Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BENER
DESA SENDANGSARI
Ds.Sendangsari Kec.Bener Kab.Purworejo Kodepos 54183

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGSARI


NOMOR : 141/ 41 /2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA SENDANGSARI

KEPALA DESA SENDANGSARI,


Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera sesuai dengan
undang-undang No. 10 Tahun 1992, diperlukan pemantapan dan
peningkatan kualitas Keluarga dalam rangka mewujudkan
ketahanan dan kemandirian keluarga;
b. bahwa pemantapan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan Bina
Keluarga Balita merupakan salah satu upaya strategis dalam
peningkatan ketahanan dan kemadirian keluarga;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di atur dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa Sendangsari.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53
Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Balita “Krajan Wetan”;
KEDUA : Menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Kader Bina Keluarga Balita “Krajan
Wetan”;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendangsari
Pada tanggal : 20 Juni 2016
KEPALA DESA SENDANGSARI

SRI SISWOKO
LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Sendangsari
Nomor : 141/ 41 /2016
Tanggal : 20 Juni 2016

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)


“KRAJAN WETAN”
DESA SENDANGSARI

KETUA : MUNAWAROH
SEKRETARIS : FATONAH
BENDAHARA : TATIK SUHARTI

KADER : 1. Kelompok Umur 0 – 1 Tahun


- MUNAWAROH
2. Kelompok Umur 1 – 2 Tahun
- UMI KHULSUM
3. Kelompok Umur 2 – 3 Tahun
- FATONAH
4. Kelompok Umur 3 – 4 Tahun
- TATIK SUHARTI
5. Kelompok Umur 4 – 5 Tahun
- SRI MUSYARIKAH

KEPALA DESA SENDANGSARI

SRI SISWOKO

Anda mungkin juga menyukai