Anda di halaman 1dari 1

KERAJAAN MALAYSIA

1101 JABATAN PERDANA MENTERI Bulan 04/2018


Nama : Rosmani Binti Ali
No. Gaji : 20254027 Kump PTJ/PTJ : 21 / 21050401
No. K/P : 761012-03-5080 Pusat Pembayar : 0717 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
K.Pkja/Sub Pkja : A / 01 Pegawai Awam No Cukai/KWSP : / 15990803

Pendapatan Potongan
AMAUN (RM) AMAUN (RM)
0001 Gaji Pokok 2,750.44 /411 KWSP Pekerja 388.00
1052 Im Ttp Perumahan 300.00 6025 Angkasa 1,039.00
1055 Im Ttp Khidmat Awam 160.00
1362 Bt Sara Hidup 300.00

Jumlah Pendapatan : 3,510.44 Jumlah Potongan : 1,427.00


Gaji Bersih : 2,083.44
Pendapatan Bercukai : 2,750.44 % Peratus Gaji Bersih : 59.35
Pendapatan carum KWSP : 3,510.44
Bank: BIMBMYKL No Akaun Bank: 030180208XXXXX ( M/S: 1/1 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
http://www.anm.gov.my