Anda di halaman 1dari 51

PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)

TEMA 6 (CITA-CITAKU)
KELAS 4 A
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SUB TEMA → Aku Dan Cita-Citaku (Sub Tema 1)


Kode Muatan Mapel → PKn BI IPA IPS SBdP
Kode KD → 3.3 3.6 3.2 3.1 3.2

jenis makhluk hidup yang dan upaya

mengidentifikasi karakteristik ruang


keberagaman umat beragama dalam

dan pemanfaatan sumber daya alam


menggali isi dan amanat puisi yang

mengetahui tanda tempo dan tinggi


memahami siklus hidup beberapa
dengan tujuan untuk kesenangan

untuk kesejahteraan masyarakat


menganalisis secara sederhana

disajikan secara lisan dan tulis


Nilai Sub
Tema
Kompetensi Dasar →

pelestariannya

rendah nada
masyarakat

KKM
KKM → 65 65 65 65 75
Tema : 67

NO NAMA SISWA
1 Erlin Cahaya Kamila
2 Febiana Wulan Sari
3 Firda Faradisa Yusuf
4 Ghina Faiqoh
5 Izza Anisia Rahma
6 M. Akhsanul Kholiqin
7 M. David Ilyasa
8 M. Najibuddaroini
9 M. Zainul Iroqi
10 M. Zufar Zahron Al Tsaqif
11 Mayla Muna Ilma
12 Moch. Dzikril Khakim
13 Mohammad Izza Fadzil
14 Muhammad Arga Aqil Rahman
15 Muhammad Fachry Haidar
16 Muhammad Farrij Karbana
17 Muhammad Zayyan Farros
18 Nadia Mahdiyana
19 Nailis Syarifa
20 Naura Zahrotus Shiyam
21 Nur Tuhfa Najiba
22 Rizqi Maulidiya Rokhmah
23 Usi Firdausi
24 Via Aulia
25 Viantika Graysia Frizly
menganalisis secara sederhana
keberagaman umat beragama dalam

65
masyarakat

3.3
PKn
menggali isi dan amanat puisi yang
disajikan secara lisan dan tulis BI

65
dengan tujuan untuk kesenangan
3.6

memahami siklus hidup beberapa


jenis makhluk hidup yang dan upaya

65
pelestariannya
3.2
IPA

mengidentifikasi karakteristik ruang


dan pemanfaatan sumber daya alam
Hebatnya Cita-Citaku (Sub Tema 2)
TEMA 6 (CITA-CITAKU)

65
untuk kesejahteraan masyarakat
3.1
IPS

mengetahui gerak tari kreasi daerah

75
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)

3.3
SBdP
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Tema

KKM
Nilai Sub

Tema : 67
menganalisis secara sederhana
keberagaman umat beragama dalam
65

masyarakat
3.3
PKn

menggali isi dan amanat puisi yang


disajikan secara lisan dan tulis
BI

65

dengan tujuan untuk kesenangan


3.6

memahami siklus hidup beberapa


jenis makhluk hidup yang dan upaya
65

pelestariannya
3.2
IPA

mengidentifikasi karakteristik ruang


dan pemanfaatan sumber daya alam
65

untuk kesejahteraan masyarakat


3.1
TEMA 6 (CITA-CITAKU)

IPS
Giat Berusaha Meraih Cita-Cita (Sub Tema 3)
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3

MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA


N (KI-3)

WARNA PUTIH

)
SBdP
3.4
mengetahui karya seni rupa teknik

Nilai Sub
Tema
tempel

75 KKM
Tema : 67
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)
TEMA 7 (INDAHNYA KERAGAMAN DI NEGERIKU)
KELAS 4 A
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SUB TEMA → Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku (Sub Tema 1)
Kode Muatan Mapel → PKn BI IPA IPS SBdP
Kode KD → 3.4 3.7 3.3 3.2 3.2

gaya magnet, gaya gravitasi, dan


eberagaman suku bangsa, sosial,

yang terdapat pada teks nonfiksi

dan agama di provinsi setempat


sosial, ekonomi, budaya, etnis,

mengetahui tanda tempo dan


mengidentifikasi keragaman
gaya: gaya otot, gaya listrik,
menggali pengetahuan baru

memahami macam-macam
dan budaya (persatuan dan
mendeskripsikan berbagai

sebagai identitas bangsa

tinggi rendah nada


Kompetensi Dasar →

gaya gesekan

Indonesia
kesatuan)

KKM → 65 65 65 65 75

NO NAMA SISWA
1 Erlin Cahaya Kamila
2 Febiana Wulan Sari
3 Firda Faradisa Yusuf
4 Ghina Faiqoh
5 Izza Anisia Rahma
6 M. Akhsanul Kholiqin
7 M. David Ilyasa
8 M. Najibuddaroini
9 M. Zainul Iroqi
10 M. Zufar Zahron Al Tsaqif

11 Mayla Muna Ilma

12 Moch. Dzikril Khakim

13 Mohammad Izza Fadzil

14 Muhammad Arga Aqil Rahman

15 Muhammad Fachry Haidar

16 Muhammad Farrij Karbana

17 Muhammad Zayyan Farros

18 Nadia Mahdiyana
19 Nailis Syarifa

20 Naura Zahrotus Shiyam

21 Nur Tuhfa Najiba

22 Rizqi Maulidiya Rokhmah

23 Usi Firdausi

24 Via Aulia

25 Viantika Graysia Frizly


018
KU)

ema 1)

67
Tema
Nilai Sub

KKM Tema :
mendeskripsikan berbagai
eberagaman suku bangsa, sosial,
dan budaya (persatuan dan

65
3.4
PKn

kesatuan)

menggali pengetahuan baru


yang terdapat pada teks nonfiksi
BI

65
3.7

memahami macam-macam
gaya: gaya otot, gaya listrik,
gaya magnet, gaya gravitasi, dan

