Anda di halaman 1dari 15

PETA MATERI DAN KD KELAS I SEMESTER 1

SUMBER : BUKU GURU KELAS I REVISI 2017


PPKn Bina Mtk IPA IPS SBdP PJOK
TEMA & SUBTEMA
KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4
1. Diriku
1.1. Aku dan Teman Baru 1.1 2.2 3.2 4.2 3.3 4.3 3.1 4.1 3.2 4.2 3.1 4.1
3.9 4.9 3.2 4.2
1.1.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.9 4.9 3.2 4.2
1.1.2. Pembelajaran 2 3.9 4.9 3.1 4.1
1.1.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.3 4.3 3.1 4.1
1.1.4. Pembelajaran 4 3.3 4.3 3.2 4.2 3.1 4.1
1.1.5. Pembelajaran 5 3.3 4.3 3.2 4.2
1.1.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.3 4.3 3.2 4.2

1.2. Tubuhku 1.1 2.2 3.2 4.2 3.1 4.1 3.1 4.1 3.3 4.3 3.8 4.8
3.3 4.3 3.2 4.2
3.4 4.4
1.2.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.4 4.4 3.3 4.3
1.2.2. Pembelajaran 2 3.4 4.4 3.8 4.8
1.2.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.1 4.1 3.1 4.1
1.2.4. Pembelajaran 4 3.1 4.1 3.3 4.3 3.8 4.8
1.2.5. Pembelajaran 5 3.3 4.3 3.2 4.2
1.2.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.3 4.3 3.2 4.2

1.3. Aku Merawat Tubuhku 1.2 2.2 3.2 4.2 3.2 4.2 3.3 4.3 3.1 4.1 3.4 4.4
3.3 4.3 3.8 4.8
3.4 4.4
3.5 4.5
1.3.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.2 4.2 3.1 4.1
1.3.2. Pembelajaran 2 3.2 4.2 3.4 4.4
1.3.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.4 4.4 3.3 4.3
1.3.4. Pembelajaran 4 3.4 4.4 3.1 4.1 3.8 4.8
1.3.5. Pembelajaran 5 3.3 4.3 3.3 4.3
1.3.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.3 4.3 3.3 4.3

1.4. Aku Istimewa 1.3 2.3 3.3 4.3 3.3 4.3 3.4 4.4 3.4 4.4 3.4 4.4
3.11 4.11
1.4.1. Pembelajaran 1 3.3 4.3 3.3 4.3 3.4 4.4
1.4.2. Pembelajaran 2 3.3 4.3 3.4 4.4
1.4.3. Pembelajaran 3 3.3 4.3 3.3 4.3 3.4 4.4
1.4.4. Pembelajaran 4 3.3 4.3 3.4 4.4 3.4 4.4
1.4.5. Pembelajaran 5 3.11 4.11 3.4 4.4
1.4.6. Pembelajaran 6 3.3 4.3 3.11 4.11 3.4 4.4
PETA MATERI DAN KD KELAS I SEMESTER 1
SUMBER : BUKU GURU KELAS I REVISI 2017
PPKn Bina Mtk IPA IPS SBdP PJOK
TEMA & SUBTEMA
KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4
2. Kegemaranku
2.1. Gemar Berolahraga 1.1 2.2 3.2 4.2 3.5 4.5 3.4 4.4 3.2 4.2 3.2 4.2
2.1.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.5 4.5 3.2 4.2
2.1.2. Pembelajaran 2 3.5 4.5 3.2 4.2
2.1.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.5 4.5 3.4 4.4
2.1.4. Pembelajaran 4 3.5 4.5 3.2 4.2 3.2 4.2
2.1.5. Pembelajaran 5 3.5 4.5 3.4 4.4
2.1.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.5 4.5 3.4 4.4

2.2. Gemar Bernyanyi dan Menari 1.1 2.2 3.2 4.2 3.11 4.11 3.4 4.4 3.3 4.3 3.2 4.2
2.2.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.11 4.11 3.3 4.3
2.2.2. Pembelajaran 2 3.11 4.11 3.2 4.2
2.2.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.11 4.11 3.4 4.4
2.2.4. Pembelajaran 4 3.11 4.11 3.3 4.3 3.2 4.2
2.2.5. Pembelajaran 5 3.11 4.11 3.4 4.4
2.2.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.11 4.11 3.4 4.4

