Anda di halaman 1dari 12

Mohon diperhatikan

1. Dilarang merubah format excel yang telah disediakan 4. Untuk nilai rapor KKM P
2. Dilarang merubah setiap token yang telah ada 5. Untuk nilai SIKAP/SPIRITUAL
3. Dilarang merubah No, Nama Siswa, NIS dan NISN yang telah disediakan

Format Excel Import Nilai RAPOR


Aplikasi Dapodik Ditjen Dikdasmen
Token Mata Evaluasi : 95a6fce5-3fcb-4716-bcab-39ec13d4d088
Mata Evaluasi : Bahasa Indonesia
Tingkat Pendidikan :8
Rombongan Belajar : Kelas VIIIC
KKM Pengetahuan 81

Rapor Ke- :

Pengetahuan
No Nama Siswa NIS NISN
Nilai
1 ADITYA SAPUTRA 693 0043836642 85
2 AGENG ALFRIANSYAH 694 0046123241 84
3 AGUS MAHENDRA HARAHAP 695 0044437625 87
4 AHMAD BASITH 696 0044417638 81
5 AYU PUTRI FAUZIAH 749 0042536966 86
6 CHINDY LAILA HANUM 701 0047236240 95
7 DAVID AUFARIANSYAH PANGARIBUAN 702 0049780931 95
8 DIMAS PRATAMA 703 0041921821 81
9 GUSTI KURNIAWAN 704 0046850752 85
10 HAFIZH ANSARI 705 0049390223 83
11 KARIN SYAHANA SIREGAR 706 0050556640 84
12 LIDYA FRANSISCA 707 0046850785 88
13 M. ANDRIANSYAH 708 0047662742 81
14 MAHAWI HAFIZAH TUMANGGER 709 0043795473 94
15 MHD. ZAKI FAUZAN 710 0044756585 85
16 MUHAMMAD PAHRURROZI 711 0036312794 83
17 MUHAMMAD RIZQI ABDILLAH 712 0043898755 83
18 NUR HASANAH 831 0025326851 90
19 NURAZIZAH 713 0046778465 98
20 NURUL AIN AZZURA WAHYUDI 752 0042399046 90
21 SUHARDAMAYA PRADIVA 714 0039740070 93
22 SYAHRIN HARIS RAFANDY 715 0041676278 81
23 TRI SUCI NUR'AINI 716 0059367691 85
24 WINDARI NAILAH PUTRI 717 0036337772 95
25 ZUL FAHIRA 718 0030145850 82
26 ZULKARNAEN 719 0046951178 84
. Untuk nilai rapor KKM P 1 23 4 56 7 89
. Untuk nilai SIKAP/SPIRITUAL dan SOSIAL harap diisi hanya pada mata evaluasi Bahasa Indonesia

Sikap
Sikap Spiritual
Predikat
B
B
B
B
B
B
B
K
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
K
B
B
B
B
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100