65
3.3
IPA

gaya gesekan

mengidentifikasi keragaman
sosial, ekonomi, budaya, etnis,
dan agama di provinsi setempat
65
3.2
IPS

sebagai identitas bangsa


Indonesia
mengetahui gerak tari kreasi
daerah
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)

75
3.3
SBdP
Indahnya Keragaman Budaya Negeriku (Sub Tema 2)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
TEMA 7 (INDAHNYA KERAGAMAN DI NEGERIKU)

67
Tema
Nilai Sub

KKM Tema :

mendeskripsikan berbagai
eberagaman suku bangsa, sosial,
dan budaya (persatuan dan
65
3.4
PKn

kesatuan)
MASU

Inda
TEM
menggali pengetahuan baru
yang terdapat pada teks nonfiksi

BI

65
3.7
memahami macam-macam
gaya: gaya otot, gaya listrik,
gaya magnet, gaya gravitasi, dan

65
3.3
IPA

gaya gesekan

mengidentifikasi keragaman
sosial, ekonomi, budaya, etnis,
dan agama di provinsi setempat

65
3.2
IPS

sebagai identitas bangsa


Indonesia
mengetahui karya seni rupa
teknik tempel
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)

75
3.4
SBdP
TEMA 7 (INDAHNYA KERAGAMAN DI NEGERIKU)

Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku (Sub Tema 3)


MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH

67
Tema
Nilai Sub

KKM Tema :
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3) PENIL
TEMA 8 (DAERAH TEMPAT TINGGALKU) TEMA
KELAS 4 A
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SEMESTE

SUB TEMA → Lingkungan Tempat Tinggalku (Sub Tema 1) Keunikan Daerah T


Nilai Sub
Kode Muatan Mapel → PKn BI IPA IPS SBdP PKn
Tema
Kode KD → 3.3 3.9 3.4 3.3 3.2 3.3

mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah


mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam
meningkatkan kehidupan masyarakat di
mencermati tokoh-tokoh yang terdapat

memahami hubungan antara gaya dan

bidang pekerjaan, sosial, dan budaya


keberagaman umat beragama dalam

keberagaman umat beragama dalam


menganalisis secara sederhana

menganalisis secara sederhana


Kompetensi Dasar →

pada teks fiksi


masyarakat

masyarakat
gerak

nada
KKM
KKM → 65 65 65 65 75 65
Tema : 67
NO NAMA SISWA
1 Erlin Cahaya Kamila
2 Febiana Wulan Sari
3 Firda Faradisa Yusuf
4 Ghina Faiqoh
5 Izza Anisia Rahma
6 M. Akhsanul Kholiqin
7 M. David Ilyasa
8 M. Najibuddaroini
9 M. Zainul Iroqi
10 M. Zufar Zahron Al Tsaqif
11 Mayla Muna Ilma
12 Moch. Dzikril Khakim
13 Mohammad Izza Fadzil
14 Muhammad Arga Aqil Rahman
15 Muhammad Fachry Haidar
16 Muhammad Farrij Karbana
17 Muhammad Zayyan Farros
18 Nadia Mahdiyana
19 Nailis Syarifa
20 Naura Zahrotus Shiyam
21 Nur Tuhfa Najiba
22 Rizqi Maulidiya Rokhmah
23 Usi Firdausi
24 Via Aulia
25 Viantika Graysia Frizly
mencermati tokoh-tokoh yang terdapat
pada teks fiksi

BI

65
3.9
memahami hubungan antara gaya dan
gerak

65
3.4
IPA

mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam


meningkatkan kehidupan masyarakat di

65
3.3
IPS

bidang pekerjaan, sosial, dan budaya


an Daerah Tempat Tinggalku (Sub Tema 2)

mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah


nada

75
3.2
SBdP
TEMA 8 (DAERAH TEMPAT TINGGALKU)
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)

SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Tema

KKM
Nilai Sub

Tema : 67
menganalisis secara sederhana
keberagaman umat beragama dalam

65
3.3
PKn

masyarakat

mencermati tokoh-tokoh yang terdapat


pada teks fiksi
BI

65
3.9

memahami hubungan antara gaya dan


gerak
65
3.4
IPA

mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam


meningkatkan kehidupan masyarakat di
65
3.3
IPS

bidang pekerjaan, sosial, dan budaya

mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah


nada
75
3.2
SBdP
Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku (Sub Tema 3)
TEMA 8 (DAERAH TEMPAT TINGGALKU)
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)

MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH


KI-3)
KU)
RNA PUTIH

Nilai Sub
Tema

KKM
Tema : 67
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)
TEMA 9 (KAYANYA NEGERIKU)
KELAS 4 A
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SUB TEMA → Kekayaan Sumber Energi di Indonesia (Sub Tema 1)

Nilai Sub
Kode Muatan Mapel → BI IPA IPS SBdP
Tema

Kode KD → 3.10 3.5 3.1 3.2

energi, perubahan bentuk energi,


eberagaman suku bangsa, sosial,

membandingkan watak masing-

ruang dan pemanfaatan sumber


daya alam untuk kesejahteraan
mengidentifikasi karakteristik

mengetahui tanda tempo dan


masing tokoh pada teks fiksi

memahami berbagai sumber

dan sumber energi alternatif


dan budaya (persatuan dan
mendeskripsikan berbagai

tinggi rendah nada


Kompetensi Dasar →

masyarakat
kesatuan)

