Anda di halaman 1dari 15

10.

Tugasnya Mencabut Nyawa


10. Tugasnya Menjaga pintu neraka
5. Tugasnya Mencatat segala perbuatan
buruk
gasnya Mencatat segala perbuatan
amal baik atau kebajikan
10.
9. Tugasnya Menjaga pintu surga
10. Tugasnya Menjaga pintu neraka
8. Tugasnya memberikan dan menyampaikan
rejeki
5. Tugasnya Mencatat segala perbuatan
buruk
an
7
di alam
ugasnya Meniup sangkakala
penanda hari kiamat
7. Tugasnya menanyakan seseorang
alam kubur mengenai segala perbuatannya
semasa hidup di dunia
(sama dengan malaikat Munkar)
9. Tugasnya Menjaga pintu surga
8. Tugasnya memberikan dan menyampaikan
rejeki
an
. Tugasnya menanyakan seseorang
m kubur mengenai segala perbuatannya
semasa hidup di dunia
7
di alam
7. Tugasnya menanyakan seseorang
alam kubur mengenai segala perbuatannya
6. 1. 1
5.
7. 2. 1 HAR
6.
8. 3. 1
7. ZULK
9. 4. 1
1 8.
5. 1
0. 9.
1 1 2
2. 1. 0.
1 14 2
3. . 1.
2 2 2
2. 4. 5.
SYU'AIB
A.S
MUSA
A.S
HARUN A.S
ZULKIFLI A.S