Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN SAINS TAHUN 1

UNIT 7 : MAGNET
latihan : CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI DI DALAM
SILANGKATA YANG DIBERI DI BAWAH

K j Y x C w L k j i U t P s p 0 N n A B
A A K O n I m t h w v m L R a q O B m E
F B C p Q V N g a B k L A o R P C R Q N
G E C a R U f C R Q p J S N A m D E t T
D I Z D S E t s I Z O I T j T K P F J U
h C l M E D X m E N A R I k U I H G S K
b a N M t F U V X Y N H K J B D Q I H U’
Z o J K L C G W C G M h G K U e R U K F
P K I Z a B W H D E G M l m T B A S z G
L A D A M Y V I E T F F e o U P C Y T r
Q Y H Y N U J X F A E o D N K q X U S Q
R u G X O K T S H H n C l M r s v T W P
S f Y W L S I Y C W b s K k a l o N e m
E d C M P L Z b G V R a i J v W U v e F
t b N V I R a I F q N M H U g V g d H g
a O X N q Z J E P o O K L s T N c F I l
P u D U A K o b J e K B e S i X A k E j
Q E V R A B d t N G p J q R Y W B T a D
R r S T b c l m U i H Z x Y t U Y X U C
w n a t a l e s b u t u k z a v w Z B b

1. Bar 11.menarik
2. Ladam 12.menolak
3. Bentuk u’ 13.objek besi
4.cincin 14.plastik
5.butang 15.kaca
6.silinder 16.getah
7.kutub utara 17.kayu
8.Kutub selatan

Anda mungkin juga menyukai