Anda di halaman 1dari 2

Abu ada 12 biji epal.

Epal itu di Kumar ada sejumlah botol air


masukkan ke dalam beberapa mineral. Kesemua botol air
buah bakul. Setiap bakul mineral itu hendak diagihkan
mengandungi 3 biji epal. kepada 31 orang murid. Setiap
murid perlu mendapat 4 botol
air.
Amna ada sejumlah klip Sebanyak 12465 batu bata
rambut. Klip rambut itu diperlukan untuk membuat
hendak diberikan kepada 6 sebuah rumah. Beberapa bilik
rakannya. Setiap rakannya hendak dibina. Setiap bilik
akan mendapat 7 klip rambut. menggunakan 4155 bilik.
Mariam ada wang sebanyak Sani ada 92565 rim kertas.
RM 250. Wang itu hendak Setiap sekolah akan menerima
diagihkan kepada beberapa beberapa rim kertas. kertas itu
orang anaknya. Setiap anaknya diagihkan 11 sekolah.
akan mendapat RM62.50.
Syaqila diberikan sejumlah Perniagaan Sunny perlu
wang oleh ibunya. Wang itu menghasilkan sejumlah kuih
digunakan untuk perbelanjaan tart untuk tempahan Hari
seminggu. Setiap hari dia Raya. Kesemua kuih tart itu
membelanjakan RM7. perlu disiapkan sepanjang
bulan Mei.
Setiap hari sebanyak 2156 biji
dapat dihasilkan.
Sarah ada 2316 pensel. Pensel Kumala ada perlu membuat
itu hendak dibungkus ke 357 biji kek. Dia memerlukan
dalam beberapa kotak pensel. beberapa jam untuk membuat
Setiap kotak perlu kesemua kek itu. Setiap sejam
mengandungi sedozen pensel. dia dapat mnghasil 7 biji kek.