Anda di halaman 1dari 1

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan Pendidikan di yayasan Pendidikan

Singosari Delitua, maka perlu Pengangkatan Guru Tetap


MENGINGAT : 1. Surat petunjuk dan Pelaksanaan pendidikan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara No.659/105/CI/90.2 tanggal 2 Mei 1990 Untuk Pembuatan
Surat Pengangkatan Guru Tetap yang mendapat penugasan
2. Keputusan rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Singosari Delitua tanggal 1
Juli 2014

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
Pertama Mengangkat sebagai Guru Tetap Yayasan, saudara :
Nama : HERMANSYAH TAMPUBOLON, S.Kom
NIP : -
Tempat / Tgl. Lahir : TANJUNG GARBUS, 07 MEI 1986
Pendidikan / Jurusan : S-I / SISTEM INFORMASI
Al amat : DUSUN I DESA TANJUNG GARBUS II
KECAMATAN PAGAR MERBAU
Di tugaskan sebagai : GBS PRODUKTIF SMK – TKJ

Kedua : Yang bersangkutan wajib mematuhi dan melaksanakan tugas yang ditetapkan
Pemerintah c/q Depdikbud dan peraturan-peraturan serta wewenang tugas,
Kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan
Pendidikan Singosari.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi gaji/honor sesuai dengan tugas dan jabatannya;
Menerima gaji setiap akhir bulan setiap bulan berjalan.
Keempat : Apabila yang bersangkutan mempunyai kondite yang tidak baik, maka status Guru
Tetap secara otomatis akan gugur sampai dengan adanya pembaharuan surat
Pengangkatan.
Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat ditetapkan
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan
diadakan
Perbaikan seperlunya.