Anda di halaman 1dari 27

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BELAGA

96900 BELAGA

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL


(PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY-PLC)

LAPORAN PENGGAL 1 TAHUN 2018

TEACHER SHARING SESSION

(SESI PERKONGSIAN GURU)

BIDANG BAHASA

DISEDIAKAN OLEH:

1. ANNIE HII
2. NURUL SYAFAWANI BINTI MUHAMMED SUHAIMI
3. AFFLIN AUDERY AK KUEK

Jawatankuasa Pengurusan Program PLC Bidang Bahasa Tahun 2018


Pengerusi : En. Usat Ibut (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En Seburat Among (Penolong Kanan Pentadbiran)
Penyelaras PLC : En. Herman sani
Ketua Kumpulan : Cik Annie Hii
Ahli- ahli 1. AFFLIN AUDREY AK KUEK
2. NURUL SYAFAWANI BINTI MUHAMMED

SUHAIMI

PENGHARGAAN

Kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan


ribuan terima kasih kepada Penyelaras Program Learning
Community (PLC) iaitu Encik Herman Sani yang telah banyak
memberi tunjuk ajar serta bimbingan yang penuh dedikasi
sepanjang menyiapkan tugasan ini.

Tidak lupa juga kepada mentor kami selaku ketua bidang


bahasa Encik Mark Kayan yang sudi berkongsi setiap
pengalaman,bimbingan dan nasihat kepada kami, serta rakan-
rakan yang banyak membantu dalam menyiapkan laporan ini.

Akhir kata, semoga dapat kami hasilkan tugasan kami


dengan baik seperti mana yang dikehendaki dari program ini.
Sekali lagi, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada mana-
mana pihak yang terlibat.
Jadual Perancangan Pelaksanaan PLC 2018 ( Penggal 1 & Penggal 2)
Penggal 1 (APRIL-MEI)
Bil Pelan Tindakan KPI Tarikh Tanggungjawab
Pelaksanaan
Pelaksanaan PLC Penggal 1 : April-Mei,2018
1 Pendedahan konsep PLC lesson study, Semua guru memahami 09- 13 April 2018 Penyelaras PLC
peer couching dan video critique kepada konsep PLC dan ketiga-tiga Sekolah (Herman
semua guru interim SMK Belaga. strategi PLC yang akan Minggu 2 Sani)
dilaksanakan sepanjang
tahun ini.
2 Pembahagian tugas kumpulan Semua guru memahami 16-20 April 2018 Penyelaras PLC
sepanjang tahun 2018 tugas masing-masing Sekolah
Minggu 3
Guru Interim

3 Menentukan tempat,tarikh dan masa Ketua bidang dan guru 23-27 April 2018 Ketua Bidang
untuk perjumpaan ‘’sharing session’’. interim bersedia untuk Bahasa
perjumpaan pada minggu Minggu 4
seterusnya. Guru Interim

4 Membincangkan permasalahan atau isu- Guru-guru interim mencatat 30 April-4 Mei Guru Interim
isu yang akan dikaji. isu-isu yang akan 2018
dibincangkan bersama Ketua
Bidang Bahasa pada minggu Minggu 1
seterusnya.

5 Pelaksanaan Teacher Sharing session Semua guru interim 7- 11 Mei 2018 Ketua Bidang
guru interim bersama Ketua Bidang berkongsi pengalaman serta Bahasa
Bahasa Cikgu Mark Kayan mendapat bimbingan dan
nasihat dari apa yang Minggu 2 Guru Interim
dikongsikan oleh Cikgu Mark.

6 Guru Interim mengisikan borang Teacher Guru Interim berkongsi Guru Interim
Sharing Session dan berkongsi apa yang mengenai pengisian borang
diperolehi dari perkongsian pada minggu Teacher Sharing Session
lepas 14-18 Mei 2018
7 Menentukan masa,tempat dan tarikh Mentor dan guru interim Minggu 3 Mentor
untuk perjumpaan Teacher Sharing bersedia untuk perjumpaan
Session kali kedua bersama mentor. yang seterusnya. Guru Interim

