Anda di halaman 1dari 6

Surat Arahan

Takwim
Kutipan Data
Pengurusan
MPS/ MPG/
Data Sekolah
MPM

FAIL 1: Surat Siaran


Surat Lantikan
PENGURUSAN Guru Data
MPS / MPG /
MPM
MAKLUMAT

Lain-lain surat
arahan /
Pekeliling MPS/ Punca Kuasa
MPG/ MPM Pengurusan
Data
Pendidikan
FAIL 2:
JPMS
Verifikasi FAIL 3:
Verifikasi & & Ralat VERIFIKASI DATA
Ralat EMIS PENDIDIKAN
e-OPERASI

Verifikasi &
Verifikasi Ralat aplikasi
lain berkaitan
& Ralat EMIS/ e-
APDM OPERASI/
APDM
Laporan Laporan
Pengesahan Pengesahan
EMIS e-OPERASI

FAIL 4: Laporan
LAPORAN & ANALISIS Pengesahan Analisis Data
DATA PENDIDIKAN APDM
5
MDV MDV
MPG MPS

MDV
MPM

Anda mungkin juga menyukai