Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS
Jl. A. Yani Ds. Kumpai Batu Atas RT.07 RW. 02 Kode Pos 74151
www.puskesmas-kumpaibatuatas.com email : puskesmas_kumpaibatu@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS


NOMOR : 445 /1.1.1.1/SK/KBA/2016

TENTANG
JENIS – JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS

KEPALA PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS,

Menimbang : a. bahwa Pukesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar


perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi
masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan
masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah
kerjanya;
b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas perlu adanya
kebijakan Kepala Puskesmas Kumpai Batu Atas sebagai
landasan bagi penentuan jenis pelayanan yang disediakan;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu
ditetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kumpai Batu
Atas tentang Jenis-Jenis Pelayanan, Penanggung Jawab dan
Pelaksana Pelaksana Pelayanan;
Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS


TENTANG JENIS – JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS KUMPAI
BATU ATAS
KESATU : Jenis- jenis pelayanan yang diatur oleh Peraturan Perundangan dan
Pedoman Kementrian Kesehatan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat maupun Upaya
Pengembangan di Puskesmas dan Jaringannya, sebagaimana
terlampir.
KEDUA : Untuk setiap upaya sebagaimana diktum KESATU perlu ditetapkan
Penanggung Jawab Upaya dan Pelaksana.
KETIGA : Jenis pelayanan yang disediakan disertai dengan waktu pemberian
pelayanan.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata ada
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kumpai Batu Atas


pada tanggal 1 Desember 2016

KEPALA PUSKESMAS
KUMPAI BATU ATAS,

AGUSTINA DEWI PUSPASARI


Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Puskesmas Kumpai Batu
Atas
Nomor : 445 /1.1.1.1/SK/KBA/2016
Tanggal : 1 Desember 2016

JENIS – JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS

No Jenis Pelayanan Jam Penanggung Koordinator Pelaksana


Pelayana Jawab
n
A. UKM Esensial Noer
Aisah,S.KM
1. Promkes Jam Noer Aisah,S.KM
Kerja
2. Kesling Jam Noer Aisah,S.KM
Kerja
3. KIA-KB bersifat Jam Sulastinah,A 1. Elly Agustina,
UKM Kerja .Md.Keb A.Md.Keb
a. Kelas Ibu 2. Suyarti, A.Md.Keb
3. Dwi agustining Elviana
Hamil
,A.Md.Keb
b. Kelas 4. Septin Saktia
Menyusui N,A.Md.Gizi
c. Kelas Balita

4. Pelayanan Gizi Jam Septin Saktia N,A.Md.Gizi


bersifat UKM Kerja

5. Pelayanan Jam Agusma


pencegahan dan Kerja Sulandrie,
Pengendalian A.Md.Kep
Penyakit

a. TB Agusma
Sulandrie,A.Md.Kep
b. Malaria Luthfi

c. Ispa Nining Adiastuti

d. Diare Nining Adiastuti

e. PTM Sulastinah Amd.keb

Dibagi Sugasar ,A.Md.Kep


perpelaksana :
hipertensi, DM,
dan Jiwa (sesuai
dengan SPM)

f. Imunisasi Meiningsih,S.Kep

g. Surveilans Agusma
Sulandrie,A.Md.Kep
B. UKP, Kefarmasian Jam dr. Mosesa dr. Mosesa 1. Halimah,A.Md.Far
Kerja Tister Tister 2. Dina Nur Iskanti,S.ST
dan Laboratorium Nursalim Nursalim 3. Yuli Supriyanto,S.Kep

1. Pendaftaran Ika Dewi Ika Dewi Sartika


Sartika Nining Adiastuti
Yunita
2. Pemeriksaan dr. Agustina 1. dr Mosesa Tister N
Umum Dewi 2. Meiningsih,S.Kep
Puspasari 3. Agusma
sulandrie,A.Md.kep
4. landra, S.kep. Ns
5. Ago wahyudi, A.Md.kep
6. Sugasar,A.Md.Kep
7. Luthfi
8. Angga Adyyatma,
S.kep. Ns
9. Nining Adiastuti