8 Pelaksanaan Teacher Sharing session Guru interim mencatat serta Mentor


kali kedua guru interim bersama Mentor memahami teknik pengajaran
Ustazah Nik Najihah Bt Nik Ahmad Kamil & pembelajaran yang 21-25 Mei 2018 Guru Interim
dikongsikan oleh Ustazah Nik Minggu 4
Najihah Bt Ahmad Kamil

9 Mengenal pasti topik dan kemahiran Ketua bidang dan ketua Ketua Bidang
yang sukar difahami oleh murid dalam panitia matapelajaran Matapelajaran
bidang bahasa. dengan kerjasama guru-guru
interim menyenaraikan topik
dan kemahiran yang akan Guru Interim
diajar dengan menggunakan
strategi-strategi PLC.
10 Perjumpaan untuk pelaksanaan Lesson Guru Interim menghasilkan Ketua kumpulan
Study rancangan pengajaran harian
Guru Interim
berdasarkan topik dan
(Tingkatan 1) kemahiran yang telah 21-25 Mei 2018
disediakan untuk
pelaksanaan PLC. Minggu 4

11 Penghantaran Laporan Penggal Pertama Guru Interim menyediakan Cuti Pertengahan Guru Interim
laporan yang lengkap Tahun

Pelaksanaan PLC Penggal 2 : Jun - September


Bil Pelan Tindakan KPI Tarikh Tanggungjawab
Pelaksanaan
12 Perjumpaan AJK Lesson Study Semua ahli kumpulan Lesson 25- 29 Jun 2018 Ketua Kumpulan
(Tingkatan Satu) untuk persiapan Study memahami rancangan
sebelum pelaksanaan Lesson Study pengajaran harian dengan Minggu 4 Guru Interim
menyeluruh.

13 Pelaksanaan Lesson Study Semua AJK Lesson Study 2- 6 Julai 2018 Ketua Kumpulan
menjalankan Lesson Study
(Tingkatan Satu) yang pertama Minggu 1 Guru Interim

14 Sesi refleksi selepas Lesson Study Semua AJK Lesson Study 9- 13 Julai 2018 Ketua Kumpulan
(Tingkatan Satu) dengan kerjasama *pakar
rujuk membuat perbincangan Minggu 2 Guru Interim
dan memberi cadangan
*perbincangan secepat mungkin selepas penambahbaikan.
pelaksanaan Lesson Study
* PPD
* Sekolah: Pengetua, PK, KB
*Lain-lain: Golongan yang
berkelayakan di bidang
pendidikan.

15 Perjumpaan untuk pelaksanaan Peer Guru mata pelajaran memilih 16- 20 Julai 2018 Penyelaras PLC
Coaching (Tingkatan 1) coach masing-masing. Panitia
Minggu 3
* Cuba jangan melibatkan guru yang Ketua Panitia
telah mengajar untuk Lesson Study di
Peer Coaching lagi. Guru Interim

16 Perjumpaan Coach dengan Coachee Coachee menerangkan 23- 27 Julai 2018 Coach
(Tingkatan Satu) sebelum pelaksanaan aspek-aspek yang akan
Peer Coahing. diperhatikan semasa Minggu 4 Coachee
pelaksanaan Peer Coaching
(Pra-Konferensi).

17 Pelaksanaan Peer Coaching Coach and coachee 30- 3 Ogos 2018 Coach
(Tingkatan Satu) mengadakan Peer Coaching
(Konferensi). Minggu 1 Coachee

18 Sesi refleksi selepas Peer Coaching Coach dan Coachee 6- 10 Ogos 2018 Coach
(Tingkatan Satu) membincangkan
pelaksanaan Peer Coaching Minggu 2 Coachee
*perbincangan secepat mungkin selepas
pelaksanaan Peer Coaching. dengan memberi penekanan
kepada aspek-aspek yang
telah dibincangkan.
(Pasca-Konferensi)

19 Perbincangan untuk pelaksanaan Semua AJK Learning Walks 13- 17 Ogos 2018 Ketua Kumpulan
Learning Walks (semua guru interim merancang aspek yang
terlibat) hendak dipelajari dalam Minggu 3 Guru Interim
aktiviti tersebut.

