Anda di halaman 1dari 1

Catatan PKn Kelas 1

1. Pengamalan sila ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa


- Percaya dan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
- Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama.
- Saling menghormati dalam menjalankan ibadah.
2. Pengamalan sila ke-2 : Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Saling mencintai sesama manusia.
- Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
3. Pengamalan sila ke-3 : Persatuan Indonesia
- Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
- Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
- Menempatkan kesatuan persatuanbangsa.
4. Pengamalan sila ke-4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.
5. Pengamalan sila ke-5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Bersikap adil.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolognan kepada orang lain.