Anda di halaman 1dari 1

Objektif Pembelajaran/

Kriteria Kejayaan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1 mengelecek bola di dalam ruang yang ditentukan

Elemen Merentas Kurikulum : Nilai Murni (Moral Values)

Bidang/Tema : 4) Kemahiran Asas Permainan (Kategri Serangan)

Tajuk : 4) Menghantar bola

Standard Kandungan : 4) 1.6 2.6 dan 5.2

Standard Pembelajaran : 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan
alatan dan anggota badan yang dibenarkan.

Anda mungkin juga menyukai