Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pelajaran Harian (MA 1.

0) 

Masa : 25 minit 

Umur : 4 tahun 

Standard kandungan  : MA 1.1 Memadankan objek 

Standard pembelajaran : MA 1.1.1 Memadankan objek berpasangan yang  

sama 

SA 2.2.4 Menyatakan ciri sepunya untuk setiap   

pengelasan yang telah dibuat  

Objektif : Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 

1) Mengenal pasti ciri-ciri objek yang sama 


(kemahiran pengetahuan ) 
2) Memahami dan menyatakan sifat objek yang 
sama ​(kemahiran kefahaman) 
3) Mengaplikasikan dan memadankan objek yang 
sama sifatnya ​(kemahiran analisa) 

Standard prestasi  : Murid dapat memadankan objek berpasangan   

yang sama  

Langkah aktiviti pelajaran : 1) Guru masuk ke kelas dan meminta murid  


membentuk beberapa kumpulan kecil   
berdasarkan ciri persamaan yang ada pada   
murid seperti saiz kasut, warna beg dan bentuk   
botol air 
2) Murid mengenal pasti dan membentuk   
kumpulan berdasarkan ciri persamaan yang  
disebut oleh guru ​(kemahiran kefahaman) 
3) Guru meminta murid menyatakan ciri  
persamaan bagi setiap kumpulan 
4) Kanak-kanak menyatakan ciri persamaan bagi   
kumpulan mereka ​(kemahiran pengetahuan) 
5) Guru meminta kanak-kanak keluar dari kelas  
dan mencari objek yang sama 
6) Murid bergerak keluar dari kelas dan mencari  
objek yang sama untuk diasingkan ​(kemahiran   
analisa) 
 
KBAT  : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi