Anda di halaman 1dari 16

Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 1

TẠO MÁI CONG ĐẦU ĐAO

Trong các đình, chùa Việt Nam có mái cong vút lên tại bốn góc rất đặc trưng.

Việc thiết kế các mái này bằng Revit cũng gặp một số khó khăn, thường một số người
dùng các hình khối tạo từ các phần mềm khác như 3DsMax, Rhino sau đó nhập vào Revit,
chuyển thành một khối (Mass) của Revit và dùng lệnh Roof by Face để tạo mái.

Phần khó nhất của mái này là cái đầu đao vừa cong lên hình cung lại tỏa ra hai mái. Tôi
đã nghiên cứu và tìm được cách làm hoàn toàn trong Revit.

Nguyễn Văn Thiệp


2 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

1 TẠO HÌNH KHỐI


Trước hết chúng ta phải tạo hình khối phần mái cơ bản. Để tạo hình khối chính xác,
chúng ta nghiên cứu các mặt cắt để bố trí các mặt chuẩn.

1.1 Tạo các mặt phẳng khống chế kích thước


1. Ra lệnh Family  New Conceptual Mass.

2. Hộp thoại hiện ra, chọn Metric Mass, nhấn Open.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 3

3. Mở khung nhìn mặt bằng Level1.


4. Nhấn trái chuột vào mặt phẳng thẳng đứng ở giữa, ra lệnh Copy.
5. Di chuyển mặt phẳng đi một đoạn 10000mm (mặt phẳng này khống chế chiều dài nóc).

6. Tiếp tục nhấn vào mặt phẳng vừa tạo, ra lệnh Copy, di chuyển một khoảng 6000mm
(mặt phẳng này khống chế bề rộng chái nhà theo mặt bằng).
7. Nhấn chọn 2 mặt phằng vừa tạo, ra lệnh Mirror, nhấn chuột vào mặt phẳng giữa, tạo
được hai mặt phẳng như thế về phía bên kia. Kết quả như hình dưới.

8. Nhấn vào mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt vừa làm. Ra lệnh Copy, tạo ra các
mặt phẳng khống chế chiều rộng của tam giác chái nhà 7000mm.

Nguyễn Văn Thiệp


4 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

9. Mở khung nhìn mặt đứng.


10. Nhấn trái chuột vào mặt phẳng nằm ngang. Ra lệnh Copy, di chuyển mặt phẳng lên trên
1500mm (chiều cao từ mép mái đến chỗ uốn cong).
11. Tiếp theo tạo mặt phẳng cách mặt vừa tạo 3000mm (mặt đáy của tam giác tường đầu
hồi).
12. Tiếp theo tạo mặt phẳng cách mặt vừa tạo 4500mm (đỉnh mái).

1.2 Tạo hình khối cơ bản


1. Ra lệnh Modify  Set để chọn mặt phẳng làm việc.
2. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn phương án Pick a Plane, nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 5

3. Nhấn trái chuột vào mặt phằng thứ 2 bên trái màn hình như hình dưới.
4. Hộp thoại hiện ra để chọn khung nhìn mặt đứng nào thuận tiện cho việc vẽ hình. Nhấn
Open View, mở khung nhìn mặt đứng East.

5. Dùng công cụ Lines vẽ hình tam giác, bắt vào các điểm như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


6 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

6. Nhấn Modify, kết thúc vẽ.


7. Nhấn trái chuột vào hình vừa vẽ, ra lệnh Create Form  Solid Form. Hình khối
được tạo ra.

8. Nhấn mở khung nhìn mặt đứng North. Nhấn mũ i tên x an h , giữ và rê ch uộ t kéo theo
chiều ngang sang trái đến mặt phẳng thứ 2 bên trái, nhả chuột. Nhấn vào khoảng trống,
kết thúc tạo khối.

9. Quan sát tại khung nhìn 3D ta có hình khối như dưới đây.

10. Mở khung nhìn mặt đứng East.


11. Vẽ đoạn thẳng nối từ đỉnh tam giác đến Level1 để xác định chân mái.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 7

12. Nhấn chuột vào mặt phẳng bên phải, ra lệnh Copy. Di chuyển chân mặt phẳng đến giao
điểm giữa đoạn thẳng vừa vẽ và mặt nằm ngang.

13. Nhấn chuột vào mặt phẳng vừa tạo, ra lệnh Mirror, nhấn trái chuột vào mặt phẳng
chính giữa tam giác (mặt đối xứng) để tạo mặt bên đối diện.

