Anda di halaman 1dari 11

[ SULIT ]

SJK ( C ) SIN MIN GEMENCHEH


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018
BAHASA MELAYU TAHUN 4
(PENULISAN)

Nama : _________________ ( ) Markah : __________%


Kelas : 4 ( ) Tarikh : ____ / 5 / 2018

Masa : 1 jam 15
minit

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan


Bahagian C. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Bagi Bahagian C,
kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau Soalan 2.

Arahan:
Semua bahagian mestilah dijawab dalam kertas kajang yang disediakan.

Bahagian A
(10 markah)
(Masa dicadangkan: 15 minit)

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan kelas.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar
tersebut.

1
Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tiba.

Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalan


raya.
Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.

Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.

2
10

3
[ SULIT ]

Bahagian B
(15 markah)
(Masa dicadangkan: 25 minit)

Gambar di bawah menunjukkan tentang peraturan-peraturan di sekolah.

Tulis ulasan tentang peraturan-peraturan di sekolah dalam bentuk perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah

perkataan.

hadir ke sekolah

memakai
uniform
sekolah
membuang
sampah

beratur
senyap

4
Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tiba.

Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalan


raya.
Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.

Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.

5
6
15

7
[ SULIT ]

Bahagian C
(25 markah)
(Masa dicadangkan: 35 minit)

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah
perkataan.

Soalan 1

Tulis sebuah karangan yang bertajuk “Aku Sebuah Beg Sekolah”.

ATAU

Soalan 2

Guru ibarat lilin yang membakar diri untuk menerangi kegelapan. Jasa dan
pengorbanan guru amat bernilai kepada kita.

Tulis sebuah karangan yang bertajuk “Guru Yang Disayangi”.

KERTAS SOALAN TAMAT

8
Disediakan oleh, Disemak oleh,

___________________________ ________________________
Ahmad Muzani Bin Muhamad Hisham Ameruddin Bin Ismail
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia B.M.

T / Tangan Ibu Bapa : ____________________________

Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tiba.

Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalan


raya.
Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.

Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.

9
10
25

11

Anda mungkin juga menyukai