10. Kefarmasian Jam Halimah, 1. Halimah,A.Md.Far


Kerja A.Md.Far 2. Yuli Supriyanto,S.Kep

a. layanan Obat Halimah,A.Md.Far

b. Gudang Obat Halimah,A.Md.Far

11. Laboratorium Jam 1. Dina Nur Iskanti,S.ST


a. Hematologic Kerja 2. Yenitri Sultana,A.Md.kes
b. Urinalisasi
c. Fraksi lemak
d. Fraksi
karbohidrat
e. Imonologi
serologi
f. Mikrobiologi
g. Faal ginjal

12. Klinik Kesehatan Jam Sulastinah, 1. Sulastinah,A.Md.Keb


Ibu dan Anak Kerja A.Md.Keb 2. Suyarti,A.Md.Keb
(KIA) 3. Elly Agustina, A.Md.Keb
a. ANC 4. Dwi Agustining
E,A.Md.Keb
b. MTBS
5. Novia Zuvita Dewi Sst
c. Pertolongan
6. Ummi Su’adah N
Persalinan Amd.keb
d. Pelayanan
Nifas
e. Pelayanan
Neonatus
f. Pelayanan
Bayi
g. Pelayanan
KB

13. Klinik Gizi Jam Septin Saktia


Kerja Ningrum,A.Md.Gizi
14. Pelayanan Jam Meiningsih, 1. dr Mosesa Tister
Tindakan Kerja S.Kep 2. Meiningsih,S.Kep
a. Perawatan 3. Agusma
luka sulandrie,A.Md.kep
b. Bedah Minor 4. landra, S.kep. Ns
c. Circumsisi 5. Ago wahyudi, A.Md.kep
d. Inhalasi 6. Sugasar,A.Md.Kep
e. Hecting 7. Luthfi
f. Pemasangan 8. Angga Adyyatma,
Infus S.kep. Ns
g. Pemasangan 9. Nining Adiastuti
dan
pelepasan
kateter
h. Insisi Abses
i. Debridement

C. UKM Jam Sugasar,


Pengembangan Kerja A.Md.Kep

1. UKK Sugasar, A.Md.Kep

2. Lansia Dwi agustining Elviana


,A.Md.Keb
3. PKPR Sulastinah, A.Md.Keb

D. ADMINISTRASI Jam Ika Dewi Ika Dewi 1. Ika Dewi Sartika


DAN MANAJEMEN Kerja Sartika Sartika 2. Nining Adiastuti
1. Tata Usaha 3. Yunita
2. Bendahara 4. Halimah,A.Md.Far
5. Ernita Kurniyawati,A.MKL
Operasional dan
6. Dina Nur Iskanti,S.ST
BOK
7. Septin Saktia N
3. Bendahara JKN ,A.Md.Gizi
4. Bendahara 8. Paiman
Retribusi 9. Misratin
5. Bendahara 10. Tomi
Barang 11. Hadi Utomo
6. Penjaga Malam
7. Cleaning Service
8. Supir Ambulance
9. Tukang Kebun

1. Jam Pelayanan
a. Jam buka loket pendaftaran
Hari : Senin-Kamis Pukul 07.30 – 12.00 WIB
: Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB
: Sabtu Pukul 07.30 – 12.00 WIB

2. Jenis pelayanan dan penanggung jawab


a. Loket pendaftaran : Yunita
b. Poli Umum : Meiningsih,S kep
c. Klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) : Sulastinah, A.Md keb
d. Klinik Gizi : Septin Saktia Ningrum, A.Md Gizi
e. Immunisasi : Meiningsih,S kep
f. Pelayanan Obat : Halimah, A.Md Far
g. Tata Usaha : Ika Dewi Sartika
h. Rujukan : Luthfi

3. Pelayanan Tambahan
a. Ruang Tindakan : Sugasar, A.Md Kep

b. Ambulance : Tomi

4. Pelayanan Penunjang
a. Laboratorium : Dina Nur Iskanti,Sst

KEPALA PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS

AGUSTINA DEWI PUSPASARI