Anda di halaman 1dari 4

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii asraa bi’abdihii lailan minal


masjidilharaam ilal masjidil aqshaalladzii baaraknaa haulahuu linuriyahuu min aayaatinaa
innahuu huwassamii’ul bashiir, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa
asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik
‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, bapak dan ibu guru, ibu-ibu, bapak-bapak dan
saudara-saudara yang dimulyakan Allah.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang
yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al
Masjidil Aqsha yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memmperlihatkan kepadanya
sebagian dari tanda-tanda kebesaranNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.
Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar
Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir
zaman.
Saya selaku pembawa acara dan jajaran panitia pelaksanaan isra miraj menyampaikan
terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.
Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. yang kita
laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat
dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.

Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi
Muhammad ini , kami susun acara-acara sbb:
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
3. Sambutan-sambutan
4. Ceramah Agama
5. Do’a
6. Penutup

Demikianlah susunan acara peringatan Isra' Mi'raj pagi ini. Dan marilah masuki acara
pertama ini yaitu pembukaan.marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmallah

Selanjutnya kita melangkah pada acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al Qur'an yang akan
dibacakan oleh saudari ......................................, kepadanya kami persilahkan!
Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al Qur'an
yang telah kita simak bersama, semoga Allah membalas berupa pahala yang setimpal bagi
pembaca pada khususnya dan para pendengar pada umumnya. Aamiin!

Baiklah para hadirin yang berbahagia, kita masuki acara ketiga yaitu sambutan dari kepala
Madrasa Ibtidaiyah Al Raudlah yang akan diwakili oleh Bapak Norhamidin, S.Ag. kepada
beliau kami persilahkan.

Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia demikianlah tadi
sambutan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Raudlah.
Acara berikutnya iyalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bpk. Muhlidi
Sulaiman, S.Ag, kepada beliau waktu dan tempat kami berikan

Para hadirin yang kami hormati, demikianlah cearmah agama dan mau'idhoh hasanah yang
telah kita dengarkan bersama, semoga dapat kita jadikan pedoman hidup dan perisai diri kita
semua, sehingga kita tidak terjebak dalam kesesatan dan murka Allah Swt. Aamiin.

Acara berikutnya adalah doa, untuk membacakan doa sekali lagi kami mintakan kesedian
bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag untuk membacakan doa, kepada beliau kami persilahkan

Acara berikutnya ialah penutup


Sebelum kita masuk ke acara terakhir, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang
sebesar-besarnya, bila terdapat kekurangan dan penyampaian kami yang kurang berkenan
dihati. Semoga kita dapat bertemu di lain acara yang lebih meriah lagi.

Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah hi robbil
alamin

Wassalamualaikum wr, wb.

Assalamu alaikum Wr, Wb.

Kepada bapak penceramah, bapak .... yang kami mulyakan, Kepada para alim ulama tokoh
masyarakat dan kepala Desa bersama staf yang kami hormati. Kepada segenap kaum muslimin dan
muslimat yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Swt, yang mana atas izin-Nya
dan hidayah-Nya kita pada saat ini di beri kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat menghadiri
acara pengajian malam peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw, yang diseenggarakan oleh ....
semata-mata untuk menimba ilmu agama dan mempertebal iman kita kepa Allah.

Kedua kalinya, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad Saw. Karena perjuangan beliaulah sehingga Islam jaya di muka bumi, dan kita sebagai
pengikutnya dapat mengetahui mana jalan yang sesat dan mana jalan yang di ridha Allah.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian,


Kami disini sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara Isra' Mi'raj pada malam ini
sebagai berikut :

Acara pertama Pembukaan.


Kedua pembacaan ayat suci Al Qur'an.
Ketiga sambutan-sambutan :
a. Sambutan ketua Panitia Penyelenggara.
b. Sambutan dari bapak kades.
c. Sambutan dari ketua P2A Tingkat Desa.
Keempat istirahat
Acara kelima Ceramah Agama yang akan di sampaikan oleh Bapak/Kyai .....
Acara terakhir penutup, yang akan ditutup oleh doa.

Demikianlah susunan acara peringatan Isra' Mi'raj malam ini. Dan marilah masuki acara pertama ini
dengan bacaan Bsmallah "Bismillahirrahmanirrohim".

Selanjutnya kita melangkah pada acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al Qur'an yang akan
dibacakanoleh saudara/saudari .... kepadanya kami persilahkan!