KKM
KKM → 65 65 65 65 75
Tema : 67

NO NAMA SISWA
1 Erlin Cahaya Kamila
2 Febiana Wulan Sari
3 Firda Faradisa Yusuf
4 Ghina Faiqoh
5 Izza Anisia Rahma
6 M. Akhsanul Kholiqin
7 M. David Ilyasa
8 M. Najibuddaroini
9 M. Zainul Iroqi
10 M. Zufar Zahron Al Tsaqif
11 Mayla Muna Ilma
12 Moch. Dzikril Khakim
13 Mohammad Izza Fadzil
14 Muhammad Arga Aqil Rahman
15 Muhammad Fachry Haidar
16 Muhammad Farrij Karbana
17 Muhammad Zayyan Farros
18 Nadia Mahdiyana
19 Nailis Syarifa
20 Naura Zahrotus Shiyam
21 Nur Tuhfa Najiba
22 Rizqi Maulidiya Rokhmah
23 Usi Firdausi
24 Via Aulia
25 Viantika Graysia Frizly
mendeskripsikan berbagai
eberagaman suku bangsa, sosial,

65
3.4
dan budaya (persatuan dan

PKn
kesatuan)
membandingkan watak masing-
masing tokoh pada teks fiksi

BI

65
3.10
memahami berbagai sumber
energi, perubahan bentuk energi,

65
3.5
IPA

dan sumber energi alternatif

mengidentifikasi karakteristik
ruang dan pemanfaatan sumber

65
3.1
IPS

daya alam untuk kesejahteraan


masyarakat
mengetahui tanda tempo dan
TEMA 9 (KAYANYA NEGERIKU)

tinggi rendah nada

75
3.2
SBdP
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)

Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia (Sub Tema 2)


SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Tema

KKM
Nilai Sub

Tema : 67

mendeskripsikan berbagai
eberagaman suku bangsa, sosial,
65
3.4

dan budaya (persatuan dan


PKn

kesatuan)
membandingkan watak masing-
masing tokoh pada teks fiksi
BI

65
3.10

memahami berbagai sumber


energi, perubahan bentuk energi,
65
3.5
IPA

dan sumber energi alternatif

mengidentifikasi karakteristik
ruang dan pemanfaatan sumber
65
3.1
IPS

daya alam untuk kesejahteraan


masyarakat
Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indone
MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERW
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN
TEMA 9 (KAYANYA NEGERIKU)
HUAN (KI-3)
RIKU)
BERWARNA PUTIH

Indonesia (Sub Tema 3)

Nilai Sub
SBdP
Tema

3.2
mengetahui tanda tempo dan
tinggi rendah nada

KKM
75 Tema :
67
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)
AKIDAH AKHLAQ
KELAS 4 B
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTI
Kode KD → 3.1 3.2 3.3 3.4

Allah SWT dan Ulul


al-Asmaa al-Husnaa
mengenal sifat-sifat
mengetahui kalimat

menjelaskan nama-

sifat nabi dan rasul


(as- Salam, dan al-
terkandung dalam

menjelaskan adab

kehidupan sehari-
Azmi, serta sifat-
Allah SWT yang
salamu’alaikum)

berteman dalam
nama nabi rasul
tayyibah (As-

bertamu dan
Kompetensi Dasar →

Latiif)

hari
KKM → 75 75 75 75
NO NAMA SISWA

1 Erlin Cahaya Kamila

2 Febiana Wulan Sari

3 Firda Faradisa Yusuf

4 Ghina Faiqoh

5 Izza Anisia Rahma

6 M. Akhsanul Kholiqin

7 M. David Ilyasa

8 M. Najibuddaroini

9 M. Zainul Iroqi

10 M. Zufar Zahron Al Tsaqif

11 Mayla Muna Ilma

12 Moch. Dzikril Khakim

13 Mohammad Izza Fadzil

14 Muhammad Arga Aqil Rahman

15 Muhammad Fachry Haidar

16 Muhammad Farrij Karbana

17 Muhammad Zayyan Farros

18 Nadia Mahdiyana

19 Nailis Syarifa

20 Naura Zahrotus Shiyam

21 Nur Tuhfa Najiba

22 Rizqi Maulidiya Rokhmah


23 Usi Firdausi

24 Via Aulia

25 Viantika Graysia Frizly


menjelaskan sifat
munafik, dampak
UAN (KI-3)

negatif dan cara RAN 2017/2018

75
3.5
menghindarinya ERWARNA PUTIH

75
Rerata Mapel

mendemonstrasikan
cara mengucap
salam sesuai
75
4.1

ketentuan syar’i

melafalkan kalimah
as- Salam, dan al-
Latiif
75
4.2

menyajikan peta
konsep nama-nama
nabi, rasul Allah
75
4.3

SWT dan Ulul


Azmi, serta sifat-
sifat nabi dan rasul
menyimulasikan
adab dalam bertamu
dan berteman dalam
75
AKIDAH AKHLAQ

4.4

kehidupan sehari-
hari

menceritakan
dampak negatif sifat
PENILAIAN HARIAN KETRAMPILAN (KI-4)

munafik
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

75
4.5
MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
H

Rerata Mapel

75
DAFTAR NILAI KELAS IV B MATERI PELA
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)
AL-QUR'AN HADIS
KELAS 4 B
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
Kode KD → 3.1 3.2 3.3 3.4

