Anda di halaman 1dari 1

Salmong Tugunan

Ika-labinsiyam na Linggo sa Karaniwang Panahon (Taon B)


Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (Tugon: 9a)

Musika ni John John J. Dorega

34 î ÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇú . ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ úÈ ÏÈ ÇÇö . JÏÈ ÏÈ úÈ . úÈÈ Î
C F G7 C Am F G7 C

Ç È È ÈÈ ÈÈ
============================
& öÇ Ç úÇ ÈÈ ÈÈ Ç ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
TUGON: Mag - su - mi-kap ta-yong kam - tin ang Pa - ngi - no - ong bu - ti - hin----------------.

ÇÇö ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇö Ç


Am F G C

W Ç ö
Ç W öÇ Ç ÇöÇ
============================
&
(1) Panginoo'y aking laging pu - pu - ri - hin; Sa pasasalamat di ako ti - ti - gil.
(2) Ang pagkadakila niya ay i - ha-yag At ang ngalan niya'y purihin ng la -hat!
(3) Nagalak ang aping umasa sa kan-ya, Pagkat di nabigo ang pag-a - sa ni - la.
(4) Anghel yaong bantay sa may takot sa Di- yos, Sa mga panganib, sila'y ki - nu-kup-kop.

Ç Ç ÇÇ Ï
G7

Ç Ç Ç
öÇ öÇ ÈÈÈ
F Dm D

W Ç
ÇöÇ öÇ ÇöÇ #W
============================
& Ó{
(1) Aking pupurihin kanyang m - ga ga-wa, Kayong naaapi, makinig, ma-tu-wa. (Tugon)
(2) Ang aking dalangi'y dininig ng Di -yos, Nawala sa akin ang lahat kong ta-kot. (Tugon)
(3) Tumatawag sa Diyos ang walang pag- a - sa, Sila'y iniligtas sa hirap at du -sa. (Tugon)
(4) Ang galing ng Poon hanaping ma-si-kap; Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas
ay maituturing na taong ma-pa-lad. (Tugon)