Anda di halaman 1dari 1

1. di 4. kepada 7.

dengan
2. ke 5. dari 8. oleh
3. pada 6. daripada 9. untuk
Kata Sendi Nama
1. Abang membeli hadiah kepada kawannya.
2. Eddie baru pulang dari Kuching.
3. Encik Wong memotong ikan dengan menggunakan pisau.
4. Ivan belajar di SJK (C) Tung Hua.
5. Meja ini diperbuat daripada kayu.
6. Karangan ini ditulis oleh Miki.
7. Kita hendaklah sentiasa mandi untuk menjaga kebersihan diri.
8. Adam bermain badminton pada waktu petang.
9. Ai Ling dan kawan-kawannya bermain congkak di bawah pokok.
10. Mei Mei ke pasar bersama-sama dengan ibunya.

Latihan Kata Sendi Nama


1. Warisan budaya tradisional perlu diperkenalkan (kepada, di ) generasi muda.
2. Encik Isa mempunyai bengkel kecil ( untuk , di ) belakang rumahnya.
3. Pipa diperbuat ( dari, daripada ) kayu.
4. Siew Min memetik tali pipa ( dengan, oleh ) hujung jari dan kuku.
5. Ghatam dimainkan ( kepada , oleh ) kaum Indian.