‫منأح ب‬
mengetahui arti dan
kandungan Q.S. al-

kandungan Q.S. al-

tentang silaturahmi

memahami hukum
dan memahami isi

dan memahami isi

Muslim dari Anas


kandungan hadis

bigunnah, idgam
mengetahui arti,
mengetahui arti,

(…...‫بانيللبسط للله‬
riwayat Bukhari

bilagunnah, dan
memahami isi

bacaan idgam
Kompetensi Dasar →

‫)فلللىرزقه‬
Insyirah
Lahab

iqlab
KKM →
75 75 75 75
NO NAMA SISWA
1 A. Inna Khashila 70 60 65 60 30 45 50 30 40 40
2 Adiebya Maulana Anhary 78 80 79 80 100 90 80 100 90 90
3 Ahmad Aufa Fahmi 78 80 79 80 80 80 80 75 77.5 80
4 Ahmad Zani Mustofa 78 70 74 80 80 80 70 100 85 80
5 Amir Fahsyuri 80 70 75 75 70 72.5 78 80 79 70
6 Dewi Rahmawati 76 70 73 75 80 77.5 80 80 80 60
7 Dimas Arisabila 75 70 72.5 70 75 72.5 78 80 79 70
8 Diva Aura 75 60 67.5 65 75 70 76 60 68 60
9 Fahra Aulia Azzahra 75 65 70 70 80 75 78 70 74 70
10 Hanim Ni'matul Maula 75 80 77.5 80 85 82.5 80 100 90 80
11 M. Iftikhar Aura Kaffy 78 75 76.5 80 75 77.5 76 75 75.5 80
12 Madina Al Munawaroh 75 70 72.5 80 70 75 76 85 80.5 70
13 Maziza Salwa Median 78 70 74 75 70 72.5 80 80 80 70
14 Moh. Risqi Hidayatullah 80 75 77.5 85 80 82.5 80 75 77.5 70
15 Muhammad Abu Sofyan 75 80 77.5 80 90 85 80 100 90 80
16 Muhammad Iklil 75 70 72.5 75 80 77.5 80 65 72.5 70
17 Muhammad Najiballah 76 60 68 65 75 70 70 55 62.5 50
18 Muhammad Rifqi Maulana 80 85 82.5 80 100 90 80 100 90 80
19 Nadia Zadatil Asna 75 70 72.5 65 80 72.5 76 75 75.5 60
20 Nur Naila Sa'dah 78 80 79 75 100 87.5 76 75 75.5 70
21 Nuries Hasna 70 35 70 75 72.5 78 70 74 70
22 Qonitatun Nada 80 90 85 85 100 92.5 80 100 90 85
23 Risa Adilatul Isma 70 60 65 60 70 65 60 40 50 50
24 Thalita Zada Alifiya 78 75 76.5 75 80 77.5 75 80 77.5 70
ATERI PELAJARAN AL-QUR'AN HADITS
3) PENILAIAN HARIAN KETRAMPILAN (KI-4)
AL-QUR'AN HADIS
/2018 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
A PUTIH MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

‫منأح ب‬
menghafalkan hadis

menerapkan hukum
Lahab secara benar

tentang silaturahmi
riwayat al-Bukhari
memahami hukum

membaca Q.S. al-


membaca Q.S. al-

Muslim dari Anas


bigunnah, idgam

bigunnah, idgam
(…...‫بانيللبسط للله‬
bilagunnah, dan

bilagunnah, dan
benar dan fasih
Insyirah secara
Rerata Rerata
bacaan idgam

bacaan idgam
Mapel Mapel

dan fasih

‫)فلللىرزقه‬
iqlab

iqlab
75 75 75 75 75 75 75

40 49 30 60 45 20 38 29 30 30 40 40 36
90 87 95 80 87.5 85 84 84.5 88 88 80 80 85
80 79 85 80 82.5 75 63 69 85 85 75 75 77
80 80 75 80 77.5 70 63 66.5 70 70 70 70 71
70 75 70 80 75 75 60 67.5 80 80 80 80 74
60 74 75 70 72.5 80 60 70 80 80 75 75 73
70 74 70 75 72.5 70 59 64.5 80 80 75 75 72
60 67 75 80 77.5 65 64 64.5 78 78 80 80 74
70 73 80 75 77.5 65 67 66 75 75 75 75 73
80 83 85 75 80 80 69 74.5 88 88 80 80 80
80 77 75 70 72.5 80 77 78.5 80 80 80 80 77
70 75 75 70 72.5 50 64 57 75 75 70 70 67
70 75 80 75 77.5 70 75 72.5 70 70 70 70 73
70 78 80 80 80 70 69 69.5 86 86 80 80 78
80 84 85 80 82.5 75 75 75 88 88 75 75 80
70 74 70 75 72.5 75 69 72 76 76 80 80 74
50 64 80 70 75 55 60 57.5 70 70 75 75 68
80 86 75 80 77.5 80 78 79 88 88 75 75 79
60 72 80 80 80 65 71 68 75 75 70 70 74
70 79 75 80 77.5 75 77 76 80 80 75 75 77
70 62 75 75 75 80 75 77.5 70 70 80 80 76
85 89 90 80 85 90 86 88 88 88 75 75 85
50 59 60 70 65 55 71 63 60 60 80 80 66
70 76 80 80 80 70 69 69.5 78 78 70 70 75
DAFTAR NILAI KELAS IV B MA
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)
FIKIH
KELAS 4 B
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH

Kode KD → 3.1 3.2 3

ketentuan salat

ketentuan salat
mengamalkan

menghargai
memahami
Kompetensi Dasar →

Jumat
Idain
KKM →
65 65 6
NO NAMA SISWA
1 A. Inna Khashila 65 35 50 65 30 48 65
2 Adiebya Maulana Anhary 100 100 100 85 93 89 80
3 Ahmad Aufa Fahmi 68 60 64 80 78 79 80
4 Ahmad Zani Mustofa 100 80 90 82 78 80 100
5 Amir Fahsyuri 78 70 74 80 80 80 75
6 Dewi Rahmawati 78 100 89 78 92 85 96
7 Dimas Arisabila 70 80 75 80 86 83 60
8 Diva Aura 78 100 89 78 80 79 67
9 Fahra Aulia Azzahra 100 100 100 75 78 77 96
10 Hanim Ni'matul Maula 100 80 90 80 100 90 73
11 M. Iftikhar Aura Kaffy 88 80 84 80 92 86 96
12 Madina Al Munawaroh 78 100 89 75 100 88 80
13 Maziza Salwa Median 78 100 89 70 73 72 96
14 Moh. Risqi Hidayatullah 84 100 92 80 100 90 80
15 Muhammad Abu Sofyan 78 80 79 76 92 84 87
16 Muhammad Iklil 86 100 93 75 86 81 80
17 Muhammad Najiballah 50 60 55 70 92 81 96
18 Muhammad Rifqi Maulana 100 80 90 85 94 90 80
19 Nadia Zadatil Asna 70 80 75 70 79 75 60
20 Nur Naila Sa'dah 100 100 100 82 92 87 100
21 Nuries Hasna 76 75 76 75 78 77 75
22 Qonitatun Nada 100 100 100 85 92 89 100
23 Risa Adilatul Isma 30 10 20 65 40 53 80
24 Thalita Zada Alifiya 88 100 94 80 92 86 70
I KELAS IV B MATERI FIKIH
TAHUAN (KI-3) PENILAIAN HARIAN KETRAMPILAN (KI-4)
FIKIH
AJARAN 2017/2018 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
NG BERWARNA PUTIH MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
Rerata Rerata
3.3 4.1 4.2
Mapel Mapel
menjalankan salat