20 Pelaksanaan Learning Walks Semua AJK Learning Walks 20- 24 Ogos 2018 Ketua Kumpulan
(semua guru interim terlibat) menjalankan program.
Minggu 4 Guru Interim

21 Sesi refleksi selepas Learning Walks Semua AJK Learning Walks 27- 31 Ogos 2018 Ketua Kumpulan
(Semua guru interim terlibat) dengan kerjasama pakar
rujuk membuat perbincangan Minggu 5 Guru Interim
*perbincangan secepat mungkin selepas dan memberi cadangan
pelaksanaan Learning Walks. penambahbaikan.

22 Laporan pelaksanaan PLC kitaran 2 Penyelaras PLC Bidang 1- 30 September Penyelaras PLC
Bahasa menyediakan laporan 2018 Panitia
lengkap.

23 Penyimpanan semua dokumentasi Penyelaras PLC Bidang 1- 30 September Penyelaras PLC


pelaksanaan PLC Bahasa menyediakan satu 2018 Panitia
fail lengkap.
Teacher Sharing Session Pertama ( Sesi Perkongsian Guru) Bidang Bahasa

Penyelaras PLC : En. Herman sani


Nama Ahli Kumpulan 1. ANNIE HII

2. AFFLIN AUDREY AK KUEK

3. NURUL SYAFAWANI BINTI MUHAMMED

SUHAIMI
Tempat Ruang Rehat Bilik Guru SMK Belaga
Tarikh 15 Mei 2018
Masa 7pm - 8pm

Guru yang Berkongsi Cikgu Mark Anak Kayan


Fokus Perkongsian Perkongsian mengenai masalah kawalan kelas di dalam

bilik darjah dan cara-cara menangani masalah ini.

Sarana 1 (TSS)

SESI PERKONGSIAN GURU


Nama Ahli Kumpulan:
1. ANNIE HII
2. NURUL SYAFAWANI BINTI MUHAMMED SUHAIMI
3. AFFLIN AUDERY AK KUEK

Tempat: RUANG REHAT BILIK GURU SMK BELAGA


Tarikh: 15 MEI 2018
Masa : 7pm-8pm

Deskripsi : Apa yang telah berlaku? Apa yang dikaji / pelajari?

Perkongsian mengenai masalah kawalan kelas di dalam bilik darjah:


(i) Perbincangan mengenai pelajar mula aktif dan buat bising apabila mereka telah
menyiapkan awal tugasan atau kerja yang diberi.
(ii) Perbincangan mengenai isu pelajar tidak menyiapkan kerja rumah atau tugasan
yang diberi.
(iii) Perbincangan mengenai kawalan kelas menjadi menyukarkan apabila murid
mempunyai tahap kemampuan dan kefahaman yang berbeza.

Interprestasi : Apa yang penting / menarik / berguna / releven tentang sesi


perkongsian atau idea yang dusampaikan tadi? Adakah amalan ini sama atau
berbeza dengan apa yang anda praktikkan sebelum ini?

Selepas sesi perkongsian ini, kita telah mengetahui cara yang lebih berkesan dalam
menangani masalah kawalan kelas di dalam bilik darjah. Contohnya,
(i) Menetapkan peraturan terlebih dahulu sebelum memulakan kelas sebagai garis
panduan kepada tingkah laku pelajar di bilik darjah yang diharapkan oleh guru.
(ii) Pendekatan psikologi atau kaunseling kepada pelajar mengikut kesesuaian dan
keadaan semasa.
(iii) Gandakan kerja bagi pelajar yang tidak menyiapkan tugasan atau kerja rumah.
(iv) Sediakan aktiviti atau latihan tambahan kepada pelajar yang sudah siap tugasan
yang diberi awal supaya tidak buat bising dalam kelas.
(v) Membahagikan kumpulan dan menyediakan bahan mengikut tahap penguasaan
murid, seperti baik, sederhana dan lemah.
(vi) Penerapan model kooperatif teknik “Round Table” untuk meningkatkan motivasi
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Hasil : Apakah yang saya pelajari? Apa maksudnya pada profesionalisme saya?

