Anda di halaman 1dari 6

SJK(T) LABIS

UJIAN BULANAN MAC 2017


BAHASA MELAYU (PENULISAN)
TAHUN 5
( 1 JAM 15 MINIT )

NAMA : ………………………………… TARIKH :___________________

KELAS :………………………………….

1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B, dan


Bahagian C.
2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.
3. Bagi Bahagian C,kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau
Soalan 2.

Bahagian A
(10 Markah)
(Masa dicadangkan : 15 Minit)

Gambar di bawah ini menunjukkan aktiviti-aktiviti pada masa lapang.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti pada masa lapang berdasarkan
gambar.

1
1._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2
Bahagian B
(15 Markah)
(Masa dicadangkan : 25 Minit)

Gambar di bawah ini menunjukkan manfaat perpustakaan.


Tulis ulasan tentang gambar tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________
Bahagian C
(25 Markah)
(Masa dicadangkan : 35 Minit)

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah kata.

Soalan 1
Tulis sebuah karangan autobiografi yang bertajuk ‘Aku Seutas Jam Tangan”.
Tulis karangan kamu selengkapnya.

ATAU

Soalan 2
Pada cuti sekolah yang lalu, kamu bersama-sama dengan keluarga kamu telah
melancong ke negeri Melaka.
Tulis tentang pengalaman kamu itu selengkapnya.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________

5
6