Keterangan :

Jika pada acara ini, panitia menyediakan mic dan meja khusus untuk anda (protokol), maka anda
segera turun dari podium dan periksalah mic yang tersedia di meja anda. Apakah masih hidup?
Apabila masih hidup matikan agar tidak mengganggu acara. Setelah Pembacaan ayat suci Al Qur'an
selesai, anda cukup duduk di meja/podium yang telah tersedia. Dan membacakan susunan acara
berikutnya.
Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al Qur'an yang
telah kita simak bersama, semoga Allah membalas berupa pahala yang setimpal bagi pembaca pada
khususnya dan para pendengar pada umumnya. Aamiin!

Advertisement

Baiklah para hadirin yang berbahagia, kita masuki acara ketiga yaitu sambutan-sambutan :
Sambutan pertama akan disampaikan oleh ketua panitia, bapak .... kepadanya kami persilahkan.

Keterangan :

Matikan mic, dan anda duduk seperti yang tertera di keterangan di atas. Dengarkan sambutan ketua
panitia. Jika sambutan telah selesai, maka anda hidupkan mic yang ada dihadapan anda lalu
meneruskan acara.
Demikianlah tadi, sambutan yang telah disampaikan oleh .... selaku ketua panitia penyelenggara.
Diana ketua panitia sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu serta saudara sekalian yang
berkenan hadir pada malam hari ini. Demikian juga kepada semua pihak yang telah membantu
suksesnya acara ini, dan bila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung ketua panitia
bersama staf mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Para hadirin, sambutan kedua dari bapak kades, kepada bapak .... kami persilahkan!

Keterangan :

Pada waktu pak kades berpidato di podium. Maka anda harus mematikan mic yang tersedia
dihadapan anda. Tulislah beberapa point dari pidato pak kades, dimana catatan itu akan anda pakai
sebagai bahan kesimpulan dari sambutannya. Setelah dia turun dari podium, maka anda siap
menyimpulkan pidato pada Kades dengan singkat.
Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia demikianlah tadi sambutan
yang disampaikan oleh bapak kades yang cukup jelas dan mudah dimengerti. Dan sekarang
sampailah pada acara inti yaitu yaitu ceramah agama. Sebelum acara ini kita lanjutkan, kami
persilahkan menikmati hidangan yang ada dihadapan bapak ibu sekalian.

Keterangan :

Isilah waktu istirahat ini dengan selingan musik yang berbau agamis agar tidak sepi. Setelah
beberapa menit, barulah anda melanjutkan ke acara inti yaitu ceramah agama.
Bapak-bapak, ibu segenap kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia! kami rasa waktu istirahat
sudah cukup, dan sebelum acara inti kita mulai kami mohon untuk mendengarkan ceramah agama
dengan penuh hikmat agar mendapatkan manfaat darinya. Aamiin.

Dan sekarang marilah kita ikuti ceramah agama yang akan di sampaikan oleh Bapak/Kyai/Al-Ustadz
... dari .... kepada beliau kami persilahkan!

Keterangan :

Waktu untuk pembicara tentunya lebih banyak dari pada sambutan-sambutan tadi. Dalam hal ini
andapun harus tertib. Jangan sekali-sekali anda berbicara dengan orang yang ada di sekitar anda,
karena anda tadi telah melarang para undangan berbicara sendiri-sendiri. Setelah selesai maka anda
balik ke podium. Jangan berbicara di meja yang berada di belakang layar. Setelah acara hampir
selesai dan anda mohon pamit, maka berbicaralah di podium, seperti pertama kali membuka acara.
Para hadirin yang kami hormati, demikianlah cearmah agama dan mau'idhoh hasanah yang telah kita
dengarkan bersama, semoga dapat kita jadikan pedoman hidup dan perisai diri didalam mencari rizki
Allah, sehingga kita tidak terjebak dalam kesesatan dan murka Allah Swt. Serta dapat mengamalkan
sholat sebagaimana Rosululloh telah diperintahkan Allah untuk mengamalkannya. Aamiin.

Para bapak dan ibu-ibu yang berbahagia,


Sebelum kita masuk ke acara terakhir yaitu doa penutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf
yang sebesar-besarnya, bila terdapat kekurangan dan penyampaian kami yang kurang berkenan
dihati. Semoga kita dapat bertemu di lain acara yang lebih meriah lagi. Selanjutnya kami serahkan
kepada bapak .... untuk membacakan doa penutup. kami cukupkan sekian dahulu.
Wassalamualaikum Wr, Wb.

Hadrotal mukarramin

Mc maulid musholla bantaru

Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul fatihah ala hadiniyah wa likulli niatin sholihah
wa ila hadrotin nabiyyil mustafa muhammadin saiulilahumul fatihah

Terimakasih sukron kasirran untuk pembacaan suratul fatihahnya mudah-mudahan setiap acara
demi acara kita lalui dengan hidmat sampai selesai