Sebagai seorang guru, adalah berusaha untuk memotivasi pelajar untuk belajar,
membuat pelajar itu memberi sepenuh perhatian, berdisiplin dan bertingkah laku baik
semasa sesi pengajaran. Jadi, perbincangan ini telah membantu saya untuk:
(i) Mengawal kelas dengan lebih berkesan.
(ii) Mengaplikasi dan memperbaiki pendidikan Abab ke-21 dalam kelas.
(iii) Meningkatkan teknik mengajar di dalam kelas.
(iv) Mengurus dan mengawal tingkah laku para pelajar bagi menjadikan pembelajaran
dan pengajaran lebih kondusif di bilik darjah.

Sarana 2 (TSS)

SESI PERKONGSIAN GURU

Nama Ahli Kumpulan:


1.Nurul Syafawani Bt Muhammed Suhaimi
2.Aflin Audrey Ak Kuek
3.Annie Hii

Tempat : Ruang Rehat Bilik Guru


Tarikh : 15 Mei 2018
Masa : 7.00-8.00 pm

Deskripsi : Apa yang telah berlaku? Apa yang dikaji / pelajari?

Perbincangan lebih cenderung mengenai isu kawalan kelas di dalam bilik darjah

1) Pelajar tidak menyiapkan kerja rumah atau tugasan yang diberi ketika sesi pembelajaran
dijalankan.

2) Pelajar mula bising dan aktif setelah menyiapkan tugasan yang diberi.

3) Keadaan kelas yang tidak terkawal apabila adanya tahap kefahaman dan kemampuan
pelajar yang berbeza.

4) Kurang minat dan fokus dalam kelas menyebabkan pelajar mula berbual dengan rakan
sekelas dan hilang tumpuan pada pembelajaran.
Interprestasi : Apa yang penting / menarik / berguna / releven tentang sesi perkongsian atau
idea yang dusampaikan tadi? Adakah amalan ini sama atau berbeza dengan apa yang anda
praktikkan sebelum ini?

Selepas sesi perkongsian dijalankan, beberapa cara yang lebih berkesan dan boleh
digunakan untuk menyelesaikan masalah kawalan kelas yang dihadapi. Antaranya ialah,

1) Pelajar dikenakan denda yang lebih efisien contohnya, gandakan tugasan bagi mereka yang
tidak menyiapkan kerja.

2) Menyediakan aktiviti atau latihan tambahan bagi mengelakkan pelajar membuat bising
yang mengganggu pdpc.

3) Guru juga boleh menempatkan pelajar yang tahap kefahamannya rendah bersama dengan
mereka yang tahap kefahamannya tinggi, supaya mereka lebih saling bantu-membantu dan
bersaing antara satu sama lain.

4) Boleh juga membahagikan kumpulan pelajar mengikut tahap penguasaan murid seperti
lemah,sederhana dan baik serta menyediakan bahan atau aktiviti yang bersesuaian dengan
tahap pelajar.

5)Guru menyediakan bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar dan aktiviti-aktiviti
yang boleh menarik minat pelajar tersebut.
6) Memberi kata-kata motivasi yang boleh merangsang pelajar untuk berkelakuan baik dan
bersemangat untuk memulakan pembelajaran.
Hasil : Apakah yang saya pelajari? Apa maksudnya pada profesionalisme saya

Sebagai seorang guru, kita perlu berusaha untuk memastikan pdpc berjalan lancar dan
berjaya mendapatkan hasil pembelajaran yang mantap. Oleh itu, apa yang saya pelajari dari
sesi perkongsian ini adalah ;-

1) Mengurus dan mengawal tingkah laku pelajar dengan lebih tegas.


2) Mengaplikasikan pendidikan abad ke-21 contohnya, teknik ‘’Round Table’’.
3) Meningkatkan teknik pengajaran dan pembelajaran didalam kelas .

Sarana 3 (TSS)

SESI PERKONGSIAN GURU


Nama Ahli Kumpulan:
1. AFFLIN AUDREY ANAK KUEK
2. NURUL SYAFAWANI BINTI MUHAMMED SUHAIMI
3. ANNIE HII

Tempat: RUANG REHAT BILIK GURU SMK BELAGA


Tarikh: 15 MEI 2018
Masa : 7pm-8pm

Deskripsi : Apa yang telah berlaku? Apa yang dikaji / pelajari?

