Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM TUN RAZAK

BUKIT KATIL, MELAKA

SURAT AKUJANJI
PERJANJIAN JAMINAN BERKELAKUAN BAIK

Bahawa saya _____________________________________________ Tahun :__________


mengaku untuk berkelakuan baik dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak
sekolah, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Jika saya didapati mengulangi kesalahan saya, pihak sekolah boleh mengambil tindakan tatatertib
Peraturan (Disiplin) Sekolah 1956 dan Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajran Bil. (6) 68 KP
8543 (10) dan Bil (8) 68 KP 8543/02 (12).

..................................................... ...................................................
( ) ( )
Nama & Tandangan Murid Nama & Tandatangan Saksi