14. Xóa đoạn thẳng đã tạo trước đó.


15. Mở khung nhìn mặt bằng tầng Level1.
16. Vẽ hình chữ nhật như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


8 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

17. Mở khung nhìn 3D, xoay hình nhìn từ đáy lên.


18. Giữ phím Ctrl, nhấn vào hình chữ nhật vửa vẽ và nhấn vào mặt đáy của khối lăng trụ
vừa vẽ.

19. Ra lệnh Create Form  Solid Form. Hình khối được tạo ra.

1.3 Cắt góc để tạo chỗ uốn


1. Mở khung nhìn mặt bằng Level 1.
2. Vẽ biên dạng nư hình dưới.

3. Nhấn Modify, kết thúc vẽ.


4. Nhấn trái chuột vào hình vừa vẽ, ra lệnh Create Form  Void Form.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 9

5. Mở khung nhìn mặt đứng West, kéo mũi tên cho khối cao lên như hình dưới.

6. Hình vết cắt được tạo ra.

7. Nhấn chọn khối rỗng vừa tạo ra. Ra lệnh Mirror, chọn mặt phẳng chính giữa để tạo các
nhát cắt của các góc còn lại.

8. Kết quả như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


10 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

1.4 Tạo hình đầu đao


1. Mở khung nhìn mặt bằng.
2. Nhấn trái chuột vào mặt phẳng tận cùng bên trái. Nhấn nút Rotate, xoay hình, nhấn ON
lựa chọn Copy để tạo một bản sao.
3. Di chuyển tâm xoay về giao điểm dưới, xoay mặt phẳng trùng với đường chéo mái như
hình dưới.

4. Ra lệnh View Section để tạo mặt cắt tạo hướng nhìn để vẽ đường dẫn.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 11

5. Nhấn nút Set, chọn mặt phẳng làm việc. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Pick a Plane,
nhấn OK. Nhấn chọn vào mặt chéo vừa tạo.
6. Hộp thoại hiện ra, mặc định là Section1, để nguyên, nhấn Open View.

7. Ra lệnh Reference , chọn công cụ vẽ đoạn thẳng như hình dưới. Nhấn Modify, kết thúc
lệnh.

Nguyễn Văn Thiệp


12 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

8. Mở khung nhìn 3D, xoay hường nhìn thuận tiện để thấy đoạn vừa vẽ.
9. Ra lệnh Set – chọn mặt phẳng làm việc. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Pick a Plane,
nhấn OK. Nhấn chọn vào mặt phẳng tại đầu mút của đoạn thẳng vừa vẽ.

10. Nhấn nút để hiển thi mặt phẳng làm việc.

11. Xoay hướng nhìn thuân tiện để vẽ biên dạng như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 13

12. Ra lệnh Set, nhấn vào mặt của vết cắt để tạo mặt phẳng làm việc.
13. Vẽ biên dạng theo cạnh mép của mặt cắt.

14. Giữ phím Ctrl, nhấn trái chuột vào biên dạng vừa tạo, nhấn trái chuột và biên dạng tạo
trước đó.
15. Ra lệnh Create Form  Solid Form. Hình khối được tạo ra.

1.5 Uốn đoạn đầu đao


1. Xoay hình để nhìn thấy phần đầu đao như hình dưới.
2. Nhấn trái chuột vào khối đầu đao, ra lệnh Add Profile.
3. Đưa con trỏ vào hình khối, rê chuột đến khoảng 1/3 chiều dài khối, nhấn chuột.

4. Nhấn trái chuột vào điểm cạnh dưới hình khối. Cho các giá trị tại hai kích thước để tăng
dần độ uốn.

Nguyễn Văn Thiệp


14 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

5. Xoay hình sang mặt bên kia, kết cho giá trị khoảng cách và kéo mũi tên thẳng đứng để
tạo độ cong.

6. Nhấn trái chuột vào điểm trên cạnh trên cùng, kết hợp như hai điểm kia, tạo ra độ cong
cần thiết.

7. Mở khung nhì mặt bằng Level 1, dùng mũi tên tại điểm nút để chỉnh hìnhnh] hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt 15

8. Sau khi chỉnh chúng ta được đầu đao như hình dưới.

9. Dùng lệnh Mirror để nhân ra các góc còn lại.

10. Ra lệnh Join Geometry để kết hợp các khối thành một khối.

Nguyễn Văn Thiệp


16 Autodesk Revit Architecture – Tạo mái đình, chùa Việt

11. Lưu trữ bản vẽ với tên “mai-dao” và sẵn sàng sử dụng.

2 ĐƯA HÌNH KHỐI VÀO VÀ TẠO MÁI


1. Mở bản vẽ cần đưa mái vào. Trong này tôi dùng một bản vẽ mới.
2. Ra lệnh Mass&Site  Place Mass.
3. Load bản vừa tạo vào.
4. Dùng lệnh Roof by Face để tạo mái.
5. Kết quả như hình dưới.

6. Khi Render, được mái ngói như sau:

Hết bài này.

Nguyễn Văn Thiệp