2.3 Gemar Menggambar 1.3 2.3 3.3 4.3 3.2 4.2 3.6 4.6 3.1 4.1 3.2 4.2
2.3.1. Pembelajaran 1 3.3 4.3 3.2 4.2 3.1 4.1
2.3.2. Pembelajaran 2 3.2 4.2 3.2 4.2
2.3.3. Pembelajaran 3 3.3 4.3 3.2 4.2 3.6 4.6
2.3.4. Pembelajaran 4 3.2 4.2 3.1 4.1 3.2 4.2
2.3.5. Pembelajaran 5 3.2 4.2 3.6 4.6
2.3.6. Pembelajaran 6 3.3 4.3 3.2 4.2 3.6 4.6

2.4. Gemar Membaca 1.3 2.3 3.3 4.3 3.1 4.1 3.5 4.5 3.4 4.4 3.2 4.2
2.4.1. Pembelajaran 1 3.3 4.3 3.1 4.1 3.4 4.4
2.4.2. Pembelajaran 2 3.1 4.1 3.2 4.2
2.4.3. Pembelajaran 3 3.3 4.3 3.1 4.1 3.5 4.5
2.4.4. Pembelajaran 4 3.1 4.1 3.4 4.4 3.2 4.2
2.4.5. Pembelajaran 5 3.1 4.1 3.5 4.5
2.4.6. Pembelajaran 6 3.3 4.3 3.1 4.1 3.5 4.5
PETA MATERI DAN KD KELAS I SEMESTER 1
SUMBER : BUKU GURU KELAS I REVISI 2017
PPKn Bina Mtk IPA IPS SBdP PJOK
TEMA & SUBTEMA
KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4
3. Kegiatanku
3.1. Kegiatan pagi hari 1.1 2.1 3.1 4.1 3.7 4.7 3.1 4.1 3.2 4.2 3.3 4.3
3.8 4.8 3.2 4.2
3.1.1. Pembelajaran 1 3.1 4.1 3.7 4.7 3.1 4.1 3.2 4.2
3.2 4.2
3.1.2. Pembelajaran 2 3.7 4.7 3.3 4.3
3.1.3. Pembelajaran 3 3.1 4.1 3.7 4.7 3.3 4.3
3.1.4. Pembelajaran 4 3.7 4.7 3.2 4.2
3.1.5. Pembelajaran 5 3.8 4.8 3.1 4.1
3.2 4.2
3.1.6. Pembelajaran 6 3.1 4.1 3.8 4.8 3.1 4.1
3.2 4.2

3.2. Kegiatan siang hari 1.2 2.2 3.2 4.2 3.7 4.7 3.1 4.1 3.3 4.3 3.3 4.3
3.8 4.8 3.2 4.2
3.2.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.7 4.7 3.3 4.3
3.2.2. Pembelajaran 2 3.7 4.7
3.2.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.7 4.7 3.2 4.2
3.2.4. Pembelajaran 4 3.7 4.7 3.3 4.3 3.3 4.3
3.2.5. Pembelajaran 5 3.7 4.7 3.2 4.2
3.2.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.8 4.8 3.2 4.2

3.3. Kegiatan Sore hari 1.2 2.2 3.2 4.2 3.7 4.7 3.3 4.3 3.1 4.1 3.3 4.3
3.3.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.7 4.7 3.1 4.1
3.3.2. Pembelajaran 2 3.7 4.7 3.3 4.3
3.3.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.3 4.3
3.3.4. Pembelajaran 4 3.7 4.7 3.1 4.1 3.3 4.3
3.3.5. Pembelajaran 5 3.7 4.7 3.3 4.3
3.3.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.7 4.7 3.3 4.3

3.4. Kegiatan malam hari 1.2 2.2 3.2 4.2 3.7 4.7 3.4 4.4 3.4 4.4 3.3 4.3
3.4.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.7 4.7 3.4 4.4
3.4.2. Pembelajaran 2 3.7 4.7 3.3 4.3
3.4.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.7 4.7 3.4 4.4
3.4.4. Pembelajaran 4 3.7 4.7 3.4 4.4 3.3 4.3
3.4.5. Pembelajaran 5 3.7 4.7 3.4 4.4
3.4.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.7 4.7 3.4 4.4
PETA MATERI DAN KD KELAS I SEMESTER 1
SUMBER : BUKU GURU KELAS I REVISI 2017
PPKn Bina Mtk IPA IPS SBdP PJOK
TEMA & SUBTEMA
KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4 KI-3 KI-4
4. Keluargaku
4.1. Anggota Keluargaku 1.1 2.1 3.1 4.1 3.9 4.9 3.6 4.6 3.2 4.2 3.1 4.1
3.10 4.10
4.1.1. Pembelajaran 1 3.1 4.1 3.9 4.9 3.2 4.2
4.1.2. Pembelajaran 2 3.10 4.10 3.1 4.1
4.1.3. Pembelajaran 3 3.1 4.1 3.9 4.9 3.6 4.6
4.1.4. Pembelajaran 4 3.10 4.10 3.2 4.2 3.1 4.1
4.1.5. Pembelajaran 5 3.10 4.10 3.6 4.6
4.1.6. Pembelajaran 6 3.1 4.1 3.10 4.10 3.6 4.6

