Anda di halaman 1dari 1

KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

PALAN PONGIAAN TIKID TADAU


BOROS KADAZANDUSUN

Tadau / wulan 23 Julai 2018


Timpu 7.00 – 8.00am
Kalas Toun 3
Aspek KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS
Tema WINOUN SONDII
Uhu Tongosongongi’
Suang Standard 1.4
Standard Pambalajalan 1.4.1 Mogibooboros montok popolombus kawagu koilaan mantad
bahan pongunsub
i) gambal
Tudu Pambalajalan Id kolimpupuson pongia’an, kaanu tangaanak :
a) Popolombus kawagu koilaan mantad gambal

Aktiviti 1. Pokitonon o tangaanak o gambal


2. Polombuson di mongingia’ ngaran do songongi’.
3. Tudukan o tangaanak mamarait ngaran do songongi’.
4. Miuhot misimbar tangaanak om mongingia’.
5. Pongupusan : Pomolingkuman

Puralan Boros Fonologi- popolombus do boros


Ponuangan Kurikulum Ilmu: linguistik
Woyo Toluud Abagos minsingilo.
Kopogisuayan kaedah om Miuhot misimbar
teknik
Kakamot ponguhup Buuk teks,gambal
kopongia’an
Kabaalan manahak Nunu kounalan do abagos minsingilo?
pounayan (KBAT)
PAK -21 Peta puta
Refleksi Id kolimpupuson pongia’an,

Soginumu ______ tulun tangaanak nokodimpot do tudu pambalajalan di


pinatantu om _______ tulun tangaanak di amu nakaanu momodimpot
tudu pambalajalan om onuan do uhup khas id timpu kopongia’an
dumontol.

Amu nakadalan PdP tu’


………………………………………………………………………………………..