mendemonstrasik
an tata cara salat

mensimulasikan
tata cara salat
menghargai
orang yang

Jumat
Idain

Idain
65 65 65

65 65 54 65 70 68 65 40 53 60
90 85 91 80 78 79 68 100 84 82
80 80 74 80 78 79 70 100 85 82
100 100 90 100 80 90 60 60 60 75
80 78 77 80 80 80 70 80 75 78
70 83 86 100 80 90 73 65 69 80
70 65 74 60 70 65 69 100 85 75
30 49 72 10 78 44 56 20 38 41
100 98 92 80 78 79 49 100 75 77
80 77 86 40 80 60 83 80 82 71
100 98 89 100 78 89 73 100 87 88
60 70 82 80 80 80 76 80 78 79
90 93 85 100 80 90 100 100 100 95
90 85 89 100 80 90 79 100 90 90
80 84 82 10 70 40 76 100 88 64
80 80 85 80 75 78 69 100 85 81
100 98 78 80 76 78 56 80 68 73
80 80 87 60 80 70 92 100 96 83
100 80 77 30 78 54 56 65 61 57
90 95 94 100 80 90 69 100 85 87
75 75 76 70 75 73 49 65 57 65
90 95 95 100 78 89 79 100 90 89
80 80 51 10 70 40 75 40 58 49
50 60 80 100 80 90 64 80 72 81
DAFTAR NILAI KELAS IV B MATERI PELAJA
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3)
BAHASA ARAB
KELAS 4 B
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
Kode KD → 3.1 3.2 3.3

‫الللسرة فلللياللل ؛‬
baik lisan/ tulisan

baik lisan/ tulisan


topik: ‫ الللعنوان؛‬baik
memahami bunyi

memahami bunyi

memahami bunyi
topik: ‫أفرادالللسرة ؛‬
sederhana sesuai

sederhana sesuai

sederhana sesuai
lisan/ tulisan
Kompetensi Dasar →

dan makna

dan makna

dan makna
ungkapan

ungkapan

ungkapan

topik: ‫بيت‬
KKM →
65 65 65
NO NAMA SISWA
1 A. Inna Khashila 65 30 50 48 35 30 65 47.5
2 Adiebya Maulana Anhary 100 80 100 93 70 80 30 55
3 Ahmad Aufa Fahmi 0 48 82 43 88 80 65 72.5
4 Ahmad Zani Mustofa 100 46 82 76 88 50 75 62.5
5 Amir Fahsyuri 100 25 78 68 75 40 70 55
6 Dewi Rahmawati 65 84 76 75 75 60 40 50
7 Dimas Arisabila 100 80 83 88 80 80 30 55
8 Diva Aura 25 30 100 52 50 60 65 62.5
9 Fahra Aulia Azzahra 65 46 100 70 20 90 40 65
10 Hanim Ni'matul Maula 80 84 100 88 75 90 30 60
11 M. Iftikhar Aura Kaffy 80 100 78 86 80 50 40 45
12 Madina Al Munawaroh 65 70 85 73 60 70 60 65
13 Maziza Salwa Median 65 70 80 72 95 50 40 45
14 Moh. Risqi Hidayatullah 25 70 80 58 80 60 30 45
15 Muhammad Abu Sofyan 100 70 100 90 80 80 30 55
16 Muhammad Iklil 25 100 76 67 100 60 20 40
17 Muhammad Najiballah 46 25 82 51 70 60 0 30
18 Muhammad Rifqi Maulana 65 46 100 70 100 80 40 60
19 Nadia Zadatil Asna 25 46 82 51 55 40 40 40
20 Nur Naila Sa'dah 65 84 100 83 85 50 10 30
21 Nuries Hasna 0 30 70 33 70 90 40 65
22 Qonitatun Nada 100 100 100 100 80 100 100 100
23 Risa Adilatul Isma 20 30 50 33 60 50 0 25
24 Thalita Zada Alifiya 65 70 100 78 100 50 30 40
ERI PELAJARAN BAHASA ARAB
PENILAIAN HARIAN KETRAMPILAN (KI-4)
BAHASA ARAB
018 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
PUTIH MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
Rerata Rerata
4.1 4.2 4.3
Mapel mendemonstrasikan Mapel

mendemonstrasikan

mendemonstrasikan

topik:‫الللسرة فللليالللبيت؛‬
Arab terkait topik:

