Anda di halaman 1dari 8

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK


Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK
Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com

Nomor : 089/PTR/IV.4.AU/B/2017

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah
RUSDIANA ERNI MARLINDA
Di :
T e m p a t,-
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK
Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com

Nomor : 035/IV.4/A/SMAM-3/XII/2013

Yang Terhormat
Komandan Satuan Radar 222 TNI – Angkatan Udara
Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Jawa Timur
di Kabuh Kab. Jombang
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK
Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com

Nomor : 021/IV.4/A/SMAM-3/IX/2012

Yang Terhormat
Kepala BNN Kabupaten Gresik
Di - Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK
Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com

Nomor : 247/IV.4/A/SMAM-3/V/2018

Yang Terhormat
Bapak/Ibu/Saudara Orang tua/Wali
Dari Siswa RUSDIANA ERNI MARLINDA
Di
- TEMPAT
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK
Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com

Nomor : 090/IV.4/A/ SMAM-3/II/2017

Yang Terhormat
Kepala SMP Muhammadiyah 5 Bungah Gresik
Di -
Bungah Gresik
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK
Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com

Nomor : 003/IV.4/A/ SMAM-3/VII/2013

Yang Terhormat
Kepala SMA Assa’adah Bungah Gresik
Di -
Bungah Gresik
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
SMA MUHAMMADIYAH 3 GRESIK
Terakreditasi A
NSS : 304050115014 NDS : 300501152
Jalan Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152 Telefax (031) 3948974
Website : smamuhammadiyah3gresik.sch.id e-mail : info.smadiga.gresik@gmail.com