Perkongsian mengenai masalah kawalan kelas di dalam bilik darjah:


 Mengenai kawalan kelas iaitu seseorang guru harus menetapkan beberapa peraturan
terlebih dahulu sebelum memulakan PdP.
 Menggunakan pendekatan psikologi kepada pelajar untuk mengawal kelas.
 Permasalahan timbul apabila kelas mula bising lepas siapkan latihan.
 Terdapat murid mempunyai tahap kemampuan atau kefahaman secara tidak langsung
menyukarkan kawalan kelas.
 Mengenai pelajar suka bercakap ketika bercakap sehingga latihan tidak dibuat.

Interprestasi : Apa yang penting / menarik / berguna / releven tentang sesi perkongsian atau
idea yang disampaikan tadi? Adakah amalan ini sama atau berbeza dengan apa yang anda
praktikkan sebelum ini?

 Melalui perkongsian ini, kita boleh mengetahui cara mengawal keadaan kelas yang
bising dengan menggunakan pendekatan psikologi iaitu ‘Brainwash’
 Selain itu, dengan menetapkan peraturan sebelum PdP juga merupakan salah satu cara
untuk mengawal kelas.
 Melalui perkongsi ini juga, kita dapat mengetahui jalan penyelesaian untuk kelas yang
mempunyai tahap kemampuan berbeza dengan menyediakan latihan yang sama tetapi
mempunyai tahap berbeza iaitu tinggi dan rendah.
 Selain itu, kita boleh menggunakan hukuman kepada pelajar yang tidak menyiapkan
kerja rumah dengan memberi gandaan kerja kepada pelajar.

Hasil : Apakah yang saya pelajari? Apa maksudnya pada profesionalisme saya?

Daripada perkongsian ini:


 Dapat menjadikan saya seorang guru yang lebih tegas.
 Dapat meningkatkan kreativiti saya ketika mengajar di dalam kelas
 Dapat meningkatkan cara komunikasi saya dengan lebih baik.
 Saya dapat menambah baik RPH supaya sesuai untuk semua pelajar.

Teacher Sharing Session Kedua ( Sesi Perkongsian Guru)

Penyelaras PLC : En. Herman sani


Nama Ahli Kumpulan 1. ANNIE HII

2. AFFLIN AUDREY AK KUEK

3. NURUL SYAFAWANI BINTI MUHAMMED

SUHAIMI
Tempat Ruang Rehat Bilik Guru
Tarikh 21 Mei 2018
Masa 09.30-10.00 am

Guru yang Berkongsi Ustazah Nik Najihah Bt Nik Ahmad Kamil


Fokus Perkongsian Teknik Pengajaran & Pembelajaran PAK-21

Sarana 1
(TSS)

SESI PERKONGSIAN GURU

Nama Ahli Kumpulan:


1. ANNIE HII
2. NURUL SYAFAWANI BINTI MUHAMMED SUHAIMI
3. AFFLIN AUDERY AK KUEK

Tempat: RUANG REHAT BILIK GURU SMK BELAGA


Tarikh: 21 MEI 2018
Masa : 9.30am-10.00am
Deskripsi : Apa yang telah berlaku? Apa yang dikaji / pelajari?

Perkongsian mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran abad ke-21:


(i) Perbincangan mengenai cara membantu pelajar mendapat 100% kelulusan dalam
peperiksaan.
(ii) Perbincangan mengenai cara meningkatkan minat pelajar dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.
(iii) Perbincangan mengenai cara mengaplikasikan PAK21 dalam kelas.

Interprestasi : Apa yang penting / menarik / berguna / releven tentang sesi


perkongsian atau idea yang dusampaikan tadi? Adakah amalan ini sama atau
berbeza dengan apa yang anda praktikkan sebelum ini?