Arab terkait topik:


bunyi dan makna

bunyi dan makna

bunyi dan makna


mufradat sesuai

mufradat sesuai

mufradat sesuai
struktur bahasa

struktur bahasa

struktur bahasa
Arab terkait
‫أفرادالللسرة ؛‬
‫الللعنوان؛‬

65 65 65 65

65 30 47.5 40 65 10 37.5
100 100 100 100 98 95 96.5
100 100 100 65 65 100 82.5
100 100 100 95 75 70 72.5
80 75 77.5 65 64 65 64.5
100 70 85 85 70 50 60
85 85 85 100 78 70 74
50 50 50 65 32 65 48.5
85 42.5 65 58 70 64
70 100 85 95 75 75 75
70 67 68.5 80 73 70 71.5
70 100 85 95 61 50 55.5
85 70 77.5 80 90 70 80
80 100 90 85 75 70 72.5
85 85 85 90 44 92 68
60 80 70 80 84 100 92
50 70 60 65 75 65 70
100 100 100 100 65 100 82.5
70 30 50 65 65 65 65
100 85 92.5 100 75 70 72.5
80 85 82.5 90 46 65 55.5
50 100 75 100 93 65 79
75 35 55 40 65 65 65
85 85 85 65 87 100 93.5
DAFTAR NILAI KELAS IV A MATERI P
PENILAIAN HARIAN PENGETAHUAN (KI-3) SISWA KELAS 4 B
BAHASA JAWA
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KELAS 4 B
MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH

3.1 3.2 3.3 3.4

peristiwa dengan
setempat dengan

panyigeg wanda
(misalnya

Menulis urutan
Mendengarkan

Membaca kata
teks

sandiwara dan

berhuruf Jawa

sesuatu secara
cara membuat
menggunakan

menggunakan
ragam bahasa

bahasa

(layar, cecak,
sebagainya).
Menanggapi
cerita tradisi

percakapan,

sandhangan
Kompetensi Dasar →

wignyan).

sederhana
Membaca
tertentu

tertentu
ragam
sastra

yang
KKM →
65 65 65 65
NO NAMA SISWA
1 A. Inna Khashila 50 35 40 35
2 Adiebya Maulana Anhary 85 78 88 100
3 Ahmad Aufa Fahmi 75 80 78 88
4 Ahmad Zani Mustofa 75 95 82 88
5 Amir Fahsyuri 65 78 80 68
6 Dewi Rahmawati 75 76 78 88
7 Dimas Arisabila 85 76 78 100
8 Diva Aura 65 76 68 68
9 Fahra Aulia Azzahra 75 88 78 88
10 Hanim Ni'matul Maula 70 88 78 78
11 M. Iftikhar Aura Kaffy 70 82 80 78
12 Madina Al Munawaroh 85 76 76 100
13 Maziza Salwa Median 70 84 78 78
14 Moh. Risqi Hidayatullah 70 82 82 78
15 Muhammad Abu Sofyan 85 60 83 100
16 Muhammad Iklil 75 78 86 88
17 Muhammad Najiballah 40 60 70 36
18 Muhammad Rifqi Maulana 85 60 80 100
19 Nadia Zadatil Asna 75 93 72 80
20 Nur Naila Sa'dah 80 86 78 75
21 Nuries Hasna 75 78 78 80
22 Qonitatun Nada 75 88 86 88
23 Risa Adilatul Isma 75 50 65 88
24 Thalita Zada Alifiya 75 76 84 88
MATERI PELAJARAN BAHASA JAWA
ELAS 4 B PENILAIAN HARIAN KETRAMPILAN (KI-4) SISWA KELAS 4 B
BAHASA JAWA
018 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
PUTIH MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
Rerata Rerata
3.4 4.1 4.2 4.3 4.4
Mapel Mapel

cara membuat atau


peristiwa dengan
Menanggapi dan
setempat dengan

panyigeg wanda
Menulis urutan

menulis urutan
berhuruf Jawa
sesuatu secara

Membaca dan
cara membuat

menyalin kata
menggunakan
Menceritakan

ragam bahasa

ragam bahasa

(layar, cecak,

mengerjakan
cerita tradisi

sandhangan
pertanyaan
sederhana

wignyan)
menjawa
tertentu

tertentu

sesuatu
dengan
65 65 65 65 65

40 65 50 50 60 40 50
88 90 75 100 100 100 100
80 75 70 100 100 100 100
85 90 75 100 100 75 87.5
73 60 75 80 100 80 90
79 60 70 100 100 65 82.5
85 90 70 100 100 100 100
69 50 70 20 100 20 60
82 80 75 100 100 100 100
79 90 70 80 100 80 90
78 80 78 100 80 100 90
84 60 50 80 100 80 90
78 70 80 100 100 100 100
78 78 75 100 100 100 100
82 100 78 100 100 100 100
82 88 80 100 100 100 100
52 80 70 80 100 80 90
81 100 78 100 100 100 100
80 70 70 60 100 65 82.5
80 75 75 100 100 100 100
78 60 80 80 100 65 82.5
84 86 80 100 100 100 100
70 70 70 75 80 40 60
81 80 78 80 100 80 90
KKM →
KELAS 4 B

Kode KD →

8 Diva Aura
5 Amir Fahsyuri
NO NAMA SISWA

7 Dimas Arisabila
Kompetensi Dasar →

16 Muhammad Iklil
1 A. Inna Khashila

6 Dewi Rahmawati
3 Ahmad Aufa Fahmi

9 Fahra Aulia Azzahra


4 Ahmad Zani Mustofa

13 Maziza Salwa Median


11 M. Iftikhar Aura Kaffy
10 Hanim Ni'matul Maula

17 Muhammad Najiballah
12 Madina Al Munawaroh

15 Muhammad Abu Sofyan


14 Moh. Risqi Hidayatullah
2 Adiebya Maulana Anhary
mengidentifikasi pecahan-
pecahan senilai dengan

65
4.1

gambar dan model konkret


mengidentifikasi berbagai
bentuk pecahan (biasa,

65
4.2

campuran, desimal, dan


persen) dan hubungan
menyelesaikan masalah
diantaranya
penaksiran dari jumlah,
65
4.3

selisih, hasil kali, dan hasil


bagi
mengidentifikasi
dua bilanganfaktor
cacahdan
maupun pecahan
kelipatan suatu bilangan
65
4.4

mengidentifikasi bilangan
prima
65
4.5

menyelesaikan masalah
tentang faktor persekutuan,
65
4.6

faktor persekutuan terbesar


(FPB),
menyelesaikan persekutuan,
kelipatanmasalah
kelipatan persekutuan
pembulatan terkecil
hasil pengukuran
65
4.7

