Anda di halaman 1dari 3

PERATURAN PENGGUNAAN STOR PENDIDIKAN JASMANI

SK LAKSAMANA 2018

Semua pelajar wajib mematuhi peraturan-peraturan stor sukan yang disenaraikan bagi
menjamin keselamatan.

1. Dilarang masuk tanpa kebenaran guru.


2. Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam stor sukan Sekolah.
3. Guru mestilah berada bersama pelajar semasa mengambil perlatan sukan.
4. Pelajar hendaklah sentiasa mematuhi arahan guru.
5. Dilarang membawa keluar sebarang alatan tanpa pengtahuan guru kecuali dengan
kebenaran guru bertugas.
6. Dilarang sama sekali merosakan peralatan yang terdapat didalam stor sukan.
7. Dilarang bermain di dalam stor sukan.
8. Dilarang membuang sampah di dalam stor sukan.
9. Dilarang memasuki ke dalam stor sukan secara beramai-ramai.
10. Sila letak dan susun semula peralatan yang digunakan di tempat asal.
11. Pastikan stor sukan dalam keadaan bersih dan kemas sebelum meninggalkan stor
sukan
12. Pastikan pintu ditutup sebelum meninggalkan stor sukan.

TATACARA AM

 Peralatan berbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi penggunaannya


dengan rapi sepanjang masa.
 Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah .
 Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar
masuk peralatan sukan.
 Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang
ditetapkan.
 Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan berada dalam keadaan yang
selamat.
 Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang rosak,
hilang atau yang perlu diperbaiki.
 Sentiasa menjaga kebersihan stor.
 Stor Sukan sentiasa dikunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan peralatan
sukan.
 Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan.
 Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan.
 Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan
sukan.
 Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan.
 Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku rekod yang disediakan.
 Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat
sahaja.

 Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak, hilang dan yang pelu
diperbaiki.
 Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat.
 Memastikan semua peralatan yang belum atau yang sudah digunakan
berada dalam keadaan selamat.

TATACARA MURID

 Murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru.


 Pastikan murid menghantar peralatan ke dalam stor sukan dengan diiringi guru.
 Murid tidak dibenarkan bermain – main dengan peralatan lain apabila berada
didalam stor sukan ketika mengambil alatan sukan.
 Murid dilarang berlari semasa berada didalam stor sukan semasa mengambil
peralatan sukan.
 Murid perlu melaporkan dengan segera kepada guru PJK sekiranya terdapat
murid lain berada dalam stor sukan tanpa kebenaran guru PJK.
 Merekod semua alat sukan yang digunakan.
 Mengeluarkan, menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.
 Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutamanya peralatan yang bahaya.
 Memastikan peralatan sukan yang digunakan dikembalikan dalam keadaan yang
baik.
 Membuat laporan tentang peralatan yang rosak, hilang atau perlu diperbaiki.
 Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang mengendalikan peralatan sukan