Anda di halaman 1dari 1

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 PERDANA

1 Minggu 1
2. Hari / Tarikh Selasa / 02.01.2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 Perdana / 11.30-12.30 tgh / RBT
3. Standard kandungan : 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
elektromekanikal berpandukan manual
3 Tema / Tajuk Standard Pembelajaran: 2.2.1 Membaca dan memahami manual.

4 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

1) Membaca manual kit model berfungsi.


2) Menyatakan kepentingan buku manual.
3.)Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan untuk
memasang dan membuka kit model.
5 Aktiviti PDP : 1) Murid melihat BUKU MANUAL dan menjawab soalan
guru. (KBAT)
2) Murid mendengar penerangan guru tentang kepentingan
buku manual.
3) Murid menyatakan kepentingan buku manual yang
pernah mereka melihat sebelum ini.
4) murid diajar dua kompenen nama dan fungsi alatan
tangan untuk memasang dan membuka kit model.
5) Murid menjawab soalan guru tentang pengajaran secara
keseluruhan
6 Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains
6.1 : Ilmu / Nilai Nilai : Keselamatan, Bekerjasama
6.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreativiti dan inovasi
7 Bahan Bantu Mengajar : Buku manual
9 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah :