Anda di halaman 1dari 6

1 PPT / TMK / TAHUN 6 / MEI 2018

Masa:1 Jam
Arahan: Kertas ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan.
Hitamkan jawapan bagi soalan Bahagian A kertas OMR yang disediakan.
Jawab semua soalan bagi Bahagian B pada ruangan yang disediakan.

BAHAGIAN A

1. Pilih pasangan fungsi yang BETUL bagi peralatan yang disenaraikan.

Peralatan Fungsi

A Mesin basuh Berkomunikasi dengan orang lain

B Kipas angin Membasuh dan mengeringkan pakaian

C Kamera Mengambil gambar

D Telefon bimbit Membuat cetakan

2. Atur cara komputer adalah

A satu set arahan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu


B satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer melaksanakan tugas mengikut
tetapan
C aturcara majlis pelancaran minggu komputer
D satu arahan untuk komputer

3. Atur cara komputer dibuat oleh

A perundingcara B peragawan
C pengaturcara D jurutera

4. Pseudokod adalah

A satu urutan langkah-langkah untuk melaksanakan sesuatu tugasan atau menyelesaikan sesuatu
masalah.
B satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer
C gambar rajah yang menggunakan simbol geometri
D merupakan satu set arahan bertertib yang mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu
aktiviti

5. Pengeluar peralatan digital akan menambah fungsi peralatan bagi menepati cita rasa pengguna.
Pernyataan ini merujuk kepada

A alatan baharu B ralat tambahan


C atur cara komputer D arahan tambahan
2 PPT / TMK / TAHUN 6 / MEI 2018

6. ___________________ adalah satu set urutan langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau
melaksanakan sesuatu tugasan.

A Atur cara B Carta alir


C Pseudokod D Algoritma

7. Apakah kegunaan atur cara komputer yang dikaitkan dengan ikon berikut dalam telefon pintar?

This Photo by
Unknown Author
A Mencetak is licensed under
B Mencapai internet
CC BY-SA
C Bercakap dengan rakan
D Menetapkan masa dan tarikh

8. ___________________ bermaksud gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk


menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma.

A Atur cara B Carta alir


C Pseudokod D Algoritma

9. Fungsi dalam peralatan digital dikawal oleh atur cara komputer yang terdapat di dalam ___________
sesuatu peralatan tersebut.

A komputer benam B komputer riba


C komputer peribadi D komputer rangkaian

10. Antara yang berikut, yang manakah fungsi tambahan yang sesuai untuk alat pendingin hawa?

A Tentukan had capaian internet


B Tentukan masa deringan
C Mengeluarkan bunyi apabila terlebih muatan
D Mengeluarkan haruman mengikut masa yang ditetapkan

11. Baca pernyataan di bawah.

MULA
Angkat gagang telefon
Dail
Dengar nada panggilan
Berbual dengan dia
Letak gagang di tempatnya
TAMAT

Pernyataan di atas adalah

A Atur cara B Carta alir


C Pseudokod D Algoritma
3 PPT / TMK / TAHUN 6 / MEI 2018

12. Apakah perkataan pertama yang perlu ditulis apabila menulis pseudokod?

A TIBA B MULA
C SEDIA D TAMAT

Soalan 13 hingga 16 adalah berdasarkan jawapan di bawah.

13. Simbol ini dipanggil penyambung dalam sesuatu carta alir.

14. Simbol ini dipanggil input/output dalam sesuatu carta alir.

15. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu carta alir.

16. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan pilihan “Ya” atau “Tidak” yang perlu dibuat dalam carta
alir.

17. Aturcara komputer ditulis oleh _______

A Pengatur cara B Jurutera


C Pereka grafik D Arkitek

18. Antara peralatan di bawah, yang manakah tidak mempunyai set arahan komputer?

A komputer tablet B Telefon pintar


C Pemain DVD D Basikal

19. Aktiviti harian yang manakah tidak memerlukan atur cara komputer untuk melakukannya?

A Mengimbas kod bar B Mencetak dokumen


C Membeli tiket di mesin layan diri D Menghadiri perhimpunan rasmi sekolah

20. Perkataan MULA dan TAMAT dalam carta alir diletakkan di dalam

A garis alir B proses


C pilihan D terminal
4 PPT / TMK / TAHUN 6 / MEI 2018

21. Antara yang berikut, yang manakah carta alir?

A B

This Photo by Unknown Author


is licensed under CC BY-SA
This Photo by Unknown
Author is licensed under
CC BY-SA
C D

This Photo by Unknown This Photo by Unknown Author is


Author is licensed under CC licensed under CC BY-SA
22. BY-SA
Apakah langkah pertama yang perlu diambil dalam membina sesuatu atur cara komputer?

A Membina algoritma B Membina pseudokod


C Membina carta alir D Membina rangka

23. Danial ingin menggoreng telur. Antara yang berikut, yang manakah urutan aktiviti yang paling tepat.

A Tuangkan minyak, pecahkan telur, panaskan kuali, tunggu hingga telur masak, angkat telur ke
piring
B Panaskan kuali, tuangkan minyak,pecahkan telur, tunggu hingga telur masak, angkat telur ke
piring
C Pecahkan telur, tuangkan minyak, panaskan kuali, tunggu hingga telur masak, angkat telur ke
piring
D Panaskan kuali, pecahkan telur, tuangkan minyak, tunggu hingga telur masak, angkat telur ke
piring

24. Berdasarkan jadual di bawah, yang manakah tidak benar mengenai fungsi peralatan digital

Peralatan Digital Fungsi

Ketuhar gelombang mikro Memanaskan makanan

Penghawa dingin Menyejukkan udara

Pemain DVD Menayangkan gambar


5 PPT / TMK / TAHUN 6 / MEI 2018

Jam pintar Merakam gambar

25. Mengapakah atucara komputer dimasukkan ke dalam sesetengah perkakasan di rumah kita?

A Untuk memudahkan penggunaannya


B Untuk membolehkannya berfungsi mengikut apa yang ditetapkan
C Untuk mengelakkan perkakasan cepat rosak
D Untuk menjadi panduan penggunaan kepada pengguna

26. Apakah aturcara komputer yang terdapat pada mesin basuh elektronik?
I. Menyelaraskan suhu
II. Menentukan cara basuhan
III. Mengesan berat muatan
IV. Menentukan tempoh bilasan

A I, II dan III B I, II dan IV


C I, III dan IV D II, III dan IV

27. Atur cara komputer pada televisyen pintar membolehkan

A pelbagai cara memasak dilakukan


B masa ditetapkan dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi
C ia mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungis interaktif
D melaras suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan

28. Atur cara komputer pada ketuhar gelombang mikro membolehkan

A pelbagai cara memasak dilakukan


B masa ditetapkan dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi
C ia mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungis interaktif
D melaras suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan

29. Atur cara komputer pada peti sejuk membolehkan

A pelbagai cara memasak dilakukan


B masa ditetapkan dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi
C ia mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungis interaktif
D melaras suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan

30. Atur cara komputer pada jam penggera digital membolehkan

A pelbagai cara memasak dilakukan


B masa ditetapkan dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi
C ia mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungis interaktif
D melaras suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan
6 PPT / TMK / TAHUN 6 / MEI 2018

Anda mungkin juga menyukai