Anda di halaman 1dari 2

UNIT KOKURIKULUM

Laporan Pertandingan
Kokurikulum & Ko-akademik
2018

Nama pertandingan

Guru pembimbing /
guru pengiring

Penganjur

Kos. (jika
menggunakan nota
minta)
(pengangkutan/
peralatan/ lain2)
Tarikh pertandingan

Tempat pertandingan

Keputusan

Refleksi/komen /
cadangan
penambahbaikan

Pelajar terlibat Nama Kelas Kad Kaum


pengenalan