Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh 16.10.2017
Masa 10.35 – 11.35
Kelas 1
Nilai Utama KEJUJURAN
Tajuk SAYA SEORANG YANG JUJUR
Standard Kandungan 10.1
Standard Pembelajaran 10.1.1 , 10.1.3 , 10.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menceritakan perlakuan jujur
b) Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang
lain
c) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan
harian

Aktiviti Konsep (Buku teks : 67 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid berkongsi pengalaman tentang situasi bercakap
benar dan berkelakuan jujur dalam hidup
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh 6.11.2017
Masa 9.15 – 10.15
Kelas 1
Nilai Utama KEJUJURAN
Tajuk SAYA SEORANG YANG JUJUR
Standard Kandungan 10.1
Standard Pembelajaran 10.1.1 , 10.1.3 , 10.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menceritakan perlakuan jujur
b) Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang
lain
c) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan
harian

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan(Buku teks : 68 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Guru meminta murid melakonkan cerita dalam teks
kemudian kaitkan cerita dengan perkara yang harus
dilakukan oleh murid
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh 07.11.2017
Masa 8.15 – 9.15
Kelas 1
Nilai Utama KEJUJURAN
Tajuk SAYA SEORANG YANG JUJUR
Standard Kandungan 10.1
Standard Pembelajaran 10.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian

Aktiviti Aktiviti Pemulihan(Buku teks : 69 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid menghasilkan kipas kejujuran kemudian
kaitkan maksud ikrar yang dipilih oleh murid
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh 09.11.2017
Masa 10.35 – 11.35
Kelas 1 Bijak
Nilai Utama KEJUJURAN
Tajuk SAYA SEORANG YANG JUJUR
Standard Kandungan 10.1
Standard Pembelajaran 10.1.2 , 10.1.3
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menyatakan sebab perlunya bercakap benar
b) Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang
lain
Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 70 )
1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Jelaskan maksud ekspresi muka “suka “ dan “tidak suka”
kepada murid
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh 13.11.2017
Masa 9.15 – 10.15
Kelas 1
Nilai Utama KEJUJURAN
Tajuk SAYA SEORANG YANG JUJUR
Standard Kandungan 10.1
Standard Pembelajaran 10.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian
Aktiviti Aktiviti Pengayaan(Buku teks : 71)
1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Sesi soal jawan
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..