Anda di halaman 1dari 1

JADWAL PELAJARAN

SMK BINA CENDEKIA CIREBON


SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 20118/2019

H KELAS 10 KELAS 11 KELAS 12 H KELAS 10 KELAS 11 KELAS 12


A A
R
JAM KE WAKTU BB BB2 RPL 1 RPL 2 RPL 3 RPL 4 RPL 5 KPM KPM TBO TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM R
WAKTU BB BB2 RPL 1 RPL 2 RPL 3 RPL 4 RPL 5 KPM KPM TBO TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM
I KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP I KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP

0 06.45-07.00 D O'A D O'A D O'A D O'A 06.45-07.00 D O'A D O'A D O'A


1 07.00-07.40 UP ACARA UP ACARA UP ACARA UP ACARA 07.00-07.40 34A 41A 27A 29 26B 22 6A 17A 21 7 43 14E 5 16A 23 43 35 13C 8B 10 19A 4
S 2 07.40-08.20 27B 13I 15A 6A 31A 28A 34A 17A 21 38C 7 35 39 10 26A 36 23 33D 4 19A 8A 2 K 07.40-08.20 34A 41A 31 29 6A 22 26B 17A 21 7 43 14E 5 16A 23 43 36 13C 8B 10 19A 4
3 08.20-09.00 27B 13I 15A 6A 31A 28A 34A 17A 35A 38C 7 36 39 10 26A 18B 23 33D 4 19A 8A 2 08.20-09.00 14B 1 31 29 22 34A 26B 17A 27B 32 40 8B 16A 5 15B 18B 12 13G 4 6B 10 19B
E 4 09.00-09.40 41A 1 27 6A 15A 29D 28A 17A 35A 34A 24 13C 31B 39 26A 18B 10 8A 19B 33D 2 21 A 09.00-09.40 14B 1 29D 15A 40 34A 26B 21 17A 32 22 8B 16A 5 15B 18B 12 13G 4 6B 10 19B
09.40-10.10 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 09.40-10.10 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
N M
5 10.10-10.50 41A 1 6A 31A 15A 29D 28A 18A 27B 34A 24 13C 35 39 36 17C 10 8A 19B 33D 2 21 10.10-10.50 41A 13A 24 15A 9 28A 7 21 17A 43 22 14E 26A 23B 5 18B 25 10 29C 40 31C 6B
I 6 10.50-11.30 13I 36 6A 31A 27A 26B 32B 18A 36 30A 30A 10 28B 12 35 17C 8B 19A 33D 21 29A 3 I 10.50-11.30 41A 13A 24 9 20 28A 7 11 17A 43 22 14E 26 16A 5 18B 25 10 29C 40 31C 6B
11.30 - 12.30 SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH 11.30 - 12.30 SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH
N 7 12.30 - 13.10 20 13I 6A 15A 27A 26B 32B 18A 17A 30A 30A 10 28C 12 35 25 8B 19A 33D 21 29A 3 S 12.30 - 13.10 13B 9 29D 40 20 6A 37 11 40 30C 30C 14D 26 19A 15B 18B 42 27E 16C 31 21 17D
8 13.10-13.50 20 41A 38 27A 6A 26B 24 32A 17A 30A 30A 12 31B 28B 39 25 19 23A 8A 29B 33D 38A 13.10-13.50 13B 24 29D 20 22 9 37 41A 11 30C 30C 14D 26 8B 16A 18B 42 27E 40 31 6B 17D
9 13.50-14.30 13I 41A 38 27A 6A 36 24 32A 17A 30A 30A 12 31B 28B 39 33 19 23A 8A 29B 33D 38A 13.50-14.30 13B 24 27A 20 22 9 29 41A 11 30C 30C 14D 19A 8B 16A 23B 42 21 40 15C 6B 17D