Selepas sesi perkongsian ini, kita telah mengetahui cara yang lebih berkesan dalam
mengaplikasikan teknik pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 di dalam bilik
darjah. Contohnya,
(i) Membuat ulangkaji dengan pelajar dengan memberi latihan tubi atau bahan yang
sama sehingga pelajar dapat menguasai sepenuhnya.
(ii) Mengenalpasti topik yang tidak dapat dikuasai oleh pelajar dan buat ulangkaji.
(iii) Membahagikan pelajar dalam kumpulan berdasarkan tahap penguasaan murid,
seperti baik dan lemah. Kumpulan yang baik akan diiringi oleh seorang mentor yang
dipilih antara pelajar manakala kumpulan yang lemah akan dibimbing sendiri oleh
guru.
(iv) Sediakan aktiviti yang menarik seperti permainan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran untuk menarik minat pelajar.
(v) Sentiasa mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam kelas supaya pelajar
rasa tidak bosan dalam kelas.
(vi) Penerapan model kooperatif teknik “Gallery Walk” untuk meningkatkan motivasi
pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Hasil : Apakah yang saya pelajari? Apa maksudnya pada profesionalisme saya?

Sebagai seorang guru, adalah berusaha untuk meningkatkan teknik mengajar dari
semasa ke semasa dan memastikan setiap pelajar mendapat keputusan yang cemerlang
dalam peperiksaan. Jadi, perkongsian ini telah membantu saya untuk:
(i) Mewujudkan kelas yang seronok dan kondusif.
(ii) Mengaplikasi dan memperbaiki pendidikan Abab ke-21 dalam kelas.
(iii) Meningkatkan teknik mengajar di dalam kelas.
(iv) Menjadi seorang guru yang lebih baik.

Sarana 2 (TSS)

SESI PERKONGSIAN GURU

Nama Ahli Kumpulan:


1. Nurul Syafawani Bt Muhammed Suhaimi
2. Annie Hii (Ketua)
3. Aflin Audrey Ak Kuek

Tempat : Ruang Rehat Bilik Guru


Tarikh : 21 Mei 2018
Masa : 09.30-10.00 am
Deskripsi : Apa yang telah berlaku? Apa yang dikaji / pelajari?

Perbincangan lebih cenderung mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran pak-


21.

1) Kenalpasti bentuk soalan atau topik yang sukar difahami oleh pelajar.

2) Membuat ulangkaji atau latih tubi berulang kali pada bentuk soalan atau topik
yang sukar difahami pelajar.

3) Bahagikan pelajar dalam kumpulan,pelajar yang lemah atau kurang minat


tempatkan mereka semeja dengan guru ketika membuat latihan.

Interprestasi : Apa yang penting / menarik / berguna / releven tentang sesi


perkongsian atau idea yang dusampaikan tadi? Adakah amalan ini sama atau
berbeza dengan apa yang anda praktikkan sebelum ini?

Selepas sesi perkongsian dijalankan, beberapa cara yang lebih berkesan dan boleh
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Antaranya ialah,

1) Buat latih tubi atau ulang kaji benda yang sama berulang kali untuk memastikan
pelajar lemah dapat menguasai topik.

2) Pastikan juga pelajar bukan hanya belajar dalam keadaan duduk di tempat
masing-masing, pelajar juga seharusnya bergerak supaya pdpc tidak
membosankan.

3) Buat permainan yang berkaitan dalam pdpc untuk menarik minat pelajar yang
lemah.
Hasil : Apakah yang saya pelajari? Apa maksudnya pada profesionalisme saya

Sebagai seorang guru, kita perlu berusaha untuk memastikan pdpc berjalan lancar
dan berjaya mendapatkan hasil pembelajaran yang mantap. Oleh itu, apa yang saya
pelajari dari sesi perkongsian ini adalah ;-

1) Selitkan unsur-unsur lucu ketika mengajar.


2) Mengaplikasikan pendidikan abad ke-21 contohnya, teknik ‘’Gallery Walk’’..
3) Tegas dan bagi keseronokan kepada pelajar ketika pdpc dijalankan dengan
teknik-teknik tertentu.
Sarana 2 (TSS)

SESI PERKONGSIAN GURU

Nama Ahli Kumpulan:


1. Afflin Audrey anak Kuek
2. Annie Hii (Ketua)
3. Nurul Syafawani Bt Muhammed Suhaimi

Tempat : Ruang Rehat Bilik Guru


Tarikh : 21 Mei 2018
Masa : 09.30-10.00 am
Deskripsi : Apa yang telah berlaku? Apa yang dikaji / pelajari?

