Anda di halaman 1dari 2

(a) Beri 1 sebab mengapa saiz biji benih dalam botol W membesar dan testanya pecah selepas 1 hari

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(b) Selepas 2 hari, biji benih dalam botol W dan Z bercambah tetapi biji benih dalam botol Y tidak bercambah.
Apakah kesan penggunaan bahan berikut dalam botol Y?

i. Minyak : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Air didih sejuk : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(c) Nyatakan 2 cara yang boleh anda lakukan supaya biji benih dalam botol Y bercambah.

i. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(d) Kapas kering digantikan dengan kertas surat khabar lembap. Didapati biji benih dalam botol X bercambah
selepas 2 hari. Mengapa.?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(e) Nyatakan 2 cara menyimpan biji benih sayuran suoaya tidak bercambah.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(a) Beri 1 sebab mengapa saiz biji benih dalam botol W membesar dan testanya pecah selepas 1 hari

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(b) Selepas 2 hari, biji benih dalam botol W dan Z bercambah tetapi biji benih dalam botol Y tidak bercambah.
Apakah kesan penggunaan bahan berikut dalam botol Y?

i. Minyak : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Air didih sejuk : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(c) Nyatakan 2 cara yang boleh anda lakukan supaya biji benih dalam botol Y bercambah.

i. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(d) Kapas kering digantikan dengan kertas surat khabar lembap. Didapati biji benih dalam botol X bercambah
selepas 2 hari. Mengapa.?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(e) Nyatakan 2 cara menyimpan biji benih sayuran suoaya tidak bercambah.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..