(KPK)
panjang dan berat ke satuan
terdekat
mengidentifikasi segibanyak
MATEMATIKA

beraturan dan segibanyak


65
4.8

tidak beraturan
menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling dan
65
4.9
DAFTAR NILAI KELAS IV B MATA PELAJARAN MATEMATIKA

luas daerah persegi,


persegipanjang,
mengidentifikasidan segitiga
hubungan
antar garis (sejajar,
65
4.10
PENILAIAN HARIAN KETRAMPILAN (KI-4)

berpotongan, berhimpit)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

menggunakan model konkret


MASUKKAN DATA PADA CELL YANG BERWARNA PUTIH
18 Muhammad Rifqi Maulana

19 Nadia Zadatil Asna

20 Nur Naila Sa'dah

21 Nuries Hasna

22 Qonitatun Nada

23 Risa Adilatul Isma

24 Thalita Zada Alifiya


KI-4)

17/2018
membacadatadiri siswa dan
lingkungannya yang disajikan

65
RNA PUTIH
4.11
dalam bentuk diagram batang
mengukur sudut pada bangun
datar dalam satuan baku

65
4.12
dengan menggunakan busur
derajat

Mapel
Rerata
DAFTAR NILAI KELAS IV B DA
ULANGAN TENGAH SEMESTER II ULANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 TAH

No Nama Siswa QH FQ B Arb B ING IVB BJ No

1 A. Inna Khashila 1
2 Adiebya Maulana Anhary 2
3 Ahmad Aufa Fahmi 3
4 Ahmad Zani Mustofa 4
5 Amir Fahsyuri 5
6 Dewi Rahmawati 6
7 Dimas Arisabila 7
8 Diva Aura 8
9 Fahra Aulia Azzahra 9
10 Hanim Ni'matul Maula 10
11 M. Iftikhar Aura Kaffy 11
12 Madina Al Munawaroh 12
13 Maziza Salwa Median 13
14 Moh. Risqi Hidayatullah 14
15 Muhammad Abu Sofyan 15
16 Muhammad Iklil 16
17 Muhammad Najiballah 17
18 Muhammad Rifqi Maulana 18
19 Nadia Zadatil Asna 19
20 Nur Naila Sa'dah 20
21 Nuries Hasna 21
22 Qonitatun Nada 22
23 Risa Adilatul Isma 23
24 Thalita Zada Alifiya 24
25
DAFTAR NILAI KELAS IV A
ULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Nama Siswa QH FQ B Arb BJ

Erlin Cahaya Kamila


Febiana Wulan Sari
Firda Faradisa Yusuf
Ghina Faiqoh
Izza Anisia Rahma
M. Akhsanul Kholiqin
M. David Ilyasa
M. Najibuddaroini
M. Zainul Iroqi
M. Zufar Zahron Al Tsaqif
Mayla Muna Ilma
Moch. Dzikril Khakim
Mohammad Izza Fadzil
Muhammad Arga Aqil Rahman
Muhammad Fachry Haidar
Muhammad Farrij Karbana
Muhammad Zayyan Farros
Nadia Mahdiyana
Nailis Syarifa
Naura Zahrotus Shiyam
Nur Tuhfa Najiba
Rizqi Maulidiya Rokhmah
Usi Firdausi
Via Aulia
Viantika Graysia Frizly
QH AA F SKI PKn BI BA
No Nama Siswa 75 75 65 65 65 65 65

1 A. Inna Khashila 65 C 75 B 65 C 66 C 66 C 63 D 62
2 Adiebya Maulana Anhary 87 A 92 A 88 A 90 A 92 A 91 A 83
3 Ahmad Aufa Fahmi 75 B 89 A 71 B 73 B 79 B 82 A 67
4 Ahmad Zani Mustofa 86 A 93 A 82 A 73 B 84 A 86 A 76
5 Amir Fahsyuri 76 B 75 B 68 C 71 B 83 A 89 A 66
6 Dewi Rahmawati 70 B 73 B 75 B 63 D 67 C 75 B 65
7 Dimas Arisabila 74 B 85 A 76 B 87 A 74 B 74 B 69
8 Diva Aura 62 D 78 B 70 B 72 B 76 B 75 B 58
9 Fahra Aulia Azzahra 64 D 71 B 72 B 65 C 73 B 78 B 50
10 Hanim Ni'matul Maula 81 A 85 A 83 A 74 B 83 A 88 A 76
11 M. Iftikhar Aura Kaffy 74 B 82 A 78 B 73 B 85 A 87 A 65
12 Madina Al Munawaroh 70 B 80 A 76 B 60 D 73 B 74 B 60
13 Maziza Salwa Median 70 B 74 B 74 B 62 D 70 B 75 B 67
14 Moh. Risqi Hidayatullah 80 A 75 B 79 B 69 C 76 B 75 B 72
15 Muhammad Abu Sofyan 82 A 94 A 78 B 87 A 84 A 86 A 73
16 Muhammad Iklil 72 B 91 A 77 B 78 B 83 A 83 A 67
17 Muhammad Najiballah 66 C 75 B 73 B 65 C 70 B 68 C 52
18 Muhammad Rifqi Maulana 82 A 95 A 87 A 87 A 87 A 84 A 73
19 Nadia Zadatil Asna 60 D 71 B 65 C 62 D 71 B 72 B 52
20 Nur Naila Sa'dah 78 B 87 A 85 A 65 C 79 B 82 A 66
21 Nuries Hasna 62 D 83 A 76 B 70 B 72 B 76 B 53
22 Qonitatun Nada 86 A 95 A 91 A 84 A 93 A 91 A 88
23 Risa Adilatul Isma 68 C 66 C 65 C 66 C 65 C 59 E 65
24 Thalita Zada Alifiya 67 C 77 B 73 B 66 C 75 B 74 B 70
Mat IPA IPS SBdP PJOK BJ Bingg BTA KeNUan