0 06.45-07.00 06.45-07.00
KEGIATAN KEAGAMAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
S 1 07.00-07.40 4 34A 37
28A 38B 6A 9 10 41A 15 36 13D 35 26 23 19A 39 2A 21 274 18C 07.00-07.40
4 34A 37
28A 38B 6A 9 10 41B 15 27 13D 35 26 23 19A 39 21 27 18C J 31A 21 40 22
34B 29 37 41A 38A 43 6A 13C 16A 26A 5 40 19 2 10 27 40 8B
2 07.40-08.20 2A 4 07.40 - 08.15
E 3 08.20-09.00 14A 6A 7 37 24 38 15A 41B 10 34B 27 13D 19A 28B 26 39 43 14F 29A 8B 4 18C U
08.15 - 08.50 31A 21 7 22
34B 9 37 41A 38A 43 6A 13C 16A 26A 5 19A 39 2 10 27 40 8B
4 09.00-09.40 14A 6A 7 37 24 38 15A 41B 10 34B 27 13D 19A 28B 26 39 43 14F 29A 8B 4 18F 08.50 - 09.25 6A 21 7 38B
26B 37 29D 33 35 31 34A 43 28C 5 8B 23 40 3 16B 19B 15B 40
L
09.40-10.10 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I M 09.25 - 10.00 9 6A 22 38B
26B 37 29D 21 33 31 34A 43 28C 5 8B 23 23 3 16B 19B 15B 40
A 5 10.10-10.50 9 13A 34A 7 37 27A 6A 11 18A 15 35 14D 8B 19A 26 17C 42 36 2A 29A 32C 10 10.00 - 10.30 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
9 41B 34A 7 37 20 6A 11 18A 30B 30B 14D 8B 19A 26 17C 42 13F 2A 29A 32C ' 4 9
6 10.50-11.30 10 10.30 - 11.05 22 34B 28A 7 20 38A 33 6A 43 19A 5 15B 25 12 23 13H 16C 29B 3 8A
A
S 11.30 - 12.30 SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH 11.05 - 11.40 4 9 22 34B 28A 7 20 38A 33 6A 43 19A 5 26A 25 12 23 13H 29C 27E 3 8A
7 12.30 - 13.10 21 41B 9 26 7 20 27A 6A 18A 30B 30B 14D 15B 35 19A 17C 42 13F 23A 3 29B 27 T 11.40 - 12.50 SOLAT JUM'AT BERJAMAAH SOLAT JUM'AT BERJAMAAH SOLAT JUM'AT BERJAMAAH
A
8 13.10-13.50 41B 20 9 28A 7 24 34B 6A 11 30B 30B 14D 15B 35 19A 17C 42 13F 23A 3 29B 36 12.50 - 13.30 24 27B 34B 37 32B 31A 38B 20 41B 30C 30C 39 15 26A 23 33B 30D 13E 32C 16 23 19A
9 13.50-14.30 41B 20 9 28A 27A 24 34B 6A 11 30B 30B 14D 26 35 19A 39 42 13F 36 16 29B 21 13.30 - 14.10 24 27B 34B 37 32B 31A 38B 20 41B 30C 30C 39 40 26A 16 33B 30D 13E 32C 21 23 19A

0 06.45-07.00 DO'A DO'A D O'A 06.45-07.00 D O'A D O'A D O'A


1 07.00-07.40 13I 31 16D 34A 9 7 40 36 6A 36 38C 14C 28B 15B 10 43 35 19B 29B 4 8B 17E 07.00-07.40 36 14B 37 24 28A 32B 15A 27 20 7 6A 35 39 23B 28B 33B 30D 2B 31C 16B 21 32A
2 07.40-08.20 13A 31 16D 34A 9 7 22 33A 6A 40 38C 14C 28B 15B 10 43 35 19B 29B 4 8B 17E S 07.40-08.20 6A 14B 37 24 28A 32B 36 27 20 7 34B 35 23 23B 28B 33B 30D P 2B 31C 16B 21 32A
R 3 08.20-09.00 13A 40 16D 7 34A 40 31 33A 6A 22 35 14C 26A 23B 28B 10 43 8B 19A 29C 4 17E 08.20-09.00 6A 14A 36 32B 15A 37 27 8B 38 35 31 40 25 28C 39 33B 30D 21 3 8A 16B 4
13A 33 16D 7 34A 15A 31 9 41A 6A 35 14C 26A 23B 28B 10 43 19A 29C 18F A 40 14A 15A 32B 36 37 27 8B 38 35 31 39 25 28C 40 33B 30D 21 3
4 09.00-09.40 8B 4 09.00-09.40 8A 16B 4
A
09.40-10.10 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 09.40-10.10 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
B
B 5 10.10-10.50 14B 33 26B 9 7 34B 22 31 41A 35 32 13C 10 16C 12 17C 30D 6B 15B 2 29C 18D 10.10-10.50 21 14A 32B 27A 37 15A 7 38C 8B 22 20 25 31B 36 28B 35 30D 40 21 23 16B 32B
6 10.50-11.30 14A 33 26B 9 7 34B 22 31 32C 20 32 13C 10 16C 12 17C 30D 6B 15B 2 29C 18D T 10.50-11.30 21 14B 32B 36 37 15A 7 38C 8B 22 20 25 31B 39 28B 35 30D 40 27E 23 16B 32B
U 11.30 - 12.30 SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH SHALAT DZUHUR BERJAMAAH 11.30 - 12.15
7 12.30 - 13.10 33C 13B 26B 22 29D 27 28B 9 32C 20 7 19A 16 40 35 8B 30D 14G 27E 32C 36 18E U

8 13.10-13.50 33C 13B 20 26 29D 27 28B 9 31 24 7 43 12 25 16A 8B 30D 14G 6B 32C 19B 18E KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
9 13.50-14.30 33C 13B 20 26 29D 22 9 40 31 24 34B 43 12 25 16A 35 30D 14G 6B 15C 19B 27E

Astanajapura, Juli 2018


Kepala Sekolah, Waka. Kurikulum,

Ade Rahmat Saputra, S.Pd Rofi Putra Pratama, S.Pd