Perkongsian/ permasalahan yang dibincangkan :

 Perkongsian mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran untuk membantu


pelajar mencapai kelulusan dalam ujian

 Penekanan terhadap latihan tubi berulang pada soalan atau topik yang sukar.

 Penekanan penggunaan PAK – 21 dalam pembelajaran

Interprestasi : Apa yang penting / menarik / berguna / releven tentang sesi


perkongsian atau idea yang dusampaikan tadi? Adakah amalan ini sama atau
berbeza dengan apa yang anda praktikkan sebelum ini?

Hasil daripada perkongsian tersebut terdapat beberapa cara untuk mengatasi


masalah yang dihadapi.

 Melibatkan banyak aktiviti kepada murid dan guru sebagai pembimbing

 Menggunakan teknik kecindan dalam PdP supaya pelajar dan tidak bosan.

 Menggunakan permainan dalam PdP.

 Menyediakan banyak latihan kepada murid secara berkala.

Hasil : Apakah yang saya pelajari? Apa maksudnya pada profesionalisme saya

Dapatan daripada hasil perkongsian :

 Mengaplikasi lebih banyak PAK ke 21 di dalam kelas


 Mewujudkan suasana PdP yabg seronok
 Memberi lebih kerap latihan tubi kepada pelajar.

KESIMPULAN

Teacher Sharing Session ( Sesi Perkongsian Guru)


Pertama
Berdasarkan sesi perkongsian guru bersama Cikgu Mark
anak Kayan, kami dapat membuat kesimpulan bahawa setiap
guru harus dapat mengawal keadaan kelas dengan baik
supaya PdPc berjalan dengan lancar. Melalui perkongsian ini,
pelbagai kaedah kawalan kelas yang dapat diaplikasikan
untuk mengawal kelas tidak kira guru mengajar subjek lain.
Beberapa masalah akan timbul jika kelas tidak dapat dikawal
dengan baik secara tidak langsung boleh menganggu PdPc.
Melalui perkongsian ini, cikgu Mark telah memberi beberapa
tips untuk mengawal kelas seperti membuat peraturan yang
tegas di dalam kelas, memberi gandaan kerja untuk pelajar
yang tidak memyiapkan kerja rumah dan memberi latihan
yang sama tetapi berbeza tahap untuk kelas yang mempunyai
tahap yang berbeza. Akhir sekali, perkongsian ini sekaligus
dapat meningkatkan kualiti PdPc dan kawalan kelas
seseorang guru tersebut.
Teacher Sharing Session ( Sesi Perkongsian Guru)
Kedua
Berdasarkan sesi perkongsian guru bersama mentor
Ustazah Nik Najihah Bt Nik Ahmad Kamil amat menekankan
supaya pelajar yang lemah seharusnya diberi ulangkaji atau
latih tubi berulang-ulang kali pada topik yang pelajar lemah
untuk kuasai. Hal ini membolehkan pelajar sekurang-
kurangnya dapat menjawab atau memahami soalan itu walau
hanya sekadar lulus dan tidaklah mencapai kefahaman itu
sehingga 100%. Selain itu juga, guru dinasihatkan supaya
tidak terlalu tegas ketika mengajar dan selitkan unsur-unsur
lucu bagi mengelakkan pelajar hilang fokus ketika belajar.
Akhir kata, perkongsian ini sekaligus dapat meningkatkan
kualiti PdPc seseorang guru tersebut.
LAMPIRAN
Teacher Sharing Session ( Sesi Perkongsian Guru) Pertama
Ketua Bidang Bahasa, Cikgu Mark sedang mengkongsikan pengalaman beliau
mengenai masalah kawalan kelas di dalam bilik darjah dan cara-cara
menangani masalah ini.

Teacher Sharing Session ( Sesi Perkongsian Guru) Kedua


Ustazah Nik Najihah Bt Nik Ahmad Kamil sedang mengkongsikan pengalaman
beliau mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 di dalam bilik
darjah.

Semua ahli kumpulan Bahasa sedang mendengar dan mencatat apa yang
dikongsikan oleh Ustazah Nik Najihah Bt Nik Ahmad Kamil.

Anda mungkin juga menyukai