65 65 65 65 75 75 65 65 70

D 55 E 63 D 65 C 72 B 78 B 66 C 65 C 66 C 70 B
A 92 A 91 A 91 A 92 A 85 A 78 B 88 A 95 A 90 A
C 66 C 86 A 89 A 82 A 84 A 75 B 69 C 85 A 78 B
B 70 B 89 A 82 A 82 A 83 A 79 B 78 B 86 A 86 A
C 59 E 86 A 77 B 74 B 80 A 73 B 66 C 72 B 86 A
C 64 D 70 B 75 B 66 C 80 A 71 B 70 B 78 B 70 B
C 75 B 72 B 78 B 68 C 84 A 78 B 74 B 84 A 85 A
E 63 D 85 A 86 A 79 B 83 A 68 C 69 C 67 C 80 A
E 56 E 76 B 87 A 75 B 81 A 73 B 63 D 72 B 85 A
B 60 D 89 A 92 A 79 B 75 B 76 B 75 B 84 A 86 A
C 78 B 88 A 84 A 82 A 82 A 70 B 74 B 79 B 90 A
D 68 C 81 A 85 A 74 B 80 A 76 B 66 C 82 A 80 A
C 55 E 77 B 80 A 71 B 80 A 71 B 70 B 78 B 80 A
B 71 B 86 A 79 B 74 B 80 A 73 B 71 B 87 A 85 A
B 68 C 84 A 86 A 79 B 80 A 73 B 81 A 84 A 86 A
C 71 B 91 A 89 A 79 B 84 A 74 B 69 C 89 A 84 A
E 46 E 69 C 73 B 66 C 78 B 59 E 63 D 78 B 78 B
B 87 A 92 A 90 A 85 A 79 B 76 B 82 A 86 A 90 A
E 51 E 73 B 80 A 76 B 78 B 68 C 65 C 78 B 76 B
C 60 D 83 A 82 A 81 A 81 A 75 B 69 C 82 A 80 A
E 52 E 70 B 65 C 72 B 82 A 73 B 74 B 78 B 70 B
A 81 A 96 A 95 A 89 A 84 A 83 A 81 A 93 A 88 A
C 40 E 60 D 65 C 78 B 78 B 75 B 64 D 70 B 70 B
B 64 D 73 B 72 B 71 B 83 A 76 B 63 D 77 B 80 A
NILAI SIKAP MASING-MASING MAPEL
SISWA KELAS 4 B MI YMI WONOPRINGGO 02
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MASUKKAN NILAI SIKAP PADA CELLS BERWARNA PUTIH
Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Muatan Pelajaran Umum dan Bahasa Arab Muatan Lokal
Islam (PAI)
No Nama Siswa
QH AA F SKI PKn BI BA Mat IPA IPS SBdPPJOK BJ BinggBTAKeNUan0 0

1 A. Inna Khashila D C D D D D D D D C C D D D C
2 Adiebya Maulana Anhary B A B A A A B A A A B C B A A
3 Ahmad Aufa Fahmi C B C C C B D B B B B C D B C
4 Ahmad Zani Mustofa B A B C B B C B B B B C C B B
5 Amir Fahsyuri C C D C B B D B C C B C D C B
6 Dewi Rahmawati C C C D D C D C C D B C C C C
7 Dimas Arisabila C B C B C C D C C D B C C B B
8 Diva Aura D C C C C C E B B C B D D D B
9 Fahra Aulia Azzahra D C C D C C E C B C B C D C B
10 Hanim Ni'matul Maula B B B C B B C B A C C C C B B
11 M. Iftikhar Aura Kaffy C B C C B B D B B B B C C C A
12 Madina Al Munawaroh C B C D C C D B B C B C D B B
13 Maziza Salwa Median C C C D C C D C B C B C C C B
14 Moh. Risqi Hidayatullah B C C D C C C B C C B C C B B
15 Muhammad Abu Sofyan B A C B B B C B B C B C B B B
16 Muhammad Iklil C A C C B B D A B C B C D B B
17 Muhammad Najiballah D C C D C D E D C D C E D C C
18 Muhammad Rifqi Maulana B A B B B B C A A B C C B B A
19 Nadia Zadatil Asna D C D D C C E C B C C D D C C
20 Nur Naila Sa'dah C B B D C B D B B B B C D B B
21 Nuries Hasna D B C C C C E C D C B C C C C
22 Qonitatun Nada B A A B A A B A A B B B B A B
23 Risa Adilatul Isma D D D D D E D D D C C C D C C
24 Thalita Zada Alifiya D C C D C C C C C C B C D C B
DAFTAR PENERIMAAN RAPORT KELAS IV B
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO NAMA SISWA NAMA ORANG TUA PARAF

1 A. Inna Khashila 1

2 Adiebya Maulana Anhary

3 Ahmad Aufa Fahmi 3

4 Ahmad Zani Mustofa

5 Amir Fahsyuri 5

6 Dewi Rahmawati

7 Dimas Arisabila 7

8 Diva Aura

9 Fahra Aulia Azzahra 9

10 Hanim Ni'matul Maula

11 M. Iftikhar Aura Kaffy 11

12 Madina Al Munawaroh

13 Maziza Salwa Median 13

14 Moh. Risqi Hidayatullah

15 Muhammad Abu Sofyan 15

16 Muhammad Iklil

17 Muhammad Najiballah 17

18 Muhammad Rifqi Maulana

19 Nadia Zadatil Asna 19

20 Nur Naila Sa'dah

21 Nuries Hasna 21
22 Qonitatun Nada

23 Risa Adilatul Isma 23

24 Thalita Zada Alifiya


VB

PARAF

10

12

14

16

18

20
22

24