Anda di halaman 1dari 5

Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas

Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan

SENARAI BIDANG TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

NISBAH PPM SEKOLAH RENDAH NISBAH PPM SEKOLAH MENENGAH


KELAYAKAN JAWATAN KELAYAKAN JAWATAN
ENROLMEN MURID ENROLMEN MURID
PPM (N17) PPM (N17)
1-10 1 1-15 1
11-20 2 16-30 2
21-30 3 31-45 3
31-45 4 46-60 4
46-60 5 61-80 5
61-75 6 81-100 6
76-90 7 101-120 7
91-105 8 121-140 8
106 DAN KE ATAS 9 141 DAN KE ATAS 9

Rujukan Catatan Harian Pembantu Pengurusan Murid


Program Pendidikan Khas Integrasi

BIL. ELEMEN

1 HAL EHWAL MURID


1.1 Memastikan murid sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas
1.2 Menyambut kedatangan murid semasa menghadiri kelas/stesen P&P
1.3 Menjaga keselamatan murid sewaktu berada di sekolah
Menunggu murid yang pulang lewat dan memastikan murid keluar dari kawasan sekolah dalam
1.4
keadaan selamat
1.5 Membantu murid ke tandas sekiranya perlu
Mengawasi murid semasa perubahan Pengajaran dan pembelajaran sewaktu guru menghadiri
1.6
taklimat/urusan rasmi
Menjaga murid yang sakit sementara menunggu kedatangan ibu bapa/penjaga semasa urusan ke
1.7
hospital
1.8 Membantu merawat kecederaan ringan yang dialami oleh murid
1.9 Bersama murid semasa perhimpunan rasmi sekolah
1.10 Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid dari segi tingkah laku, tutur kata dan kekemasan diri
1.11 Membantu menguruskan murid baharu
1.12 Membantu mengawasi murid sewaktu RMT dan semasa rehat
1.13 Membantu guru membuat tindakan susulan ke rumah ibu bapa/penjaga murid yang bermasalah.
2 PENGURUSAN BILIK DARJAH / BANGUNAN PENDIDIKAN KHAS
Membuka dan menutup kelas serta memastikan kelas dalam keadaan terurus sebelum dan selepas
2.1
P&P
2.2 Memastikan kebersihan dan keceriaan dalam dan luar bilik darjah
2.3 Memastikan kebersihan di dalam dan di luar tandas bangunan pendidikan khas
2.4 Membantu murid menjaga projek PPKI seperti kebun, taman dan lain-lain
2.5 Memastikan semua kemudahan/projek PPKI terurus

Pembantu Pengurusan Murid Program Pendidikan Khas Integrasi


Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan

BIL. ELEMEN

2.6 Membantu menjaga keselamatan alatan di dalam dan di luar bilik darjah/bangunan pendidikan khas
2.7 Memastikan peralatan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat
Membantu menyediakan ruang maklumat dan mengemas kini papan kenyataan dari semasa ke
2.8
semasa
2.9 Membantu mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif
Membantu memastikan kandungan peralatan dalam peti ubat dan alat pemadam api masih boleh
2.10
digunakan
3 PENGURUSAN DOKUMEN DAN STOK PENDIDIKAN KHAS
3.1 Membantu menyusun fail PPKI dengan teratur dan mudah diakses
3.2 Membantu pengurusan surat-menyurat
3.3 Membantu mengemas kini data murid setiap bulan
3.4 Membantu mengemas kini rekod dan fail murid
3.5 Membantu membuat inventori peralatan dan perabot di dalam kelas
3.6 Merekod pembelian bahan dan peralatan
3.7 Menyemak peralatan yang perlu dihapus kira dua kali setahun
4 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
4.1 Membantu menyediakan bahan, peralatan dan buku yang diminta oleh guru sebelum sesi P&P
4.2 Membantu dan memasang peralatan elektronik
4.3 Membantu membuat salinan (photostat)
4.4 Membantu murid menyediakan buku dan alat tulis sebelumP&P
Menguruskan murid yang menggunakan alat bantuan tertentu seperti memeriksa bateri alat
4.5
pendengaran, sistem FM, kanta pembesar, mesin braille dan lain-lain
4.6 Membantu mengurus masalah tingkah laku murid semasa P&P sekiranya perlu
4.7 Membantu menguruskan murid semasa aktiviti P&P sekiranya perlu
4.8 Membantu memegang tangan murid untuk aktiviti psikomotor halus dan kasar.
5 PENGURUSAN / PERGERAKAN DAN AKTIVITI MURID PENDIDIKAN KHAS (MOBILITI)
Membantu menguruskan murid yang tidak mampu berjalan atau bergerak dengan sendiri untuk ke
5.1
sesuatu tempat
5.2 Membantu murid yang menggunakan alatan khas untuk bergerak
5.3 Menjaga keselamatan dan pergerakan murid semasa aktiviti P&P di dalam dan di luar bilik darjah
5.4 Mengawasi pergerakan murid ketika mereka menjalani aktiviti kokurikulum
5.5 Menghantar dan mengambil murid inklusif di kelas arus perdana
6 TUGAS SEWAKTU CUTI SEKOLAH
6.1 Memastikan bilik darjah dan tandas di blok Pendidikan Khas sentiasa bersih, kemas dan selamat
6.2 Memastikan peralatan dan perabot perlu disusun semula
6.3 Memastikan tandas selamat dan boleh digunakan

Pembantu Pengurusan Murid Program Pendidikan Khas Integrasi


Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan

BIL. ELEMEN

6.4 Memastikan semua peralatan kelas dalam keadaan selamat dan tidak rosak
6.5 Mengenal pasti peralatan yang boleh digunakan/ perlu diselenggara atau dihapuskira
6.6 Memastikan Projek PPKI seperti berkebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga dengan baik
6.7 Membantu kerja-kerja perkebunan seperti menyiram/membaja/menggembur/memangkas/ meracun
6.8 Menjaga haiwan peliharaan
Menghubungi guru penolong kanan pendidikan khas atau penyelaras sekiranya diperlukan untuk
6.9
tindakan segera

Pembantu Pengurusan Murid Program Pendidikan Khas Integrasi


Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan
CATATAN TUGASAN HARIAN
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

MINGGU :
HARI : TARIKH :
MASA TIBA : MASA BALIK :

BIL BUTIRAN TUGAS CATATAN


1. HAL EHWAL MURID

2. PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN BANGUNAN PENDIDIKAN KHAS

3. PENGURUSAN DOKUMEN DAN STOK PENDIDIKAN KHAS

4. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

5. PENGURUSAN / PERGERAKAN DAN AKTIVITI MURID PENDIDIKAN KHAS (MOBILITI)

6. TUGAS-TUGAS LAIN

Tandatangan PPM, Tandatangan PK Pend Khas / PK 1,

____________________ _____________________
Tarikh: Tarikh:

Pembantu Pengurusan Murid Program Pendidikan Khas Integrasi


Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan

olah

CATATAN TUGASAN HARIAN

PEMBANTU PENGURUSAN MURID


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

NAMA NURUL ASMA BINTI AHMAD

ANGKA PEJABAT D 50489

NAMA SEKOLAH SK. SULTAN IBRAHIM 1

KOD SEKOLAH DBB 3235

Pembantu Pengurusan Murid Program Pendidikan Khas Integrasi