Anda di halaman 1dari 1

ULANGAN HARIAN

KD 3.2

2 3 1+√3
1. Diketahui cos 𝐴 = 3 , cos 𝐵 = 5 D. 4
dimana A dan B sudut lancip. Nilai 1−√3
E.
dari cos(𝐴 + 𝐵) adalah .... 4
2 6. Diketahui
A. 15 (3 − 2√5 ) 1
2 𝑐𝑜𝑠𝑎 cos 𝑏 − sin 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑏 = 2
B. (5 − √3 ) { Nilai
15 1
2 𝑠𝑖𝑛 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑏 + cos 𝑎 cos 𝑏 = 8
C. 15
(3 − √5 )
2 dari tan 𝑎 . tan 𝑏 = ....
D. 15
(3 + √5 ) 5
2 A. − 3
E. (5
+ √3 ) 3
15 B. − 5
2. Diketahui 𝐴 + 𝐵 =
1 3
120𝑜 𝑑𝑎𝑛 sin 𝐴 sin 𝐵 = . Nilai dari C. 16
8 5
cos ( 𝐴 − 𝐵) adalah .... D.
16
3 5
A. − 4 E. 3
1
B. −4 7. Bentuk
1 cos 𝑥+cos 5𝑥
C. 2𝑐𝑜𝑠2 𝑥−1
𝑒𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 ….
4
1 A. 2 sin 2𝑥
D. 2
3
B. 2 sin 3𝑥
E. 4
C. 2 cos 3𝑥
3. Nilai dari cos 112,5𝑜 adalah .... D. −2 cos 3𝑥
1 E. −2 sin 3𝑥
A. − √2 + √2
2 sin 7𝑥−sin 5𝑥
1
8. Bentuk sederhana dari
cos 7𝑥−cos 5𝑥
B. − 2 √2 − √2 adalah ....
1
C. − 4 √2 + √2 A. − cot 6𝑥
1 B. − tan 6𝑥
D. − √2 − √2 C. tan 6𝑥
4
1 D. cot 3𝑥
E. 2 √2 + √2
cos 75𝑜 −cos 15𝑜 E. cot 6x
4. Nilai dari sin 75𝑜 −𝑠𝑖𝑛15𝑜 adalah.... 9. Jika cos 𝑥 = −0.6 dan x berada
A. −1 dikuadran III, maka nilai dari
1
B. − 2 sin 3𝑥 + sin 3𝑥 = ....
1 A. −720
C.
2
1
B. −360
D. 2
√2 C. 180
E. 1 D. 360
1
5. Diketahui sin 𝑥 = 2 (untuk x sudut E. 720
10. Bentuk paling sederhana dari
lancip). Nilai dari cos (𝑥 + 2(cos 𝜃+𝑠𝑖𝑛𝜃)
75𝑜 ) cos ( 𝑥 + 15𝑜 ) adalah .... 𝑠𝑖𝑛2𝜃+𝑐𝑜𝑠2𝜃+1
adalah ....
1−√3 A. cos 𝜃
A. 2 B. sec 𝜃
1+√3
B. C. 2 cos 𝜃
2
2−√3 D. sin 𝜃
C. 2 E. cosec 𝜃