6cKadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
483 74ce7c6e-4ad2-11be3bbd63-e6cKadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
485 bba20e34-4957-11be3bbd63-e6cKadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
487 105cff96-4bca-11 be3bbd63-e6cKadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
489 54e193f8-4958-11be3bbd63-e6cKadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
491 ace83e32-461d-11be3bbd63-e6cKadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
493 f5375bb0-46df-11be3bbd63-e6cKadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
495 7b1fe78e-54f4-11 be3bbd63-e6cKadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
497 37094052-4af6-11be3bbd63-e6cKetut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
499 686b801c-4b94-11be3bbd63-e6cKetut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
501 39d7df74-495b-11be3bbd63-e6cKomang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
503 43550f2a-582b-11be3bbd63-e6cLuh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
505 3a202d12-4611-11be3bbd63-e6cMade Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
507 5dc4277a-51e5-11be3bbd63-e6cMade Rido Paramartha Penilaian 1 ()
509 282064be-4955-11be3bbd63-e6cNi Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
511 875bddca-4ac0-11be3bbd63-e6cPutu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
513 0a26c0fa-4713-11be3bbd63-e6cPutu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
515 40f973da-4bc2-11be3bbd63-e6cPutu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
517 540b3024-4af7-11be3bbd63-e6cPutu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
519 4bfb3df6-4b89-11be3bbd63-e6cPutu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
521 77f16d5a-4557-11be3bbd63-e6cRahmaniah Penilaian 1 ()
523 b424d548-4ac3-11b387be5f-e2cbAnnisa Maudi Syafitri Penilaian 1 ()
525 007af88e-46da-11b387be5f-e2cbFARADILLA PRATIWI Penilaian 1 ()
527 cac6d33e-4616-11b387be5f-e2cbHimalaya Gathan Satria Penilaian 1 ()
529 9ebed45a-4718-11b387be5f-e2cbI Kadek Dwi Maisa Putra Penilaian 1 ()
531 b35c4c3a-492f-11 b387be5f-e2cbI Komang Aditya Wahyu Adnyana Penilaian 1 ()
533 43aa8567-2f01-e2b387be5f-e2cbI KOMANG NGURAH KUSUMA KRESNA PRABAWA Penilaian 1 ()
535 cf206250-4716-11b387be5f-e2cbIda Bagus Andika Wiguna Penilaian 1 ()
537 4c99bbbe-46d1-11b387be5f-e2cbKadek Dwi Widiarta Penilaian 1 ()
539 90fdb52a-4b87-11b387be5f-e2cbKadek Gilang Abdi Krisna Danuartha Wibawa Penilaian 1 ()
541 74ce7c6e-4ad2-11b387be5f-e2cbKadek Indira Putri Dewi Darsana Penilaian 1 ()
543 bba20e34-4957-11b387be5f-e2cbKadek Maxi Robert Penilaian 1 ()
545 105cff96-4bca-11 b387be5f-e2cbKadek Mita Rahma Yuni Penilaian 1 ()
547 54e193f8-4958-11b387be5f-e2cbKadek Mitha Septiani Penilaian 1 ()
549 ace83e32-461d-11b387be5f-e2cbKadek Puja Astawa Penilaian 1 ()
551 f5375bb0-46df-11b387be5f-e2cbKadek Sumanis Cahyani Penilaian 1 ()
553 7b1fe78e-54f4-11 b387be5f-e2cbKadek Yogi Guptha Dwiandyka Penilaian 1 ()
555 37094052-4af6-11b387be5f-e2cbKetut Ayu Gentarini Penilaian 1 ()
557 686b801c-4b94-11b387be5f-e2cbKetut Tia Yuliani Penilaian 1 ()
559 39d7df74-495b-11b387be5f-e2cbKomang Surya Amerta Nadi Penilaian 1 ()
561 43550f2a-582b-11b387be5f-e2cbLuh Dita Savitri Nandari Penilaian 1 ()
563 3a202d12-4611-11b387be5f-e2cbMade Dewi Switariyani Penilaian 1 ()
565 5dc4277a-51e5-11b387be5f-e2cbMade Rido Paramartha Penilaian 1 ()
567 282064be-4955-11b387be5f-e2cbNi Nyoman Dinda Setya Lestari Penilaian 1 ()
569 875bddca-4ac0-11b387be5f-e2cbPutu Adi Putra Wibawa Penilaian 1 ()
571 0a26c0fa-4713-11b387be5f-e2cbPutu Adisti Cecilia Sujana Penilaian 1 ()
573 40f973da-4bc2-11b387be5f-e2cbPutu Damar Jagat Pratama Penilaian 1 ()
575 540b3024-4af7-11b387be5f-e2cbPutu Dani Mahardika Penilaian 1 ()
577 4bfb3df6-4b89-11b387be5f-e2cbPutu Mahes Widiananda Penilaian 1 ()
579 77f16d5a-4557-11b387be5f-e2cbRahmaniah Penilaian 1 ()
LAS Kelas IXA6

No. KD Nilai
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3