4.2. Kegiatan Keluargaku 1.1 2.2 3.2 4.2 3.8 4.8 3.5 4.5 3.3 4.3 3.1 4.1
4.2.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.8 4.8 3.3 4.3
4.2.2. Pembelajaran 2 3.8 4.8 3.1 4.1
4.2.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.8 4.8 3.5 4.5
4.2.4. Pembelajaran 4 3.8 4.8 3.3 4.3 3.1 4.1
4.2.5. Pembelajaran 5 3.8 4.8 3.5 4.5
4.2.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.8 4.8 3.5 4.5

4.3. Keluarga Besarku 1.3 2.3 3.3 4.3 3.9 4.9 3.8 4.8 3.1 4.1 3.1 4.1
4.3.1. Pembelajaran 1 3.3 4.3 3.9 4.9 3.1 4.1
4.3.2. Pembelajaran 2 3.9 4.9 3.1 4.1
4.3.3. Pembelajaran 3 3.3 4.3 3.9 4.9 3.8 4.8
4.3.4. Pembelajaran 4 3.9 4.9 3.1 4.1 3.1 4.1
4.3.5. Pembelajaran 5 3.9 4.9 3.8 4.8
4.3.6. Pembelajaran 6 3.3 4.3 3.9 4.9 3.8 4.8

4.4. Kebersamaan dalam Keluarga 1.3 2.3 3.2 4.2 3.8 4.8 3.8 4.8 3.4 4.4 3.1 4.1
4.4.1. Pembelajaran 1 3.2 4.2 3.8 4.8 3.4 4.4
4.4.2. Pembelajaran 2 3.8 4.8 3.1 4.1
4.4.3. Pembelajaran 3 3.2 4.2 3.8 4.8 3.8 4.8
4.4.4. Pembelajaran 4 3.8 4.8 3.4 4.4 3.1 4.1
4.4.5. Pembelajaran 5 3.8 4.8 3.8 4.8
4.4.6. Pembelajaran 6 3.2 4.2 3.8 4.8 3.8 4.8
PETA MATERI DAN KD AKIDAH AKHLAK KELAS I SEMESTER 1
Sumber: Buku Guru Akidah Akhlak Kelas 1 Edisi 2014

KOMPETENSI DASAR
MATERI POKOK
KI-1 KI-2

Bab 1 Mengenal Rukun Iman

Bab 2 Dua Kalimat Syahadat

Bab 3 Asmaul Husna

Bab 4 Hidup Bersih, Kasih Sayang, dan Hidup Rukun

Bab 5 Adab Mandi dan Berpakaian

Bab 6 Hidup Kotor


KOMPETENSI DASAR
KI-3 KI-4

3.1 4.1

3.2 4.2

3.3 4.3

3.4 4.4

3.5 4.5

3.6 4.6
PETA MATERI DAN KD QUR'AN HADITS KELAS I SEMESTER 1
Sumber: Buku Guru Al-Qur'an Hadits Kelas 1 Edisi 2014

KOMPETENSI DASAR
MATERI POKOK
KI-3 KI-4

Bab 1. Mengenal Huruf Hijaiyah (1) 3.1 4.1

Bab 2. Surat Al-Fatihah 3.2 4.2

Bab 3. Surat An-Naas 3.2 4.2

Bab 4. Surat Al-Falaq 3.2 4.2

Bab 5. Surat Al-Ikhlas 3.2 4.2


PETA MATERI DAN KD FIKIH KELAS I SEMESTER 1
Sumber: Buku Guru Fikih Kelas 1 Edisi 2014

KOMPETENSI DASAR
MATERI POKOK
KI-3

Bab 1. Islam Agamaku 3.1

1.1. Syahadat 3.1

1.2. Salat 3.1

1.3. Zakat 3.1

1.4. Puasa 3.1

1.5. Haji 3.1

Bab 2. Allah Tuhanku Muhammad Nabiku 3.2


KOMPETENSI DASAR
KI-4

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.2
PETA MATERI DAN KD B. ARAB KELAS I SEMESTER 1
Sumber: Buku Guru Bahasa Arab Kelas 1 Edisi 2014

KOMPETENSI DASAR
MATERI POKOK
KI-3

Bab 1. Kegiatan Mengabsen 3.1

Bab 2. Berkenalan 3.2

Bab 3. Alat-alat Tulis 3.3

Bab 4. Peralatan Sekolah 3.4


KOMPETENSI DASAR
KI-4

4.1

4.2

4.3

4.4