Anda di halaman 1dari 3

ARAHAN:Cantumkan huruf menjadi suku kata.

b + a =
c + i =
d + u =
f + e =
g + o =
h + a =
j + i =
k + u =
l + e =
m + o =
ARAHAN:Suaikan suku kata awalan berdasarkan gambar yang
sesuai.

ba

da

ga

ja

ka

la

ma

na

pa

ra
ARAHAN :Tulis suku kata awal berdasarkan gambar di bawah.